Zaproszenie do składania ofert na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

I.  Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica

tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu,
e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-073;    Regon 390705385.

II.  Przedmiot zamówienia:

  • dostawa księgozbioru – tytuły i ilości egzemplarzy  zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 3

 


czytaj dalej