Nagrody

Legnicka Biblioteka Publiczna
Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu
LODOŁAMACZE 2012

/Warszawa, 27 września 2012 r./

LODOŁAMACZE to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Ideą konkursu jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych (wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych), tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

KATEGORIA PRACODAWCA NIEPRZEDSIĘBIORCA
II miejsce – Legnicka Biblioteka Publiczna

Legnicka Biblioteka Publiczna znalazła się wśród laureatów VII edycji ogólnopolskiego konkursu promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych i aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – Lodołamacze 2012.
Biblioteka zajęła II miejsce w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca. Zdaniem Kapituły konkursu, „na uwagę zasługuje fakt, iż nie tylko zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale także prowadzi szereg działań na rzecz niepełnosprawnych, aby mogli korzystać z jej bogatych zasobów – dostarcza książki do domów, organizuje spotkania i koncerty”.
Tytuły Lodołamacza przyznano w trzech kategoriach (Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek Pracy, Pracodawca Nieprzedsiębiorca), przyznano także tytuł Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.
Gala Finałowa Konkursu, pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 27.09.2012. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

 

ETAP REGIONALNY
/DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI/
Legnicka Biblioteka Publiczna
LODOŁAMACZEM 2012
/Wrocław, 12 września 2012 r./

 

Kategoria: Pracodawca Nieprzedsiębiorca
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2012 otrzymała: Legnicka Biblioteka Publiczna

 

 

Uzasadnienie:

Legnicka Biblioteka Publiczna jest wyjątkową i godną naśladowania instytucją.

Na uwagę zasługuje fakt, iż LBP nie tylko zatrudnia osoby niepełnosprawne, ale także prowadzi szereg działań dla innych niepełnosprawnych aby mogli korzystać z jej bogatych zasobów.

Legnicka Biblioteka gromadzi książki pisane alfabetem Braille’a. Zajmuje się dostarczaniem tych wydawnictw do domów osób niewidomych i niedowidzących.
W ramach programu „Książka na telefon”
biblioteka wypożycza książki drukowane tradycyjnie, książki z tzw. „dużą czcionką”, „książki mówione” – nagrania na kasetach magnetofonowych, audiobooki a także nagrania muzyczne. W ciągu roku
pracownicy biblioteki dostarczają ok. 1500 książek i blisko 7500 kaset „książki mówionej”. Dzięki pracy Biblioteki średnio 2200 czytelników powyżej 55 roku życia co roku wypożycza ponad 6000 książek i ponad 8000 jednostek zbiorów specjalnych.

Ponadto LBP daje możliwość rozwoju twórczego osób niepełnosprawnych, poprzez wydawanie ich tomików poezji i prozy. Biblioteka jest również inicjatorem spotkań z osobami niepełnosprawnymi m. in. osobami zrzeszonymi w legnickim oddziale Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”.

W 2006 roku przy wsparciu MKiDN Biblioteka utworzyła „Kawiarenkę Internetową dla Seniorów”, w której znalazł się komputer dla osób niewidzących. Dodatkowo Biblioteka przeszkoliła dwóch bibliotekarzy w języku migowym, a także wprowadziła do placówek „System Komunikacji Niewerbalnej Równość Człowieka Głuchego”. System polega na zapewnieniu komunikacji z wykorzystaniem tłumacza języka migowego, poprzez Internet, co zapewniło stały i bezpośredni dostęp do zbiorów bibliotecznych również osobom niesłyszącym.

Źródło: Lodołamacze.info.pl