Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny

59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 22
e-mail: dibir@biblioteka.legnica.eu

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 10:00-19:00
sobota – 9:00-15:00


                                                                                                                   

 


Posiada bogaty księgozbiór informacyjny, zawierający encyklopedie ogólne i specjalistyczne, bibliografię narodową bieżącą i retrospektywną (m.in. Bibliografię Polską K. Estreichera, Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografię Zawartości Czasopism – dwie ostatnie dostępne również na CD-ROM), różnego rodzaju informatory oraz komplet przepisów prawnych (Dzienniki Ustaw od 1944 r. i Monitory Polskie od 1946 r.).
Znaczną część księgozbioru stanowią regionalia – piśmiennictwo obejmujące różne dziedziny wiedzy i dotyczące Legnicy, byłego województwa legnickiego i Dolnego Śląska. W zbiorach są też cenne pozycje niemieckojęzyczne, przedstawiające historię naszego regionu.
Dział opracowuje bibliografię regionu legnickiego i prowadzi kartoteki: osobową pisarzy polskich i obcych, literacką oraz inne kartoteki zagadnieniowe.
Umożliwia czytelnikom korzystanie z programów multimedialnych m.in. Encyclopedia Britannica, encyklopedie powszechne, przyrody, geograficzne, słowniki języka polskiego. Odpłatnie wykonuje zestawienia bibliograficzne.

Nieodpłatnie udostępnia Internet.
Czytelnicy mogą korzystać z usług kserograficznych.