Związki i stowarzyszenia

Związki i stowarzyszenia
działające przy Legnickiej Bibliotece Publicznej

 • Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
  Anna Sitarska
  tel. 691 204 911
 • Międzyzakładowy Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Kultury
  z Siedzibą w Legnicy
  59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
  tel. 76 722 60 06
 • Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
  tel. 76 722 60 22
  oddzial.legnicki@sbp.pl