Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe – na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)
  1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22, tel. 76 722-60-21,  fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385
  2. Przedmiot zamówienia: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

czytaj dalej