Centrum Dokumentacji Romskiej

 

 

 

59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 22
e-mail: cdr@biblioteka.legnica.eu

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-15:00

 

Centrum Dokumentacji Romskiej funkcjonuje w ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego Legnickiej Biblioteki Publicznej.

   

Celem powstałego w kwietniu 2007 roku Centrum Dokumentacji Romskiej jest gromadzenie wszelkich materiałów i dokumentów – książek, broszur, czasopism poruszających problematykę historii, tradycji, życia współczesnego Romów oraz, pamiątek, zdjęć i dokumentów związanych głównie z życiem Romów legnickich, a także organizacja działań o charakterze kulturalno-oświatowym, popularyzujących kulturę i tradycje romskie (spotkania, konkursy, wystawy).

Dysponujemy

  • bogatą biblioteczką romologiczną, złożoną z książek, broszur, czasopism oraz dokumentów elektronicznych;
  • stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu;
  • kartoteką artykułów i zbiorem wycinków artykułów poświęconych legnickim Cyganom;
  • bazą teleadresową stron WWW o tematyce romskiej;
  • bibliografią książek i artykułów poświęconych sprawom romskim, sporządzoną na podstawie baz Biblioteki Narodowej i własnych zbiorów.

 

MATERIAŁY DOSTĘPNE W CENTRUM DOKUMENTACJI ROMSKIEJ:

Materiały zwarte i ich fragmenty

 1. Aktywizacja zawodowa Romów / red. Marcin Zawidzki, zespół aut. Piotr Kopyciński i in. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2007. – 81 s.
 2. Adamska Barbara : Jan Czingan ze Słupska koło Gliwic – kilka słów w sprawie Cyganów na późnośredniowiecznym Śląsku.
  W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary Poland and Slovakia. Vol. 2/ pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk,
  Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2001. – s. 29-36
 3. Amare Roma: nasi Romowie : podręcznik / red. Jacek Kunikowski. – Kowary: Miejski Ośrodek Kultury, 2010. – 99 s. : il.
 4. Axelsson Majgull : Ja nie jestem Miriam / przeł. Halina Thylwe. – Warszawa : W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 476 s.
 5. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita : Dziecko romskie w przyjaznej szkole. – Świecie : [s.n.], 2010. – 64 s. : il.
 6. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: studia / pod red. Jarosława Syrnyka. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. – 340 s. – (Monografie; t. 52)
 7. Appadurai Arjun: Strach przed mniejszościami: esej o geografii gniewu. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – (Pogranicza)
 8. Avin Agneska : Projekty kulturalne zapewniające zatrudnienie Romom w Rumunii. Siła marzeń może zmienić wszystko // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 155-173
 9. Babicki Mateusz Alan: Polityka władz PRL wobec społeczności romskiej ; Ewidencjonowanie ludności romskiej w PRL w 1955 roku. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 44 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 10. Babicki Mateusz : VIII Światowy Kongres Romów // Romano Atmo. – 2013, nr 2, s. 6-7
 11. Babibki Mateusz : Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Integracji Romów // Romano Atmo. – 2013, nr 2, s. 22-23
 12. Babicki Mateusz : 21 marca Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową // Romano Atmo. – 2013, nr 2, s. 26
 13. Babicki Mateusz : Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii, 2015. – 284 s.
 14. Babicki Mateusz : Rola romskiej prasy, radia i telewizji w zachowaniu kultury, tożsamości i języka romskiego w krajach Europy Środkowej po roku 1989 // Romano Atmo. – 2014, nr 1, s. 26-29
 15. Bajda Piotr, Zenderowski Radosław : Polityka etniczna Słowacji. – Warszawa : Wydawnictwo Rambler, 2016. – 223 s.
 16. Balkowski Janusz : Działania Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. W : Situation in the Roma Minority in the Czech Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / pod red.
  Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 401-411
 17. Balkowski Janusz : Sytuacja społeczności romskiej na Węgrzech w świetle prasy polskiej w roku 2009. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, , Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 117-123
 18. Baranowski Bohdan : Ludzie gościńca w XVII-XVIII w. – Łódź : Wydawnictwo Łodzkie, 1986 . – 254 s.
 19. Baranowski Julian : Zigeunerlager in Litzmannstadt 1941-1942 : obóz cygański w Łodzi 1941-1942. – Łódź : Bilbo, 2003 . – 96 s.
 20. Bartosz Adam: Amen Roma / Jame Roma / My Romowie. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2008. – 44 s.: il.
 21. Bartosz Adam: Cyganie – Roma – Gypsies: przewodnik po wystawie = guidebook = ekspoziciaqero sikavno / Muzeum Etnograficzne. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 1998. – 61 s.: il.
 22. Bartosz Adam : Cyganie historia i kultura – przewodnik po wystawie. – Tarnów : Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, 1993. – 19 s.
 23. Bartosz Adam: Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie = Catalogue of the Roman Collections at the District Museum in Tarnow. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 103 s.: il.
 24. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2010. – 45 s. : il.
 25. Bartosz Adam: Nie bój się Cygana = Na dora Romestar. – Sejny: Pogranicze, 2004. – 293 s. – (Sąsiedzi)
 26. Bartosz Adam: Poznajemy historię Romów. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 22 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 27. Bartosz Adam: Propozycja zapisu języka romani – „Pisownia sulejowska”. – Tarnów, 2012. – 25 s.
 28. Bartosz Adam : Romowie w Polsce : kalendarium 1401-2012. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – 58 s. : il.
 29. Bartosz Adam: Tabor pamięci Romów = Roma caravan memorial. – Tarnów : Gmina Miasta Tarnowa; Muzeum Okręgowe, 2003. – 72 s.
 30. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014. – 32 s. : il.
 31. Baśnie cygańskie = Romane Paramisia / napisał i przygotował Jan Mirga; Polska Akcja Humanitarna. – Kraków: Wydawnictwo TEXT, 2007. – 65 s.
 32. Bauerdick Rolf : Cyganie. Spotkanie z nielubianym narodem. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 322 s.
 33. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwie postkomunistycznym / pod red. Ivana Szelenyiego. – Warszawa: IfiS PAN, 2003. – 140 s.
 34. Błogosławiony Zefiryn Gimenez Malla: Cygan męczennik 1861-1936. – folder
 35. Bojar Hanna : Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej. – Wrocław: FUNNA Sp. z o. o. – Wydawnictwo, 2000. – 263 s.
 36. Bokszański Zbigniew : Tożsamości zbiorowe. – Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 2005. – 296 s.
 37. Brzezinowa Maria : Sytuacja językowa mniejszości narodowych we współczesnej Polsce : Romowie – Cyganie // Kwartalnik Opolski. – 1999, nr 2-3, s. 36-41
 38. Buckland Ray, Ingram Peter: Wróżby cygańskie: Cyganka prawdę ci powie. – Warszawa: Świat Książki, 2005. – 200 s.: il.
 39. Budyta-Budzyńska Małgorzata: Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. – Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 316 s.
 40. Budyta-Budzyńska Małgorzata: Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?: instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2003. – 345 s.
 41. Bůh mluvi ke svym detem : biblicke vypraveni = O del vekerel ke peskere chave : vakeribena pal e Biblia. – Praha : Ceska Biblicka Spolecnost pro Matici Romskou, 1992. – 183 s.
 42. Bukowski Krzysztof: Sterylizacja ludności romskiej 1943-1945. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 34 s.
 43. Bukowski Krzysztof: Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 74 s.
 44. Burgoński Piotr : Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów – w kierunku integralnego podejścia ?. W : Polityka etniczna : teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek – Lublin, 2015. – s. 301-319
 45. Bylica Jacek : Psychospołeczna sytuacja Romów w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – s. 121-128
 46. Bułaj Monika : Boży ludzie : podróż po kres Europy. – Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2001. – 307 s.: il.
 47. Centrum Kultury Romów w Polsce: [materiały z lat 1997-1999 dotyczące dyskryminacji Romów w Małopolsce]. – Tarnów: Centrum Kultury Rromów w Polsce, [1999]. – 103 k. + mapa [zszywka kseropkopii]
 48. Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz : Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. – 323 s.
 49. Co znaczy mieszkać / red. Grażyna Woroniecka . – Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2007. – 271 s.
 50. Courthiade Marcel : „Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach” – o pisowni języka Romani. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – 66 s.
 51. Cwietkow Giergij Nikołajewicz : Piesn dlinoju w żizń . – Moskwa : Nauczno- Indatielskij Cientr „Apostrof”, 2001. – 143 s.
 52. Cyganie/Romowie w Polsce : dawne i współczesne konteksty 1964 roku : księga dedykowana Panu Edwardowi Dębickiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz sześćdziesiątą rocznicę pracy twórczej i artystycznej / pod red. nauk. Beaty A. Orłowskiej i Piotra J. Krzyżanowskiego. – Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015. – 307 s.
 53. Cyganie – Romowie: zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer. – Warszawa: Wydaw. DiG; Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2005.
  – 174 s.
 54. Cyganie : sbornik statiej / red. N. W. Biessonow. – Moskwa : Rosijskaja Akademija Nauk, 1999. – 155 s.
 55. Cyganie legniccy: przegląd prasy 2003 i 2004 rok: stan na dzień 6 października 2004 r. / Urząd Miasta Legnicy. – Legnica: Urząd Miasta, 2004. – 72 k. [zszywka kserokopii] (zawiera też: Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. – T. 25)
 56. Cyganie (Roma) w Głogowie // Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. – 1995, z. 29. s. 3-4
 57. Cyganie w kinematografii. – Gorzów Wielkopolski, 1993. – 8 s.
 58. Cyganie w Polsce: (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Mirosława Wąsowicz. – Opole: WBP, 1994. – 10 s. – (Mniejszości narodowe w Polsce)
 59. Cyrano Stanisław [Andrzej]: Me som gadzio. Moje spotkania z Cyganami. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Wrocław: Atut, 2009. – 215 s.: il. (w tym kolor.) [wspomnienia]
 60. Czacki Tadeusz : Rozprawki Tadeusza Czackiego / ze wstępem Tedeusza Mirgi. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1992. – 61 s.
 61. Czerwiński Tomasz : Polska wielu kultur i religii. – Warszawa, 2013. – s. 230-275 : Obywatele świata bez granic.
 62. Czureja Miklosz Deki: Cygański śpiewnik z nutami akordami na głos, fortepian i gitarę. – Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, 2007. – 46 s.
 63. Czureja Miklosz Deki: Rozmówki polsko – romskie w dialekcie Cyganów Górskich – Bergitka Roma. – Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, 2008. – 72 s.
 64. Czureja Miklosz Deki: Potępienie Miklosza czyli Tajemnice Króla Czardasza : autobiografia skrzypka romskiego : tekst wspomnień według osobistej i bezpośredniej relacji autora opracował Zdzisław Grabowski. – Poznań : Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, cop. 2009. – 280 s. : il.
 65. Czwordon Paulina : Empatia i obserwacja : o poezji Jerzego Ficowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 220 s.
 66. Czy my się znamy?: sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w szkole: zeszyt ćwiczeń. – Nowy Sącz: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, 2005. – 12 s.
 67. Czykwin Elżbieta, Misiejuk Dorota : Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. – Białystok, 2002. – 192 s.
 68. Daniłowicz Ignacy : O Cyganach wiadomość historyczna. – Oświęcim : Galicyjska Ksiegarnia Antykwaryczna, 1993 . – 66 s.
 69. De kalder os sigojnere (katalog wystawy), Kobenhavn. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1991. – 16 s.
 70. Delimata Bogumiła : Bugumiła Delimata [oprac. merytoryczne Andrzej Grzymała-Kazłowski . – Tarnów : Muzeum Okręgowe, cop. 2009. – 43 s. : il.
 71. Dębicki Edward : Dom to klatka / rozm. Magdalena Semczyszyn // Biuletyn IPN pamięć.pl. – 2014., nr 3 (24), s. 41-42
 72. Dębicki Edward: Ptak umarłych. – Warszawa: Bellona, 2004. – 227 s.: il. [wspomnienia]
 73. Dębicki Edward: Teł nango boliben = Pod gołym niebem : [wiersze cygańskie] / przeł. Jerzy Ficowski. – Szczecin : Albatros, 1993. – 47 s.
 74. Dębicki Edward: Wczorajszy ogień: ptak umarłych 2 .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy, 2012 .- 199 s.
 75. Dębicki Edward : Zagubiona droga : cygańskie  bajki. – Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 2016. – 202 s.
 76. Dębski Jerzy, Talewicz – Kwiatkowska Joanna: Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień / Stowarzyszenie Romów w Polsce; Romski Instytut Historyczny. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. – 270 s.
 77. Diagnoza wykluczenia społecznego na Dolnym Śląsku: osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku / pod red. A. Morysińskiej. – Wrocław, 2012, 2012.- 451 s.
 78. Diemieter R. S. : Cygansko-russkij i russko-cygnskij słowar : (kelderarskij dialekt) : 5300 słów. – Moskwa: Russkij Jazyk, 1990. – 336 s.
 79. Długosz Paulina : Wolontariusz w konflikcie. Doświadczenie pracy wolontariackiej w skonfliktowanym środowisku kosowskich Romów i Albańczyków. W: (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. Jadwiga Króliokowska. – Warszawa, 2012. – s. 382-415 / Cz 316
 80. Dobrowolska Barbara: Sytuacja dziecka romskiego w szkole w latach 80. XX wieku i współcześnie.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.- 244 s.
 81. Dróżdż- Balkowska Monika : Realizacja rządowego Programu na rzecz społecznośći romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary , Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 517 – 527
 82. Drużyńska Jolanta : Ostatni tabor : jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2015. – 235 s.
 83. Dutheil Florence, Fellner Henri: Rasizm i nietolerancja NIE !. – Warszawa: Muchomor, 2005. – 35 s.
 84. Dylewski Adam: Polska wielu kultur / fot. Anna Olej – Kobus, Krzysztof Kobus. – Warszawa: Świat Książki, 2008. – 358 s.: il.
 85. Dzieci romskie w szkole / /pod red. Joanny Więckowskiej, Karola Kwiatkowskiego. – Warszawa : Emic Lab, s.c. – 105 s.
 86. Dyskryminacja Romów. W : Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – s. 51 – 55
 87. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – 202 s.
 88. Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 475 s.
 89. Eriksen Thomas Hylland : Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne. – Kraków, 2013. – 314 s.
 90. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. – Strasbourg, 1992. – 31 s.
 91. Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. A. Chudobskiego i L. Ozarskiej. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. – 407 s.
 92. Ficowski Jerzy : Bibliografia za lata 1947- 2009 / oprac. Jerzy Kandziora. – Sejny : Fundacja Pogranicze, 2010 .- 120 s.
 93. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. – 426 s.
 94. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. – Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2013. – 549 s. : il.
 95. Ficowski Jerzy: Cyganie w Polsce: dzieje i obyczaje. – Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989. – 298 s.
 96. Ficowski Jerzy : Czekanie na sen psa. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 184 s.
 97. Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 262 s.
 98. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. – Wyd. 3. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982. – 208 s. [baśnie]
 99. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 189 s.
 100. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca: baśnie cygańskie. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2013. – 211 s. : il.
 101. Ficowski Jerzy: Pod berłem króla pikowego : sekrety cygańskich wróżb. – Warszawa : Iskry, 1990. -148, [16] s. tabl. : il.
 102. Fraser Angus: Dzieje Cyganów. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. – 280 s.
 103. Gajewska Agnieszka : Krótki przyczynek do dyskusji o sytuacji zdrowotnej społeczności romskiej w Polsce. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – s. 50-61
 104. Gajownik Sylwia, Kopeć Katarzyna: Koncepcja działań bibliotek publicznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych // Notes Biblioteczny. – 2008, nr 1, s. 27-30
 105. Galloway Steven: Podniebny spacer. – Warszawa: Świat Książki, 2006. – 286 s. [Powieść]
 106. Gancarz Natalia: Czasem nazywane Amaro Muzeum Romskie Muzeum w Tarnowie. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 251 – 256
 107. Gancarz Natalia: Mietek na wojnie. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. – 59 s. : il.
 108. Gancarz Natalia : O upamiętnieniu zagłady Romów w Polsce – podsumowanie dotychczasowych poszukiwań. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – S. 61-70
 109. Gancarz Natalia: Romano abecadło.- Tarnow: Muzeum Okręgowe, 2011.- 31 s.
 110. Gauss Karl – Markus: Psożercy ze Svini. – Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2005. – 123 s. [reportaż]
 111. Geremek Bronisław : O średniowieczu. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 814 s. [8] s. : tabl. : il.
 112. Gerlich Grzegorz Marian : Raport : Romowie o edukacji swoich dzieci ( na przykładzie Cyganów karpackich) . – Oświęcim : Stowarzyszeni Romów W Polsce, 1997. – 50 s.
 113. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. – 22 s. : il.
 114. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. – 22 s. : il.
 115. Gierała : Cygańskie srebro : baśnie polskich Cyganów nizinnych. – Warszawa : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013. – 191 s. : il. kolor ; 1 dysk (CD-ROM)
 116. Gierliński Karol – Parno: Zawody, profesje romskie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 36 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 117. Gierliński Karol Parno: Meteory = Siłałe Cerhenia. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. – 99 s. [wiersze]
 118. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro: podręcznik pomocniczy dla dzieci z grupy Romów Górskich – Bergitka Roma. – Kostrzyn nad Odrą: Urząd Miasta, 2008. – 99 s.
 119. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro. – Gorzów Wlkp.: Szkoła Podstawowa nr 1, 2007. – 79 s.
 120. Gierliński Karol Parno: Xaratuno Thum = Odległy dym. – Bydgoszcz: Wydawnictwo NICE, 2001. – 35 s.: il. [wiersze]
 121. Gila – Kochanowski Vania de: Mówmy po romsku: historia, kultura i język narodowy. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2005. – 252 s.
 122. Gila řomane: zbiorek pieśni romskich: [na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi / [red. Stanisław Stankiewicz]. – Białystok: „Řom po Drom” , [1994]. – [2], 58 s.
 123. Głowacka – Grajper Małgorzata: Dobry gość: stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich. – Warszawa: ProLog, 2006. – 202 s.
 124. Głowacka – Grajper Małgorzata: Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. – 312 s.
 125. Godlewska Ewa : Ochrona praw grup narodowościowych we Republice Austrii. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 228 s.
 126. Godlewska-Goska Marta, Kopańska Justyna : Życie w dwóch światach: tożsamość współczesnych Romów. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011. – 456 s.
 127. Granice solidarności : Romowie w Polsce po roku 1989. – Warszawa : Country Report Series, No. 11, 2002 . – 228 s.
 128. Grzegorek Jerzy Norbert: Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznych; Mniejszość Romska na Pomorzu Zachodnim: problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. – 40 s. – (Romowie wczoraj i dziś)
 129. Grzybowski Przemysław P. : Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009 . – 475 s.
 130. Grzymała-Kazłowski Andrzej : Cyganie Romowie : znikający świat. – [Radom] : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, [2015]. – [91 s.]
 131. Hackl Erich : Pożegnianie z Sydonią / przeł. Maria Łobzowska ; posł. i przypisy Wacław Długoborski. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000. – 127 s. : il.
 132. Hil Erick : Avdives o Rukun śirdel i skola ! / [Eric Hill ; trans. by O. Galiuś et al]. – Romani Baxt-C.E.E., cop. 1994. – 21 s.
 133. Historia Polskari: perunoskro rukh ; [Polska Roma]. – Wrocław: Wydawnictwo ThESAURUS, 2006. – [24] s.
 134. Horoskop cygański / red. [Stanisław Stankiewicz]. – Białystok : PROM PO DROM, 1992. – 27 s. ; il.
 135. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM. – Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 1 DVD
 136. Informator dla Rodziców i Opiekunów Dzieci (Nie)pełnosprawnych. – Wrocław : Fundacja Potrafię Pomóc, 2012, – 64 s.
 137. Inni – ale tacy sami / pod red. Krystyny Wiercińskiej. – Legnica : Towarzystwo Przyjaciół w Legnicy, 2011. – 312 s.
 138. Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi: program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl, Beaty Maliszkiewicz. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. – 263 s., [8] k. tabl.
 139. Jagiełło Michał : Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. – Warszawa : PWN, 1995. – 488 s.
 140. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. – 50 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 141. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie: koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór, konieczność czy przymus?. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 25 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 142. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol – Parno: Kobiety w środowisku romskim. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 25 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 143. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol – Parno: Sinti w Polsce .- Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2011.- 34 s.
 144. Janowik-Janik Monika : Wokół problemu definiowania muzyki cygańskiej // Studia Romologica. – 2013 , nr 6, s. 13-27
 145. Janusz Grzegorz: Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 764 s. : il.
 146. Jastrzębski Przemysław: Jeszcze słyszę turkot kół…! : Romowie w województwie zachodniopomorskim. Bilans dziesięciolecia (1999-2009). – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2010. – 134 s.
 147. Jaśko Beata, Mirga Elżbieta : Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Komunikat z badań. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – s. 137-147
 148. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł: Rozmówki romskie : romane wakeribene. – Kraków : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2008. – 71 s.
 149. Jazowiecki Kamil : System wartości wśród dzieci i młodzieży z rodzin romskich (na przykładzie legnickiej mniejszości romskiej) : praca dyplomowa oprac. pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Bobowskiego. – Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006. – 71 s.
 150. Jędrzejak Dawid : Sterylizacja kobiet romskich na Słowacji // Romano Atmo. – 2014, nr 4, s. 28-29
 151. Kamiński Tadeusz : Zagubiony w lesie . – Bytom : [S.n.], 2001. – 99 s. [Powieść]
 152. Kapralski Sławomir : Naród z popiołów : pamięć zagłady a tożsamość Romów. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012. – 467 s.
 153. Kapralski Sławomir, Martyniak Maria, Telewicz-Kwiatkowska Joanna : Romowie w KL Auschwitz. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2011. -164 s. : il. – ( Głosy Pamięci : publikacja Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście ; 7)
 154. Karol May : Cyganie i przemytnicy : La Pendola . T. 2 . – Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 270 s.
 155. Katalog przedsiębiorstw romskich . – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2010. – 80 s.
 156. Klima Justyna, Paszko Artur : Polscy Romowie i ich strategie gospodarcze. Perspektywa historyczna. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 41-60
 157. Knopik Zygmunt : ekspertyza efektywności wsparcia świadczonego na rzecz społeczności romskiej w ramach realizowanego w gminie Zawiercie projektu „Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 – projekty na rzecz społeczności romskiej / oprac. Zygmunt Knopik. – Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. – 57 s. : il.
 158. Kołaczek Małgorzata : Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 283 s.
 159. Kołaczek Małgorzata : Wpływ integracji europejskiej na etniczną mobilizację Romów – przykład Węgier. W : Roma in Visegrad Countries : Histiry, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013.
  – s. 87-112
 160. Kołodziejczyk Anna : Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś. – Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. – 53 s. : il.
 161. Kondusza Grażyna : Inni – ale tacy sami ! pod red. K. Wiercińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica, 2011, s. 312 // Szkice Legnickie. – 2014. T. 35, s. 337-341
 162. Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. – 2004, T. 25, s. 273-306
 163. Kondusza Wojciech : Cyganie – wśród niewykorzystanych szans. W : Cyganie/Romowie w Polsce dawne i współczesne konteksty 1964 roku / pod red. Beaty A. Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego. – Gorzów Wielkopolski, 2015. – s. 227-249
 164. Kondusza Wojciech : Cyganie żyją wśród nas. W : Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. – Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013. – 290 s. : fot.
 165. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie: [katalog]. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. – 7 s.
 166. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie Cyganie. – Legnica: Edytor, 2006. – 96 s.: il.
 167. Konferencja: status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych. – Warszawa : Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 2000. – 36 s.
 168. Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym: wybrane aspekty / pod red. Elżbiety Szyszak i Tomasza Szyszaka. – Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2016. – 352 s.
 169. Kopycińska Anna: Akademia przedszkolaka, czyli łamigłówki romskiej główki. – Szczecinek, 2013. – 50 s. : il.
 170. Kopycińska Anna: Ilustrowana encyklopedia małego Roma = Encyklopedia chavorenge. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. -116 s.: il. kolor.
 171. Korusiewicz Wanda : Ekspertyza efektywności wsparcia programów pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zawierciańskiej społeczności romskiej . – Zawiercie : Ośrodek Pomocy Społecznej, 2012. – 109 s. : il.
 172. Kostrzewa Andrzej : Motyw cygański w pierwszej polskiej powieści sentymentalnej Marii Wirtemberskiej Malwina czyli domyślność serca. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław,
  – s. 221-228
 173. Kostrzewa Andrzej : Motyw cygański w powieści ludowej Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 73-85
 174. Kowalczyk Małgorzata Ewa : Cyganie na tle ludności Galicji na początku XIX wieku w świetle słownika geograficznego Franciszka Sierczyńskiego. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. Minority in the Czech Republic, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 49-60
 175. Kowalczyk Małgorzata Ewa : Pierwsza polska opera oparta na motywach cygańskich. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 237-249
 176. Kowarska Agnieszka J.: Stereotyp czy tradycja: o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów . – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2010. – 58 s.
 177. Kowarska Agnieszka J.: Polska Roma: tradycja i nowoczesność. – Warszawa: DiG, 2005. – 244 s.
 178. Kowarska Agnieszka J.: Szkice o tańcach Romów. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. – 50 s. – (Dialog – Pheniben ; nr 3/4)
 179. Kowarska Agnieszka : Z badań nad przywództwem u polskich Romów //. Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 135-155
 180. Kozak-Rybska Dorota : Wrocław miastem spotkań Romów i Gadziów. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 71 – 78
 181. Kozioł Andrzej: Gościniec. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. – 137 s. : il. (opowiadania)
 182. Kozłowska Madgalena: Zupa z jeża. – Gdynia: NOVAE RES, 2012.- 179 s.
 183. Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej: mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów/ pod Stanisława Mazura. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – s. 189
 184. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek: Cyganie: mity i fakty. – Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy, 2002. – 189 s.
 185. KrzyżanowskiJacek Piotr : Zatrzymane Tabory // Biuletyn IPN pamięć.pl. – 2014, nr 3 (24), s. 37-40
 186. Krzyżowski Łukasz: Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej. – Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. – 64 s. – (Bibliotheca: Prace Naukowe ; nr 4)
 187. Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. – Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013. – 290 s. : fot
 188. Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009. – 154 s. : il. – (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) [Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13-15 września 2007 r.]
 189. Kulturowe i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów. – Lublin : POLIHYMNIA, 2009. – 112 s.
 190. Kurtiade Marcel : Śirpustik amare ćhibăqiri. – Besiers : Agencia Occitana de Comunicacion, 1992 . – 58 s.
 191. Kurzępa Elżbieta : Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. – Toruń : Dom Organizatora, 2009. – 199 s.
 192. Kuźmińscy Małgorzata i Michał : Kamień. – Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie – Oddział Publicat, cop. 2017. –  447 s.
 193. Kuźniak Angelika : Papusza. – Wołowiec, 2013. – 199 s.
 194. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów: studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. – 312 s.
 195. Kwadrans Łukasz: Education of the Roma : in the Czech Republic, Poland and Slovakia- gap confrontation between expectations and reality – comparative research. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2011. – s. 331
 196. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów – propozycje pozytywnych zmian. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 343 – 352
 197. Kwadrans Łukasz : Komunikat o stanie oświaty romskiej w Polsce. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – s. 129-135
 198. Kwadrans Łukasz : Prawo jako zewnętrzny i wewnętrzny czynnik warunkujący zachowanie społeczności romskiej – potrzeba podjęcia badań // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 127 – 135
 199. Kwadrans Łukasz: Sytuacja społeczna i ekonomiczno-demograficzna Romów w Czechach, Polsce i na Słowacji. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 159-173
 200. Kwadrans Łukasz: Tożsamość romska – refleksja socjologiczna. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – s. 39-58
 201. Kwaśniewki Tomasz, Bedyńska Anna : Jedno oko na Maroko. – Warszawa : Czarna Owieczka, 2013. – 63 s. : il.
 202. Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. – 251 s.
 203. Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych / pod red. Elzbiety i Tomasza Szyszlaków. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. – 209 s.
 204. Kwestia romska w polityce państw europy środkowej i wschodniej / pod red. Tomasza Szyszlaka. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2011. – s. 282
 205. Kwestia praw mniejszości romskiej. W: Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – s. 64-67
 206. Kwiek Izolda: Powrót do przeszłości. – Tarnów: Kulturalne Stowarzyszenie Romów; Muzeum Okręgowe, 1997. – [34] s.: il. [Wiersze]
 207. Kwiek Izolda: Gorzka miłość.- Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2011. – 70 s.
 208. Lackova Elena : Romske rozpravky = romane paramisa . – Kosice : Vychodoslovenske Vydavatelstvo, 1992 . – 95 s.
 209. Legniccy Romowie: wycinki prasowe 2000 – 2006. – [40] k. [zszywka dokumentów]
 210. Legniccy Romowie/ red. Wojciech Kondusza.- Legnica: LBP, Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. – 7 s., il.
 211. Liegeois Jean- Pierre : Romovia, Cigani kocovnici. – Bratislavia : Akademia Istropolitana, cop. 1995. – 272 s.
 212. Los Cyganów w KL Auschwitz – Birkenau / red. Jan Parcer ; Stowarzyszenie Romów
  w Polsce. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. – 228 s., [22] s. tabl. – (Biblioteczka Cyganologii Polskiej)
 213. Lubecka Anna: Tożsamość kulturowa Bergitka Roma. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. – 314 s.
 214. Łodziński Sławomir : Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce : polityka państwa, regulacje prawne i nastawienie społeczne : raport nr 219. – Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2003. – 50 s.
 215. Łój Maria :Integracyjny zespół wokalno – taneczny Terne Romani Bacht (Młode Romskie Szczęście). W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 485-496
 216. Łój Maria : Patyw/ pacziw – romskie rytuały związane z pożywieniem. W : Mom jo skarb… : smaki tradycji dolnoślaskich/ pod red. Elżbiety Berendt. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2012. – S. 98-102 (DIBIR)
 217. Łój Maria : Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w zakresie edukacji na przykładzie wybranych szkół wrocławskich : praca dyplomowa oprac. Pod kierunkiem dr Hanny Jarzębskiej. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007. – 42 s.
 218. Łój Maria : Związki małżeńskie u Romów. W : Mom jo skarb… dolnośląskie świętowanie – miejsca, rzeczy, rytuały / red. Elżbieta Berendt. – Wrocław, 2013. – S. 136-138
 219. Łuczak Andrzej : Budowanie mostów między kulturami : program asystentów edukacji romskiej // Romano Atmo. – 2014, nr 1, s. 20-23
 220. Łuczak Andrzej : Prześladowania I ochrona społeczności romskiej : zarys historii // Romano Atmo. – 2014, nr 1, s. 34-36
 221. Łuczak Andrzej : Romowie na Warmii i Mazurach. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. – 120 s.
 222. Łuczak Andrzej : Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX wieku. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2013. – s. 54
 223. Łuczak Mirona : Kolorowe motyle : Bogdan Trojanek & Terne Roma. – Szczecinek : Terne Roma, 2002. – 102 s. : il.
 224. Machowska Magdalena : Bronisława Wajs – Papusza : między biografią a legendą. – Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2011. – 364 s. : il.
 225. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 1., 2009. – 125 s. : il.
 226. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 2., 2009. – 125 s. : il.
 227. Malowanki dla dzieci.- Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2001.
 228. Małam ilustrowana encyklopedia historii i kultury Romów / red. Grzegorz Kondrasiuk. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. – 36 s. ; il
 229. Mappes-Niediek Norbert: Biedni Romowie, źli Cyganie: stereotypy i rzeczywistość. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 228 s.
 230. Marushiakova Elena : Muzyka cygańska we wspólnocie i w społeczeństwie // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 27-45
 231. Matusewicz Andrzej: Romowie przyszłość bez uprzedzeń : zeszyty metodyczne. – Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2010. – s. 48
 232. May Karl : Cyganie i przemytnicy : La Pendola . T. 2. – Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 270 s.
 233. McCann Colum: Zoli. – Warszawa: Muza, 2008. – s. 316 [Powieść]
 234. Memorial Book: The Gypsies at Auschwitz – Birkenau = Księga Pamięci: Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau. T. 1-2 / red. Jan Parcer; Państwowe Muzeum Oświęcim – Brzezinka. – Munchen: K. G. Saur Verlag, 1993. – VII, 1674 s.; VII, 1674 s.
 235. Metodologia doradztwa zawodowego dla Romów / aut. Izabela Bara i in.; konsultacje Arkadiusz Wiecha, Jerzy Płachta. – Tarnów: Wielkopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 124 s.
 236. Michałowska Karolina : Romskie tradycje małżeńskie w hiszpańskim i europejskim porządku prawnym. Sprawa Munoz Diaz przeciwko Hiszpanii // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 187-203
 237. Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – 354 s.: il.
 238. Miel Rudi : Pomocna dłoń : komiks.- Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 60 s.: il.
 239. Miel Rudi : Millecamps Maud: Pomocna dłoń.- Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. – 60 s.
 240. Między błękitem nieba, a zielenią lasów / oprac. Bożena Adamczyk – Pogorzelec. – Lubań: Muzeum Regionalne, 2008. – 56 s.: il.
 241. Migawki : obrazki z życia wolontariuszy EVS. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2012. – 19 s.
 242. Milewski Jacek: Chyba za nami nie traficie. – Warszawa : Archipelagi, 2013. – 270 s.
 243. Milewski Jacek: Dym się rozwiewa. – Poznań: Zysk i S-ka, 2008. – 258 s. [ Opowiadania]
 244. Milewski Jacek : Parafialna Podstawowa Szkoła Romska. – Suwałki : Helios, 2005. – 20 s.
 245. Milewski Jacek: Romowie przyszłość bez uprzedzeń : informator. – Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2009. – 35 s.
 246. Mirga Andrzej , Gheorghe Nicolae : Romowie XXI wieku : studium polityczne. – Kraków, 1998. – 79 s.
 247. Mirga Andrzej, Mróż Lech : Cyganie : odmienność i nietolerancja. – Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 1994. – 328 s. : il.
 248. Mirga Jan: Kto nas ocali / wybór wierszy i redakcja Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 49 s.: il. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 249. Mirga Jan: Słownik romsko – polski. – Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2009. – 196 s.
 250. Mirga Teresa: Wiersze i pieśni / wybór wierszy i red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 83 s.: il. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 251. Mirga-Wójtowicz Elżbieta : Młodzi Europejczycy upamiętniają Zagładę Romów w czasie II wojny światowej // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s.223 – 227
 252. Mitkiewicz Wirginia : Rodzina i szkoła w opinii dzieci i młodzieży cygańskiej : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1990. – 95 s.
 253. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: informator 2003 / pod red. Lecha M. Nijakowskiego i Sławomira Łodzińskiego; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003. – 279 s.
 254. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne / red. naukowa Andrzej Sakson. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 281 s.
 255. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. – Kraków : NOMOS, 2010. – 413 s.
 256. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – 310 s.
 257. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji / pod red. Elżbiety Michalik, Henryka Chałupczaka. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2006. – 375 s.
 258. Mniejszościnarodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – s. 202
 259. Mniejszości narodowe w Polsce / pod red. Zbigniewa Kurcza. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 210 s.
 260. Mniejszościnarodowe w Polsce : informator 1994. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. – s. 276
 261. Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944 – 1989) / pod red. Piotra Madajczyka. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998. – 295 s.
 262. Moda na tolerancję : raport podsumowujący realizacje projektu. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. – 30 s.
 263. Mrozowska Dagmara : Zagłada : tragedia Romów w XX wieku. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2010]. – 28 s. : il. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 264. Mróz Lech: Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV – XVIII w. / Stowarzyszenie Romów w Polsce. – Warszawa: DiG, 2001. – s. 537
 265. Mróz Lech: Od Cyganów do Romów: z Indii do Unii Europejskiej / Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. – lWarszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. – 237 s.: il.
 266. Nauczanie historii Romów: [prezentacja PowerPoint] / oprac. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Etnograficzne, 2006. – 1 CD-ROM
 267. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6 [numer specjalny], – s. 279
 268. Nečas Ctibor: Romove v České republice včera a dnes. – Wyd. 5. – Olomouc: Univerzita Palackeho, 2002. – 129 s.; 18 cm
 269. Nikitorowicz Jerzy: Edukacja regionalna i międzykulturowa. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – s. 529 – (Pedagogika wobec współczesności)
 270. Nikitorowicz Jerzy: Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – s. 439
 271. Nowak-Małolepsza: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej. – Zielona Góra, 2011. – 169 s.
 272. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej : Nowe możliwości – stare problemy. Przemiany w polityce wobec Romów po 1989 roku i ich społeczne konsekwencje // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 97-127
 273. O Romach w Polsce i w Europie : tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. – Kraków : Collegium Columbinum, 2009. – 499 s.
 274. O złote pióro Papuszy: Ogólnopolski Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy / red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 59 s. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 275. O złote pióro Papuszy : Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy. 2. – Tarnów, 2010. – 119 s.
 276. Obcy wśród swoich : doświadczenia XX wieku. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. – 28 s.
 277. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce: mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 221 s.
 278. Obywatel i prawo. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, [2000]. – 20 s.
 279. Osoby należące romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku: raport końcowy/ autor raportu Agnieszka Maryńska.- Wrocław, 2012.- S. 115-118
 280. Ostałowska Lidia: Cygan to Cygan. – Wołowiec : Wydawnictwo czarne, 2012. – 174 s.
 281. Ostałowska Lidia: Farby wodne.- Wołowiec, 2011. – 261 s.
 282. Papusza: Lesie, ojcze mój / z j. cygań. przetł. wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski. – Warszawa: Nisza, 2013. – 92 s. : fot. : il.
 283. Papusza czyli Wielka tajemnica / wybór tekstów i posłowie Krystyna Kamińska. – Gorzów Wielkopolski: Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich, 1992. – 136 s.
 284. Paramisi romane = Baśnie romskie / [red. Zenon Gierała ; tł. Bibi Niunia ; il. Bolesław Kwiatkowski]. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt – Pomocna Dłoń, 2011. – 47 s. : il.
 285. Paszko Artur, Sułkowski Rafał, Zawicki Marcin: Romowie na rynku pracy / red. Marcin Zawicki. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. – 134 s.
 286.  Pe drom baro : na wielkiej drodze : od Cyganów do Romów = on the great road : from Gypsies to Roma / [redakcja Urszula Bednarz; tłumaczenie Elżbieta Macauley]. – Wrocław : Muzeum Narodowe, copyright 2017. – 111, [1] strona : ilustracje, faksymilia, fotografie
 287. Perzyński Marek : Tajemniczy Dolny Śląsk – region odkrywców : przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław, 2015. – s. 46-51 : Romski czarodziej skrzypiec.
 288. Pietrzak Henryk : Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego. – Rzeszów, 2000. – 227 s.
 289. Pięćdziesięciolecie zagłady Romów W Konzentrationslager Auschwitz- Birkenau.- Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. – s. 151
 290. Piotrowska Anna G. : O „cygańskim flamenco” po polsku – charakterystyka literatury w języku rodzimym // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 65-77
 291. Piotrowska Anna G. : Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczośći muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. – Kraków : Misica Iagellonica, 2012. – 283 s. : il.
 292. Piotrowska Anna G.: Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej : od końca XVIII do XX wieku. – Kraków : Musica Iagellonica, 2011. – s. 428
 293. Piskorski Jan M.: Wygnańcy: przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 338 s. : il.
 294. Plewko Jadwiga: Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2009. – 230 s.
 295. Pochodzenie, historia, holokaust i światopogląd Romów. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2005. – 18 s.
 296. Pod wspólnym niebem: narody dawnej Rzeczypospolitej / pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego. – Warszawa : Muzeum Historii Polski : Bellona, 2010. – 255 s. : il.
 297. Podgorec Widoje : Dzieci Boga Pengi. – Warszawa: KAW, 1988. – 118 s. : il.
 298. Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni: szkice kulturoznawcze / pod red. Mirosława Haponiuka, Marty Wójcickiej, Barbary Wybacz. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 398 s.
 299. Polakowski Andrzej: Pożegnanie taboru 1967: fotografie. – Lublin: Petit Skład – Druk – Oprawa: na zlec. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2007. – 93, [3] s.: il. + Historie z fotogramów: aneks do albumu (8 s.: il.). – (Biblioteka „Scriptores”)
 300. Polityka etniczna : teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 674 s.
 301. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. – 351 s.
 302. Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy / pod red. Marcina Zawickiego i Artura Paszko. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. – 168 s.
 303. Polska egzotyka w polskich muzeach: materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie: Tarnów 1 – 2 października 1998 r. / red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2000. – 266 s.: il.
 304. Polsko Historia: perunoskro firba: [Bergitka Roma]. – Wrocław: Wydaw. ThESAURUS, 2006. – [24] s. [komiks]
 305. Pomerania ethnica: mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim / pod red. Marzeny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. – Szczecin: AMP Paweł Majewski, 1998. – 253 s.
 306. Popilowska Grażyna : Dziecko romskie w środowisku szkolnym i lokalnym. // Szkice Legnickie. – 2013, T. XXXIII, s. 123-156
 307. Popov Veselin : Muzyka cygańska a organizacje pozarządowe // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 77-97
 308. Potocki Andrzej : Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu : Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie. – Rzeszów : Carpathia, 2013. – 344 s. : fot.
 309. Praca na rzecz integracji Romów: objaśnienia Programu ramowego UE. – Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 20 s.
 310. Preecee Jennifer Jackson : Prawa mniejszości ; przeł. Małgorzata Stolarska. – Warszawa : Sic ! , 2007. – 252 s.
 311. Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów, [CD-audio], Pabianice: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, [2012]
 312. Problemy wielokulturowości w medycynie / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska ; [aut. Bassam Aouil et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. -395 s.
 313. Profesje romskie. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012
 314. Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – 144 s.
 315. Program nauczania początkowego dla Romów. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992. – 52 s.
 316. Przyjazna szkoła – edukacja dla Romów: raport z konferencji Suwałki, 11-12 października 2004 r. / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. – 40 s.
 317. Publikacje na temat aktywizacji zawodowej Romów. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. – 1 CD-Rom
 318. Rabczuk Wiktor: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. – 187 s.
 319. Raport dla Sekretarz Generalnego Rady Europy z Realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa, 2002.- 147 s.
 320. Raport ewaluacyjny : diagnoza postaw beneficjentów indywidualnych i instytucjonalnych projektu &7bdquo;Staże zawodowe dla Romów”. – Szczecinek : Związek Romów Polskich. – 2013, 46 s.
 321. Raport merytoryczny projekt Romano drom pe fedyr dzipen: projekt na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej społeczności romskich w Wałbrzychu, Kłodzku i Wrocławiu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013. – Świdnica: PTD O/49, 2010. – 43 s.
 322. Rom – Leiebiediew Iwan, Iwanowicz : Tabornaja Cyganka. – Moskwa : Olimp, 1992. – 174 s.
 323. Rom Fabian : Księżniczka Perełka = Khynigica Perełka [red. Marianna Kwiatkowska ; Mirosława Caban]. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2013. – 23 s. : il. kolor
 324. Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2013. – 500 s.
 325. Romano kher : o romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu. – Warszawa : Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2013. – 169 s. : il.
 326. ROMARISING : bohaterowie kampani społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta / oprac wywiadów Janusz Balkowski ; red. nauk. Karol Gierliński, Łukasz Kwadrans. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. – 218 s. : fot.
 327. Romane Dyvesa : XIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich w Gorzowie Wlkp. 7-8 lipca 2007. – Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 2007 [folder]
 328. Romani art. : Małgorzata Mirga-Tas, Bogumiła Delimata, Krzysztof Gil / [wstęp Adam Bartosz]. – Tarnów : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS : Muzeum Okręgowe, [2010]. – [48 s.]
 329. Romowie – Roma – Romanies: historia w obrazach / teksty Małgorzata Różycka, Janusz Bolkowski; rys. Marek Rudowski. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. – 20 k.
 330. Romowie: co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. – 67 s.
 331. Romowie: historia i kultura: wystawa sfinansowana przez Open Society Institute w Budapeszcie: [ film] / scenariusz i komentarz Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Etnograficzne, 2006. – 1 DVD
 332. Romowie: materiały edukacujne / oprac. M. Małachowska. – Kraków : Małopolski Instytut Kultury, [2008], 44 s.
 333. Romowie: materiały z sesji popularno-naukowej poświęconej problematyce romskiej / oprac. Red. Janusz Dziaczko. – Lubań: Muzeum Regionalne, 2007. – 45 s.: il.
 334. Romowie: przewodnik : historia i kultura / [red. Agnieszka Caban, Grzegorz Kondrasiuk]. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt – Pomocna Dłoń, 2009. – 106 s. : il.
 335. Romowie: stan duszy czy kultura równoległa / [tekst Marek Isztok; red. Bogdan Wasztyl ; tł. Dariusz Kuźniar]. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2008. – 47 s. : il. + 1 płyta CD. – Katalog wystawy: „Romowie – Stan duszy czy kultura równoległa”
 336. Romowie 2007: od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach / red. nauk. Barbara Weigl, Magda Formanowicz. – Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academicus”, 2008. – 134 s.
 337. Romowie 2009 / red. nauk. Barbara Weigl. – Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2009. – 240 s.
 338. Romowie 2011 : życie na pograniczu / red Barbara Weigel, Małgorzata Różycka.- Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2011. – 270 s.
 339. Romowie 2013 : od działań systemowych do rozwiązań lokalnych / red. nauk. Barbara Weigel, Małgorzata Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2013. – 216 s.
 340. Romowie bliskie spotkania: praca zbiorowa / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2003. – 85 s. – (Przewodnik Metodyczny dla Nauczycieli Szkół Średnich)
 341. Romowie Dzieci świata : niecodzienny poradnik dla nauczycieli. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. – 133 s. : il.
 342. Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania / zespół aut. pod red. Marcina Zawickiego. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. – 121 s.
 343. Romowie o sobie i dla siebie: nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: praca zbiorowa / pod red. Ewy Nowickiej. – Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 188 s.
 344. Romowie – Roma – Romanies: historia w obrazkach. – Wrocław: PROM
 345. Romowie – Romanies: historia w obrazkach. – Wrocław: PROM.
 346. Romowie skazani na zagładę: film dokumentalny / scen. i reż. Adam Sikora, Wiesław Gajda; Stowarzyszenie Romów w Polsce. – b.m.: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2008. – 1 DVD
 347. Romowie w Europie ; tożsamość i współczesne wyzwania / red. nauk. J. Faryś., Krzyżanowski Piotr., B. Orłowska. – Gorzów Wielkopolski, 2013. – 355 s.
 348. Romowie w Polsce i Europie: historia, prawa, kultura / pod red. Piotra Barka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – 200 s.: il.
 349. Romowie w pracy : przewodnik po rynku pracy. – Radom, 2014. – 79 s.
 350. Romowie w sztuce / red. Rafał Kopeć ; oprac. merytoryczne: Adam Bartosz et al.]. – Kraków : VILLA DECIUS, 2012. – [48] k : il. kolor.
 351. Romowie, Słowacy, Węgrzy : Małopolska Wielu Kultur. – Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2008. – 60 s.
 352. Romski czarodziej skrzypiec. W : Perzyński Marek : Tajemniczy Dolny Śląsk – region odkrywców : przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław : Wrocławski Dom Wydawniczy, 2015. – s. 46-51
 353. Romski modlitewnik i śpiewnik / opracował Andrzej Sochaj. –  Szczecinek : Związek Romów Polskich : Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2017. – 176 s.
 354. Rosenberg Otto: Palące szkło. – Kraków: Universitas, 2010. – 122 s.
 355. Rożnowska Krystyna : Uwierzcie Cyganom/ Krystyna Rożnowska. Co woźny pamięta/ Marek Rymuszko. Amor infelix/ Michał Bołtryk. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 142 s.
 356. Różycka Małgorzata : Edukacja dzieci romskich jako priorytet rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia/ pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 363-371
 357. Schmidt Heinz G. ; Reinhardt Markus : Jadą Cyganie! : śladami Romów w Europie. – Warszawa : Cyklady, 2011. – 184 s. : il.
 358. Situatio of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / ed. by Jroslav Balvin, Łukasz Kwadrans. – Wrocław : Fundation of Social Integraction Prom, 2010. – 541 s.
 359. Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia / edited by Jaroslav Balvin and Łukasz Kwadrans. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2009. – 182 s.: il.
 360. Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / ed. by Jaroslav Balwin, Małgorzata Ewa Kowalczyk, Łukasz Kwadrans. – Wrocław : Fundation of Social Integration Prom, 2011 . – 419 s.
 361. Sławni Romowie : leksykon / red. Jecek Milewski. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2013. – 88 s. ; il.
 362. Smaus Martin : Dziewczynko roznieć ogieniek. – Wrocław : Czeskie Klimaty, 2013. – 332 s.
 363. Smith Anthony D. : Etniczne źródła narodów. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – s. 384
 364. Snopkowski Andrzej : Cyganka prawdę ci powie. – [Wyd. 1]. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – s. 286 s.
 365. Sobecka Anna : Kalejdoskop : spotkania z mniejszościami narodowymi. – Gdańsk : Wydawnictwo Oskar, 2014. – 304 s.
 366. Sobieska Anna : Dzieci Hagar : literackie wizerunki Romów / Cyganów : studia imagologiczne. – Warszawa : Oficyna 21, 2015. – 324 s.
 367. Sochaj Andrzej : 50. rocznica rozpoczęcia akcji zatrzymania taborów w Polsce // Romano Atmo. – 2014, nr 5, s. 6-10
 368. Sochaj Andrzej : Konferencja w Legnicy : Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości // Romano Atmo. – 2015, nr 4, s. 26-27
 369. Sochaj Andrzej : „Wielka wędrówka” – „Wielki postój” : (pięćdziesięciolecie przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce w latach 1964-2014). – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. – 74 s.
 370. Sochaj Andrzej : Zagłada Romów i Sinti w byłym pierwszym niemieckim nazistowskim obozie  zagłady KULMHOF w Chełmnie na Nerem w czasie II wojny światowej (1941-1945). – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2017. – 103 s.
 371. Sołtysik Łukasz: Działalność Komitetu Cygańskiego w Wałbrzychu (1951-1952) i Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Cyganów Osiadłych w Wałbrzychu (1952-1955). W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 295-330
 372. Sołtysik Łukasz: Romowie na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1949 // Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”. – 2007, nr 2, s. 199-214
 373. Sołtysik Łukasz : Romowie we Wrocławiu. W : Rocznik Wrocławski . [T.] 10 / [red. Aldolf Juzwenko et. al.]. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2006. – s. 199-218
 374. Sołtysik Łukasz: Sytuacja Romów w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w świetle dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1984 roku. Uwaga o skutkach trzydziestopięcioletniej polityki państwa polskiego wobec ludności romskiej. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – s. 417-436
 375. Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga/ red. Jolanta Horyń.- Wrocław : Wyd. Uniwersyt. Wrocław., 2011. – s. 264
 376. Stanęły wozy kolorowe. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1994. – 39 s.
 377. Stankiewicz Stahiro Stanisław: Romano drom: romska droga. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. – s. 69 s.
 378. Stankiewicz Stanisław : Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie. – Szczecinek : Związek Romów Polskich; Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2010. Opis fizyczny 26 s. : il. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 379. Stankiewicz Stanisław: Wybitne postacie romskie; O Romach w dawnej Polsce. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 36 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 380. Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych : materiały z Konferencji Warszawa 23-24 X 2000. – Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2001. – 254 s.
 381. Studia Romologica. Nr 1/2008. – Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2008. – s. 310
 382. Studia Romologica. Nr 2 /2009. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2009. – s. 366
 383. Studia Romologica. Nr 3/2010 / [red. Adam Bartosz et al.]. – Tarnów : Muzeum Okręgowe, 2010. – 302 s. : il.
 384. Studia Romologika. Nr 4/2011.- Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2011. – s. 312
 385. Studia Romologika. N 5/ 2012. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – s. 346
 386. Studia Romologica. Nr 6/2013. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. – 247 s.
 387. Studia Romologica. Nr 7/2014. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014. – 300 s.
 388. Studia Romologica. Nr 8/2015. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2015. – 272 s.
 389. Sułuja Beata : „Razem” – cykl zajęć kształtujących pozytywne postawy wobec mniejszości narodowych dla uczniów szkoły podstawowej : praca zaliczeniowa kursu metodycznego. – Legnica : ODMiDN, 2008
 390. Sytuacja społeczno – prawna Romów w środkowo-wschodniej Europie : dokumentacja referatów i komunikatów wygłoszonych na konferencji 16-17 sierpnia 1996 r. w Gorzowie Wlkp. – Gorzów Wielkopolski, 1996. – 67 s.
 391. Szabłowski Witold : Tańczące niedŸwiedzie : reportaże z transformacji. – Warszawa : Agora, cop. 2014. – 222 s.
 392. Szewczyk Marcin : Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. – 336 s.
 393. Szewczyk Marcin : Edukacyjne i kulturowe uwarunkowania dostępu Romów do usług medycznych // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 173-187
 394. Szczurek – Boruta Alina: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowych: szkice pedagogiczne. – Katowice – Cieszyn – Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – 181 s. – (Edukacja Międzykulturowa)
 395. Szkice Legnickie. T. 35 / pod red. Wojciecha Konduszy. – Legnica : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. – 384 s.
 396. Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej/ pod red. Zenona Jasińskiego. – Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych, 2012. – s. 292
 397. Szostak Wojciech: Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku: sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012. – 36 s.
 398. Szymańska Agnieszka : Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów : metodologia międzynarodowych badań porównawczych. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 137 s.
 399. Szymańska Anna: Piszę, czytam i rysuję = Ćśnav dav apre i malinav / Anna Szymańska. Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. – 80 s.: il. (w tym kolor.)
 400. (tr, kw) : Romowie i mniejszości narodowe // Szkice Legnickie. – 2009, T. 30, s. : 277-279
 401. Tabaczyk Krystyna: Romowie na Ziemi Pyrzyckiej – Lowarzy. – Pyrzyce : Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach „Patra”, 2008. – 52 s. : il.
 402. Taborem do Europy = Gypsy Caravans Europe – Band: [projekt: Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej] / Organizacja do Spraw Migracji, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce, Związek Romów Polskich. – b.m.: b.w., [2007]. – 1 CD- DVD
 403. Talewicz-Kwiatkowska Joanna : Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2013. – 256 s.
 404. Tolerancja.pl: materiały dla nauczycieli. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002. – s. 104
 405. Tomaszewski Jerzy: Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. – Warszawa: Editions Spotkania, 1991. – s. 57
 406. Tomova Ilona : The Gypsies i the transition period : Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1995. – s. 143
 407. Tożsamość kulturowa Romów w procesie globalizacji / pod red. Tadeusza Palecznego i Joanny Talewicz – Kwiatkowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 189 s.
 408. Trudne sąsiedztwa : z socjologii konfliktów narodowościowych / pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2001. – 247 s.
 409. Trybusiewicz Janusz: Twarze ludzkiej kultury. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979. – s.: 108 – 140: „Cygan szczęśliwy, choć niebogaty…”
 410. Tuckermann Anja : Mano : chłopiec, który nie wiedział gdzie jest. – Warszawa : Nisza ; [Oświęcim] : Fundacja Dialog-Pheniben, 2014. – 310 s.
 411. U nas dole i niedole: sytuacja Romów w Polsce / pod red. Ewy Nowickiej. – Kraków: Zakład Wydaw. NOMOS, 1999. – s. 158
 412. U progu wielokulturowości : nowe oblicza społeczeństwa polskiego / red. nauk. M. Kempny, A. Kapciak i S. Łodziński. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. – 310 s.
 413. W kręgu tradycyjnej kultury muzycznej : materiały z antropologii muzyki / red. Lewandowska Bożena, Piotrowska Anna G.. – Kraków : Instytut Myzykologii UJ Musica Iagellonica, 2010 .- 125 s.
 414. Waloch Jacek : Jest król, nie ma króla/Jacek Waloch. Koszty się nie liczą / Karol Jackowski. Zapinka króla Jana/ Jan Lewandowski. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 141 s.
 415. Walsh Mikey: Cygański chłopiec : byłem obcy wśród swoich. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – s. 275
 416. Wędrowcy i migranci: pomiędzy marginalizacją a integracją / red. Ewa Nowicka, Barbara Cieślińska. – Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2005. – s. 310
 417. Wielgoradesz Cecylia Maria: Cygańska karta prawdę Ci powie. – Białystok: Studio Astropsychologii, 2005. – 174 s. + talia kart
 418. Wieliński Bartosz : Holokaut Romów // Gazeta Wyborcza. – 2014, nr 137, dod. Historia, s. 8-10
 419. Wielokulturowość na co dzień: materiały dla nauczycieli. – Kraków: Villa Decjusza, 2006. – 47 s. (Festiwal kultury cygańskiej: scenariusz zajęć dla II-III klasy gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej / oprac. Jolanta Trzebniak. – s. 32-36; Polacy i Romowie, czyli stereotypy w naszym życiu: scenariusz zajęć dla klas ponadgimnazjalnych / oprac. Dorota Demel. – s. 45-46; Przedrzeć się przez stereotypy; scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / oprac. Joanna Waśkiewicz. – s. 37 – 41))
 420. Wiercińska Krystyna: Cyganie – wśród czy obok nas? // Szkice Legnickie. – 2000, T. 21, s.: 181-198
 421. Wiercińska Krystyna: Cyganie: z nami czy obok nas? // Wersja, 1998, nr 8, s. 2-3
 422. Wiercińska Krystyna : Historia legnickiej Letniej Szkoły Romskiej. W : Szkice Legnickie. T. 35 pod red. Wojciecha Konduszy. – Legnica, 2014. – s. 295-310
 423. Wiercińska Krystyna: Inni wśród swoich Romowie XXI – szansa w edukacji // Twój Doradca. – 2006., nr 5, s. 28-29
 424. Wiercińska Krystyna : Osiedlony tabor // Wersja. – 2001, nr 2-3, 15 s.
 425. Wiercińska Krystyna : Uczeń dwukulturowy i dwujęzyczny – bogactwo czy problem. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – S. 40-50
 426. Wiśniewski Mateusz: Drom-Droga : historia Romów w Europie / scen. Mateusz Wiśniewski; rys. i kolor Marek Rudowski ; red. Janusz Balkowski, Piotr Bogusławski. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej „Prom”, [2010]. – [54] s. : il.
 427. Wiśniewski Mateusz : Drom- Droga : historia Romów w Europie / rys. Marek Rudowski. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. – [52] s. : il.
 428. Wojecki Mieczysław: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po 1945r.- Zielona Góra : Zakład Polityki Społecznej, 1999. – s. 30
 429. Wolska Justyna : Środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci cygańskich : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1985. – 88 s.
 430. Wójcik Piotr: Cyganie z obu stron Karpat. – Warszawa: Twój Styl, 2000. – 151 s.
 431. Wróblewski Piotr: Mobilizacja i konflikt etniczny: miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2007. – 426 s., [40] s.: il.
 432. Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej- edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne / red. nauk. E. Subocz , S. Garbat. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. – 332 s.
 433. Wyatt, Chad Evans : Romarising V4. – Bratysława ; Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2015. – 217 s. ; il.
 434. Wyciąg z podstawowych aktów prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczpospolitej Polskiej. – Wrocław : Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 2003. – s. 30
 435. Yoors Jan : Przeprawa ; przeł. Henryk Czajkowski : Przeprawa. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – 200 s.
 436. Z życia Romni : tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy / red. Agnieszka M. Caban. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. – 63 s. ; il
 437. Zagłada Sinti i Romów: katalog wystawy stałej w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau / hg. Rose Romani. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. – s. 323
 438. Zakrzewski Lech: Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym na terenie woj. świętokrzyskiego: raport z badań problemu: „Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001”. – Kielce: EPRD Biuro polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, 2002. – 134 s.
 439. Zapomniani sąsiedzi: studia o Romach w Polsce i w Europie. – Kraków: Wyd. Nauk. UP, 2011. – s. 299
 440. Zatrzymane tabory : wyzwania edukacyjne Europy/ pod red. Jolanty Horyń. – Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. – s. 171.
 441. Zbuntowany Anioł : projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 2011. – 45 s.
 442. Zniknęły z dróg ostatnie tabory / red. Anna Makowska-Cieleń . – Gorzów Wielkopolski : Komitet Organizacyjny VII Międzynarodowych Spotkań „Romane Dyvesa”, 1995. – 23 s.
 443. Zwierzyniecka Karolina : Romskie Odrodzenie. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – S. 451-462
 444. Żelazny Walter : Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2004. – 260 s.
 445. Żuk Helena: Karty cygańskie: interpretacja, symbolika, wróżenie. – Białystok: Studio Astropsychologii, 2002. – 248 s.: il.

Fotografie, prezentacje , filmy:

 1. Bareh Droma : kaseta z muzyką romską [CDR/112/2014]
 2. Don Vasyl&Cygańskie Gwiazdy : gdy cyganie się radują. Vol.2. – Warszawa, 2010. – 1 CD [CDR/6/2015]
 3. Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce…”. – Wrocław : Muzeum Etnograficzne, 2014. – 3 DVD
 4. Dzień Romów w Legnicy 21 kwietnia 2007. – 1 CD
 5. Dzieci : film dzieci romskie uczęszczające do świetlicy we Wrocławiu. – Wrocław : Romani Bacht, 2012. – 1 CD
 6. Inni – ale tacy sami / pod red. K. Wiercińskiej. – Legnica, 2011. – 1 CD
 7. Legniccy Romowie 2005 – 2008 (imprezy, wystawy w Legnicy i Legnickiej Bibliotece Publicznej).- 1 CD
 8. Legniccy Romowie 2009 (imprezy oraz archiwalne zdjęcia legnickich Romów). – 1 CD
 9. Legnicka Biblioteka Publiczna – 19 października 2005. – koncert zespołu romskiego. – 1 CD
 10. Letnia Szkoła Romska 2008. – 1 CD
 11. Letnia Szkoła Romska 2008 – Auschwitz. – 1 CD
 12. Muzykalnaja kolekcja ; kaseta z muzyką romską [CDR/127/2014]
 13. Nazywanie świata: odimienna metoda nauki czytania dr. Ireny Majchrzak. – Legionowo: Centrum Edukacyjne Nazywanie Świata, [2009]. – 1 CD-Rom
 14. Otwarcie Centrum Dokumentacji Romskiej 11 kwietnia 2007. – 1 CD
 15. Pawluśkiewicz Jan Kanty : Harfy Papuszy : soliści Gwendolin Bradley, Elżbieta Towarnicka, Bożena Zawiśkak-Dolny, Andrzej Biegun. Antologia. – Warszawa, 2013. – 1 CD [CDR/8/2015]
 16. Pawluśkiewicz Jan Kanty : Papusza [Wiersze Bronisławy Wajs z muzyką J.K.Pawluśkiewicza]. – Warszawa, [2013]. – 2 CD [CDR/7/2015]
 17. Publikacje na temat aktywizacji zawodowej Romów. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Uniwersytet Ekonomiczny, 2007.
  – 1 CD-Rom
 18. Romanse : rosyjskie i cygańskie : Woźnico, nie pędź koni : kaseta z muzyką romską [CDR 123/2014]
 19. Romskaja muzyka. Cz. 1, 2, 3 : kasety z muzyką romską [CDR 124, 125, 126/2014]
 20. Skąd przychodzimy, dokąd zmnierzamy (konkurs, prace konkursowe) 2008 ; fot. – 1 CD
 21. Taborem do Europy = Gypsy Caravans Europe – Band : [projekt: Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej] / Organizacja do Spraw Migracji, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce, Związek Romów Polskich. – b.m.: b.w., [2007]. – 1 CD-DVD
 22. Wiem, czytam, rozumiem: metoda nauki czytania dzieci romskich. – Warszawa: I SLO „Bednarska”, 2009. – 2 DVD
 23. Wystawa „Legniccy Romowie” K. Balawandera w LBP” 17 września 2007. – 1 CD
 24. Dziecięcy Festiwal Kultury Romskiej „Dwa Światy” 28 kwietnia 2008. – Legnica, 2008. – 1 CD
 25. Romowie : historia i kultura : wystawa sfinansowana przez Open Society Institute w Budapeszcie: [ film] / scenariusz i komentarz Adam Bartosz. – Tarnów : Muzeum Etnograficzne, 2006. – 1 DVD
 26. Zaczarowana skrzynka. Baśń cygańska. – Warszawa : Polskie Nagrania, 1976. – płyta analogowa
 27. Nauczanie historii Romów / Adam Bartosz (prezentacja). – 1 CD
 28. Kxetanes – Razem: Inicjatywa na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów (projekt A0211d2). – Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 1 CD
 29. Romowie skazani na zagładę : [film dokumentalny] / scen. i reż. Adam Sikora, Wiesław Gajda. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. – 1 DVD
 30. Romowie legniccy – stare fotografie. – Legnica, – 1 CD
 31. IX Letnia Szkoła Romska – Polanica Zdrój 2012. – 2 CD
 32. Don Hamlet – muzyka. – Wrocław. – Stowarzyszenie Romów. – 1 CD
 33. VII Letnia Szkoła Romska – Zakopane 1-15.07.2010. – 1 CD
 34. X Letnia Szkoła Romska – Karpacz 2013. – 3 CD
 35. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM. – Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 1 DVD
 36. Działania równościowe na Dolnym Śląsku. – Wrocław: Fundacja Grejprfrut, 2012. – 1 CD
 37. Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów, [CD-audio], Pabianice: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, [2012] (płyta audio ze wspomnieniami)
 38. Cyrano, 2009. – 1 CD
 39. Tabor cygański : Urząd Miasta Legnica, 2007. – 1 CD
 40. Vanessa & Sorba : Sinti Jazz, Romane Gila. Muzuka cygańska. – Wrocław : Fundacja PROM, 2013. – 1 CD

Czasopisma:

 1. Dialog Pheniben nr 1/ 1995; 1,3-4/ 1996
 2. Dialog Pheniben  nr    1/ 2000
 3. Dialog Pheniben nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 / 2006
 4. Dialog Pheniben nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2007
 5. Dialog Pheniben nr 5, 6/ 2008; 1, 2, 3, 4, 6/ 2009
 6. Cyganika, judaika, martyrologia: oferta antykwaryczna, Oświęcim, 1993
 7. Gadki z Chatki : pismo folkowe : tradycja muzyka świata i okolic nr 4-5/ 2007
 8. Judaika, cyganika, silesiana: oferta antykwaryczna, Oświęcim, 1994
 9. Kwartalnik Romski nr 1/1 (2010), nr 2/1 (2011), nr 15/4 (2014)
 10. Luludi Kvietok : ĉasopis pre najmensie romskie deti, 1992, nr 9
 11. Monitor Europejski nr 11 (53), 2008
 12. Pamięć.pl – Biuletyn IPN nr 3 (24)/ 2014
 13. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2006
 14. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 6 / 2007
 15. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2008
 16. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2009
 17. Romano Atmo nr 3, 4, 5, 6 / 2010
 18. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2011
 19. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2012
 20. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2013
 21. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2014
 22. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2015
 23. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2016
 24. Romano Atmo nr 1, 2, 3, 4, 5 / 2017
 25. Romano Atmo nr 1/2018
 26. Romano Centro nr 56 / 2007
 27. Romano Dyvesa : VIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 16-18.08/1996
 28. Romano Dyvesa : IX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 15-17.08/1997
 29. Romano Dyvesa : X Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 14-16.08/1998
 30. Romano Dyvesa : XII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 7-9.07/2000
 31. Romano Dyvesa : XIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 6-8.07/2001
 32. Romano Dyvesa : XVI Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 3-4.07/2004
 33. Romano Dyvesa : XVII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 8-10.07/2005
 34. Romano Dyvesa : XVIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 30.06-2.07/2006
 35. Rrom Po Drom nr 0/ 1990
 36. Rrom Po Drom nr 3, 11, 12 / 1990
 37. Rrom Po Drom nr 1, 2-3, 4, 5, 6,7, 8-9, 10, 11, 12 / 1991
 38. Rrom Po Drom nr 2, 3, 4, 5, 7-8, 9-10, 11 / 1992
 39. Rrom Po Drom nr 1, 2-3, 4, 5-6, 7, 8, 9-10, 11 / 1993, 12-1 / 1993 / 94
 40. Rrom Po Drom nr 2-3, 4, 5, 6-7, 8-9, 10-11, 12 / 1994, 1994 / 1995 [oprawne]
 41. Rrom Po Drom nr 2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12 / 1995
 42. Rrom Po Drom nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 11, 12 / 1996, 1996 / 1997 [oprawne]
 43. Rrom Po Drom nr 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 / 1997
 44. Rrom Po Drom nr 1-2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12 / 1998
 45. Rrom Po Drom nr 1-2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 / 1999
 46. Rrom Po Drom nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 / 2000
 47. Rrom Po Drom nr 4, 5, 6-7, 8, 10-11 / 2001
 48. Rrom Po Drom nr 4-5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12 / 2002
 49. Rrom Po Drom nr 1-2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11 / 2003
 50. Rrom Po Drom nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 / 2004
 51. Rrom Po Drom nr 3-4, 5-6, 9-10, 11-12 / 2005
 52. Rrom Po Drom nr 4-5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 / 2006
 53. Rrom Po Drom nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 2007
 54. TABORESKA: popularny magazyn cygański nr 1, 2 / 1991
 55. Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem : Biuletyn nr 13, Warszawa, 1992
 56. Wersja nr 8 – 1998
 57. Wersja nr 10 – 1999
 58. Szkice Legnickie T. 21 (2000)
 59. Szkice Legnickie T. 25 (2004)
 60. Języki Obce w Szkole nr 6 / 2001 [numer specjalny]
 61. Przemyski Przegląd Kulturalny nr 2(9) / 2008

Prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, zaliczeniowe:

 1. Mitkiewicz Wirginia : Rodzina i szkoła w opinii dzieci i młodzieży cygańskiej : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1990. – 95 s.
 2. Łój Maria : Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w zakresie edukacji na przykładzie wybranych szkół wrocławskich : prac dyplomowa oprac. pod kierunkiem dr Hanny Jastrzębskiej. – Wrocław, 2007. – 42 s.
 3. Wolska Justyna : Środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci cygańskich : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr hab. Władysława Misiaka . – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1985. – 88 s.
 4. Jazowiecki Kamil : System wartości wśród dzieci i młodzieży z rodzin romskich (na przykładzie legnickiej mniejszości romskiej) : praca dyplomowa licencjacka oprac. pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza Bobowskiego. – Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006. – 71 s.

Centrum Dokumentacji Romskiej Legnickiej Biblioteki Publicznej
ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica
tel. 76 722 60 22; e-mail:

Opracowała: Jolanta Kaszewska

Uaktualniono: 10.06.2019 r.