Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych  do 30.000 euro

  1. Zamawiający:
    Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22
    tel. 76 722-60-21,  fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona
    internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385
  2. Przedmiot zamówienia: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

szczegóły »»