Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

dla zadania pn. Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja

1. Nazwa Zamawiającego: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica.
Etap I – rewaloryzacja – 3 części:
– część nr 1 – dostawa wraz z montażem wyposażenia (meble i oświetlenie) pomieszczenia „Strefa Młodzieży”
– część nr 2 – dostawa wraz z montażem nagłośnienia i podestu scenicznego do „Sali Spotkań”
– część nr 3 – dostawa wraz z montażem wyposażenia multimedialnego (interaktywny stół, interaktywna półka, interaktywna ściana, E-Galeria) oraz komputerowego do „Strefy Młodzieży”


szczegóły »»