Spotkanie autorskie, promocja książki

Monika B. Janowska

Monika B. Janowska, ur. 1972, mieszkająca w Legnicy autorka powieści lekkich, łatwych i przyjemnych czasem z kryminalną, czasem z romansową, a czasem z historyczną nutą. Od najmłodszych lat popełniała próby literackie od bajek po opowiadania. Jednak debiutowała w 2011 roku powieścią „Gra o pałac” mocno wpisaną w historię rodzinnego miasta. Później do rąk Czytelników trafiły […]

🔵 Czwarty pokój to książka, która bawi od pierwszej strony, ale i nie brak momentów wzruszeń i chwili zadumy. To napisana z rozmachem i całą plejadą bohaterów książka, która poprawia humor i pozwala oderwać się od codzienności. – Biblioteczka Rudej
 
Książka ta jest idealna by usiąść z nią na leżaku i odpłynąć do świata zagadek. Bohaterzy co i raz napotykają na swojej drodze przeszkody, a małe dzieci nie zawsze pomagają. Razem z Dobrawą przemierzamy Legnicę czy IPN. Co jest bardzo ciekawe, bo z miłą chęcią przeszłabym się jej śladami po Legnicy. – Mrs_Rebellious
 
🔴 (…) książka z dużą dawką humoru i ciekawą fabułą – kryminalno, historyczno, miłosną. Postać bohaterki, jej rodziny i przyjaciół jest bardzo dobrze przedstawiona pod względem psychologicznym jak i rozwojowym z rozdziału na rozdział. Bohaterka odbywa podróż do przeszłości nie tylko w „interesie” Antoniego, ale też własnym, bo to tam znajduję się początek czegoś starego i zarazem nowego. – cat_book_read

Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 221 000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 pkt 2 Ustawy z póź. zm.)
 1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21,
  fax 76 722-39-67, www.biblioteka.legnica.eu, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073; Regon 390705385
 2. Przedmiot zamówienia:
  Zakup i dostawa księgozbioru – tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie z wykazami – załączniki nr 3 i 4,
  do Zapytania Ofertowego, stanowiącymi całość zamówienia.

szczegóły »»

Zapytanie ofertowe: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 221 000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 pkt 2 Ustawy z póź. zm.)
 1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67, www.biblioteka.legnica.eu, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073; Regon 390705385
 2. Przedmiot zamówienia:
  Zakup i dostawa księgozbioru z serii „Duża Litera”– tytuły i ilości egzemplarzy  zgodnie    z wykazem –  załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
 3. Dopuszcza się wykonanie 90% całości zamówienia wg załącznika nr 3, natomiast 10 % niezrealizowanego zamówienia może zostać zastąpione innymi tytułami.
  • jeżeli, wbrew oświadczeniu Wykonawcy o niedostępności wydawnictwa na rynku wydawniczym, Zamawiający wskaże miejsce zakupu (z wyjątkiem antykwariatu, aukcji), wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tego wydawnictwa.
   W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się do wpłacenia dwukrotnej wartości wydawnictwa za 1 egzemplarz we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na konto Zamawiającego.
  • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na dodatkowe pozycje książkowe wskazane w odrębnym wykazie,
  • Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w wersji Pocket.

szczegóły »»

Szanowni Państwo, Drodzy Nasi Czytelnicy i Sympatycy,

ruszył internetowy plebiscyt w ramach konkursu Modernizacja Roku 2018, do którego zgłoszone zostały 3 zadania, zrealizowane na terenie miasta Legnicy:
– Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej. Etap. I – rewaloryzacja
– termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej i Kościelnej w Legnicy
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej wnętrz ograniczonych ul. Wrocławską/Kościelną/Kamienną w Legnicy
Poniżej odsyłacz do listy zgłoszonych zadań:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1104/plebiscite/stage-1/regions/19

Zadania szukamy po nazwie lub kategorii obiektu, nie po numerze na liście (pozycja na liście jest ruchoma w zależności od ilości otrzymanych przez dany obiekt głosów).
Zapraszam do głosowania! Budynek Biblioteki wart jest dostrzeżenia w całej Polsce!

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Gątowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej


 

Maj

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
 3. statystycznych,
 4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
 5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
 2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.