Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro

Przedmiot zamówienia: dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

 


czytaj dalej