Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe – na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych  do 30.000 euro

I. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica
tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67, www.biblioteka.legnica.eu,
e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073; Regon 390705385.

II. Przedmiot zamówienia:
– dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej


szczegóły »»