Rozstrzygnięcie postępowania dla zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro na dostawę księgozbioru

Protokół

z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych  do 30.000 euro

 

 1. Zamawiający:

 

Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22

tel. 76 722-60-21,  fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona

internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

 

 1. Forma zapytania: e-mail, strona internetowa Zamawiającego, BIP, tablica ogłoszeń w LBP

    Forma odpowiedzi: oferty na piśmie.

 

 1. Wymagany termin realizacji: do dnia 06.10.2017 r.

 

 1. Szacowana wartość zamówienia: 8.084,82 zł netto – 1.936,53 euro.

    Dokonana przez p. Katarzynę Czarnecką –  wz. Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów   na podstawie wstępnego badania rynku, cen internetowych, katalogowych oraz wg załącznika
– Wniosek o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego dla zamówień o wartości kwoty

szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro.

 

 1. Kryteria wyboru oferty: Cena oferty – 100%

 

 1. Zaproszenie do składania ofert wysłano do następujących podmiotów:

    7.1. Hurtownia książek „Skazani na sukces’ s.c.  Legnica   ul. Marsa 30

e-mail: biuro@skazaninasukces.eu – wysłany dnia 29.08.2017 r.

 

7.2. „Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK ul. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola

e-mail: ksiegarnia.stanczyk@gmail.com– wysłany dnia 29.08.2017 r.

 

7.3 Księgarnia PWN ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław

e-mail: ksiegarnia.wroclaw@pwn.com.pl – wysłany dnia 29.08.2017 r.

 

7.4 MATRAS Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa

e-mail: dorota.jarzab@matras.pl – wysłany 29.08.2017 r.,

 

opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.legnica.biblioteka.eu, BIP

w dniu 29.08.2017 r. oraz umieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie
LBP przy ul. Piastowskiej 22.

 

 1. W wyznaczonym terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 12.00 wpłynęły dwie oferty:

 

1/ „Super Siódemka” Lucjan Wypych Spółka Jawna, 60-012 Poznań, ul. Opłotki 23

–  za cenę 4.883,40 zł brutto

 

2/ Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK ul. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola

– za cenę 5.498,38 zł brutto

 

 1. Streszczenie ofert:
 

Nr

oferty

 

Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba

i adres wykonawcy

 

Wartość netto/brutto

 

 

Ranking ofert

 

   1.

„Super Siódemka” Lucjan Wypych Spółka Jawna, 60-012 Poznań, ul. Opłotki 23

 

 

 

4.650,86  zł netto

4.883,40 zł brutto

 

Oferta pierwsza

najkorzystniejsza

 

 

  

2.

 

„Firma Handlowo-Księgarska STAŃCZYK ul. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola

 

 

5.236,55 zł netto

5.498,38 zł brutto

 

Oferta druga

 

   

 

 1. W trakcie postępowania nie prowadzono negocjacji z potencjalnymi wykonawcami zamówienia.

 

 1. 11. Wykonawca zamówienia: „Super Siódemka” Lucjan Wypych Spółka Jawna,
  60-012 Poznań, ul. Opłotki 23

     Cena brutto oferty:  4.883,40 zł.

 

 1. Z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację ww. zamówienia
  w terminie po 17.09.2017  r.

 

 

W załączeniu:

1/  Wniosek o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego dla zamówień o wartości kwoty

szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro,

2/  Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami 1-3

 

Legnica, dnia 11.09.2017 r.

 

Sporządził:

Elżbieta Balbuza

 

Zatwierdził:

Anna Gątowska

Dyrektor

Legnickiej Biblioteki Publicznej