Centrum Dokumentacji Romskiej

 

 

 

59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 22
e-mail: cdr@biblioteka.legnica.eu

czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-15:00

 

Centrum Dokumentacji Romskiej funkcjonuje w ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego Legnickiej Biblioteki Publicznej.

   

Celem powstałego w kwietniu 2007 roku Centrum Dokumentacji Romskiej jest gromadzenie wszelkich materiałów i dokumentów – książek, broszur, czasopism poruszających problematykę historii, tradycji, życia współczesnego Romów oraz, pamiątek, zdjęć i dokumentów związanych głównie z życiem Romów legnickich, a także organizacja działań o charakterze kulturalno-oświatowym, popularyzujących kulturę i tradycje romskie (spotkania, konkursy, wystawy).

Dysponujemy

  • bogatą biblioteczką romologiczną, złożoną z książek, broszur, czasopism oraz dokumentów elektronicznych;
  • stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu;
  • kartoteką artykułów i zbiorem wycinków artykułów poświęconych legnickim Cyganom;
  • bazą teleadresową stron WWW o tematyce romskiej;
  • bibliografią książek i artykułów poświęconych sprawom romskim, sporządzoną na podstawie baz Biblioteki Narodowej i własnych zbiorów.

 

MATERIAŁY DOSTĘPNE W CENTRUM DOKUMENTACJI ROMSKIEJ:

Materiały zwarte i ich fragmenty

 1. Aktywizacja zawodowa Romów / red. Marcin Zawidzki, zespół aut. Piotr Kopyciński i in. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2007. – 81 s.
 2. Adamska Barbara : Jan Czingan ze Słupska koło Gliwic – kilka słów w sprawie Cyganów na późnośredniowiecznym Śląsku.
  W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary Poland and Slovakia. Vol. 2/ pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk,
  Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2001. – s. 29-36
 3. Amare Roma: nasi Romowie : podręcznik / red. Jacek Kunikowski. – Kowary: Miejski Ośrodek Kultury, 2010. – 99 s. : il.
 4. Axelsson Majgull : Ja nie jestem Miriam / przeł. Halina Thylwe. – Warszawa : W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 476 s.
 5. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita : Dziecko romskie w przyjaznej szkole. – Świecie : [s.n.], 2010. – 64 s. : il.
 6. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: studia / pod red. Jarosława Syrnyka. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. – 340 s. – (Monografie; t. 52)
 7. Appadurai Arjun: Strach przed mniejszościami: esej o geografii gniewu. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – (Pogranicza)
 8. Avin Agneska : Projekty kulturalne zapewniające zatrudnienie Romom w Rumunii. Siła marzeń może zmienić wszystko // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 155-173
 9. Babicki Mateusz Alan: Polityka władz PRL wobec społeczności romskiej ; Ewidencjonowanie ludności romskiej w PRL w 1955 roku. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 44 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 10. Babicki Mateusz : VIII Światowy Kongres Romów // Romano Atmo. – 2013, nr 2, s. 6-7
 11. Babibki Mateusz : Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Integracji Romów // Romano Atmo. – 2013, nr 2, s. 22-23
 12. Babicki Mateusz : 21 marca Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową // Romano Atmo. – 2013, nr 2, s. 26
 13. Babicki Mateusz : Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii, 2015. – 284 s.
 14. Babicki Mateusz : Rola romskiej prasy, radia i telewizji w zachowaniu kultury, tożsamości i języka romskiego w krajach Europy Środkowej po roku 1989 // Romano Atmo. – 2014, nr 1, s. 26-29
 15. Balkowski Janusz : Działania Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. W : Situation in the Roma Minority in the Czech Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / pod red.
  Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 401-411
 16. Balkowski Janusz : Sytuacja społeczności romskiej na Węgrzech w świetle prasy polskiej w roku 2009. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, , Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 117-123
 17. Baranowski Bohdan : Ludzie gościńca w XVII-XVIII w. – Łódź : Wydawnictwo Łodzkie, 1986 . – 254 s.
 18. Baranowski Julian : Zigeunerlager in Litzmannstadt 1941-1942 : obóz cygański w Łodzi 1941-1942. – Łódź : Bilbo, 2003 . – 96 s.
 19. Bartosz Adam: Amen Roma / Jame Roma / My Romowie. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2008. – 44 s.: il.
 20. Bartosz Adam: Cyganie – Roma – Gypsies: przewodnik po wystawie = guidebook = ekspoziciaqero sikavno / Muzeum Etnograficzne. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 1998. – 61 s.: il.
 21. Bartosz Adam : Cyganie historia i kultura – przewodnik po wystawie. – Tarnów : Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, 1993. – 19 s.
 22. Bartosz Adam: Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie = Catalogue of the Roman Collections at the District Museum in Tarnow. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 103 s.: il.
 23. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2010. – 45 s. : il.
 24. Bartosz Adam: Nie bój się Cygana = Na dora Romestar. – Sejny: Pogranicze, 2004. – 293 s. – (Sąsiedzi)
 25. Bartosz Adam: Poznajemy historię Romów. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 22 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 26. Bartosz Adam: Propozycja zapisu języka romani – „Pisownia sulejowska”. – Tarnów, 2012. – 25 s.
 27. Bartosz Adam : Romowie w Polsce : kalendarium 1401-2012. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – 58 s. : il.
 28. Bartosz Adam: Tabor pamięci Romów = Roma caravan memorial. – Tarnów : Gmina Miasta Tarnowa; Muzeum Okręgowe, 2003. – 72 s.
 29. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014. – 32 s. : il.
 30. Baśnie cygańskie = Romane Paramisia / napisał i przygotował Jan Mirga; Polska Akcja Humanitarna. – Kraków: Wydawnictwo TEXT, 2007. – 65 s.
 31. Bauerdick Rolf : Cyganie. Spotkanie z nielubianym narodem. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 322 s.
 32. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwie postkomunistycznym / pod red. Ivana Szelenyiego. – Warszawa: IfiS PAN, 2003. – 140 s.
 33. Błogosławiony Zefiryn Gimenez Malla: Cygan męczennik 1861-1936. – folder
 34. Bojar Hanna : Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej. – Wrocław: FUNNA Sp. z o. o. – Wydawnictwo, 2000. – 263 s.
 35. Bokszański Zbigniew : Tożsamości zbiorowe. – Warszawa : Wydawn. Nauk. PWN, 2005. – 296 s.
 36. Brzezinowa Maria : Sytuacja językowa mniejszości narodowych we współczesnej Polsce : Romowie – Cyganie // Kwartalnik Opolski. – 1999, nr 2-3, s. 36-41
 37. Buckland Ray, Ingram Peter: Wróżby cygańskie: Cyganka prawdę ci powie. – Warszawa: Świat Książki, 2005. – 200 s.: il.
 38. Budyta-Budzyńska Małgorzata: Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. – Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 316 s.
 39. Budyta-Budzyńska Małgorzata: Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?: instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2003. – 345 s.
 40. Bůh mluvi ke svym detem : biblicke vypraveni = O del vekerel ke peskere chave : vakeribena pal e Biblia. – Praha : Ceska Biblicka Spolecnost pro Matici Romskou, 1992. – 183 s.
 41. Bukowski Krzysztof: Sterylizacja ludności romskiej 1943-1945. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 34 s.
 42. Bukowski Krzysztof: Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 74 s.
 43. Burgoński Piotr : Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów – w kierunku integralnego podejścia ?. W : Polityka etniczna : teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek – Lublin, 2015. – s. 301-319
 44. Bylica Jacek : Psychospołeczna sytuacja Romów w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – s. 121-128
 45. Bułaj Monika : Boży ludzie : podróż po kres Europy. – Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2001. – 307 s.: il.
 46. Centrum Kultury Romów w Polsce: [materiały z lat 1997-1999 dotyczące dyskryminacji Romów w Małopolsce]. – Tarnów: Centrum Kultury Rromów w Polsce, [1999]. – 103 k. + mapa [zszywka kseropkopii]
 47. Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz : Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. – 323 s.
 48. Co znaczy mieszkać / red. Grażyna Woroniecka . – Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2007. – 271 s.
 49. Courthiade Marcel : „Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach” – o pisowni języka Romani. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – 66 s.
 50. Cwietkow Giergij Nikołajewicz : Piesn dlinoju w żizń . – Moskwa : Nauczno- Indatielskij Cientr „Apostrof”, 2001. – 143 s.
 51. Cyganie/Romowie w Polsce : dawne i współczesne konteksty 1964 roku : księga dedykowana Panu Edwardowi Dębickiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz sześćdziesiątą rocznicę pracy twórczej i artystycznej / pod red. nauk. Beaty A. Orłowskiej i Piotra J. Krzyżanowskiego. – Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015. – 307 s.
 52. Cyganie – Romowie: zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer. – Warszawa: Wydaw. DiG; Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2005.
  – 174 s.
 53. Cyganie : sbornik statiej / red. N. W. Biessonow. – Moskwa : Rosijskaja Akademija Nauk, 1999. – 155 s.
 54. Cyganie legniccy: przegląd prasy 2003 i 2004 rok: stan na dzień 6 października 2004 r. / Urząd Miasta Legnicy. – Legnica: Urząd Miasta, 2004. – 72 k. [zszywka kserokopii] (zawiera też: Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. – T. 25)
 55. Cyganie (Roma) w Głogowie // Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. – 1995, z. 29. s. 3-4
 56. Cyganie w kinematografii. – Gorzów Wielkopolski, 1993. – 8 s.
 57. Cyganie w Polsce: (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Mirosława Wąsowicz. – Opole: WBP, 1994. – 10 s. – (Mniejszości narodowe w Polsce)
 58. Cyrano Stanisław [Andrzej]: Me som gadzio. Moje spotkania z Cyganami. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Wrocław: Atut, 2009. – 215 s.: il. (w tym kolor.) [wspomnienia]
 59. Czacki Tadeusz : Rozprawki Tadeusza Czackiego / ze wstępem Tedeusza Mirgi. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1992. – 61 s.
 60. Czerwiński Tomasz : Polska wielu kultur i religii. – Warszawa, 2013. – s. 230-275 : Obywatele świata bez granic.
 61. Czureja Miklosz Deki: Cygański śpiewnik z nutami akordami na głos, fortepian i gitarę. – Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, 2007. – 46 s.
 62. Czureja Miklosz Deki: Rozmówki polsko – romskie w dialekcie Cyganów Górskich – Bergitka Roma. – Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, 2008. – 72 s.
 63. Czureja Miklosz Deki: Potępienie Miklosza czyli Tajemnice Króla Czardasza : autobiografia skrzypka romskiego : tekst wspomnień według osobistej i bezpośredniej relacji autora opracował Zdzisław Grabowski. – Poznań : Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, cop. 2009. – 280 s. : il.
 64. Czwordon Paulina : Empatia i obserwacja : o poezji Jerzego Ficowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 220 s.
 65. Czy my się znamy?: sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w szkole: zeszyt ćwiczeń. – Nowy Sącz: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, 2005. – 12 s.
 66. Czykwin Elżbieta, Misiejuk Dorota : Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. – Białystok, 2002. – 192 s.
 67. Daniłowicz Ignacy : O Cyganach wiadomość historyczna. – Oświęcim : Galicyjska Ksiegarnia Antykwaryczna, 1993 . – 66 s.
 68. De kalder os sigojnere (katalog wystawy), Kobenhavn. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1991. – 16 s.
 69. Delimata Bogumiła : Bugumiła Delimata [oprac. merytoryczne Andrzej Grzymała-Kazłowski . – Tarnów : Muzeum Okręgowe, cop. 2009. – 43 s. : il.
 70. Dębicki Edward : Dom to klatka / rozm. Magdalena Semczyszyn // Biuletyn IPN pamięć.pl. – 2014., nr 3 (24), s. 41-42
 71. Dębicki Edward: Ptak umarłych. – Warszawa: Bellona, 2004. – 227 s.: il. [wspomnienia]
 72. Dębicki Edward: Teł nango boliben = Pod gołym niebem : [wiersze cygańskie] / przeł. Jerzy Ficowski. – Szczecin : Albatros, 1993. – 47 s.
 73. Dębicki Edward: Wczorajszy ogień: ptak umarłych 2 .- Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy, 2012 .- 199 s.
 74. Dębski Jerzy, Talewicz – Kwiatkowska Joanna: Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień / Stowarzyszenie Romów w Polsce; Romski Instytut Historyczny. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. – 270 s.
 75. Diagnoza wykluczenia społecznego na Dolnym Śląsku: osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku / pod red. A. Morysińskiej. – Wrocław, 2012, 2012.- 451 s.
 76. Diemieter R. S. : Cygansko-russkij i russko-cygnskij słowar : (kelderarskij dialekt) : 5300 słów. – Moskwa: Russkij Jazyk, 1990. – 336 s.
 77. Długosz Paulina : Wolontariusz w konflikcie. Doświadczenie pracy wolontariackiej w skonfliktowanym środowisku kosowskich Romów i Albańczyków. W: (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. Jadwiga Króliokowska. – Warszawa, 2012. – s. 382-415 / Cz 316
 78. Dobrowolska Barbara: Sytuacja dziecka romskiego w szkole w latach 80. XX wieku i współcześnie.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.- 244 s.
 79. Dróżdż- Balkowska Monika : Realizacja rządowego Programu na rzecz społecznośći romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary , Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 517 – 527
 80. Drużyńska Jolanta : Ostatni tabor : jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2015. – 235 s.
 81. Dutheil Florence, Fellner Henri: Rasizm i nietolerancja NIE !. – Warszawa: Muchomor, 2005. – 35 s.
 82. Dylewski Adam: Polska wielu kultur / fot. Anna Olej – Kobus, Krzysztof Kobus. – Warszawa: Świat Książki, 2008. – 358 s.: il.
 83. Dzieci romskie w szkole / /pod red. Joanny Więckowskiej, Karola Kwiatkowskiego. – Warszawa : Emic Lab, s.c. – 105 s.
 84. Dyskryminacja Romów. W : Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – s. 51 – 55
 85. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – 202 s.
 86. Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 475 s.
 87. Eriksen Thomas Hylland : Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne. – Kraków, 2013. – 314 s.
 88. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. – Strasbourg, 1992. – 31 s.
 89. Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. A. Chudobskiego i L. Ozarskiej. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. – 407 s.
 90. Ficowski Jerzy : Bibliografia za lata 1947- 2009 / oprac. Jerzy Kandziora. – Sejny : Fundacja Pogranicze, 2010 .- 120 s.
 91. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. – 426 s.
 92. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. – Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2013. – 549 s. : il.
 93. Ficowski Jerzy: Cyganie w Polsce: dzieje i obyczaje. – Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989. – 298 s.
 94. Ficowski Jerzy : Czekanie na sen psa. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 184 s.
 95. Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 262 s.
 96. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. – Wyd. 3. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982. – 208 s. [baśnie]
 97. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 189 s.
 98. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca: baśnie cygańskie. – Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2013. – 211 s. : il.
 99. Ficowski Jerzy: Pod berłem króla pikowego : sekrety cygańskich wróżb. – Warszawa : Iskry, 1990. -148, [16] s. tabl. : il.
 100. Fraser Angus: Dzieje Cyganów. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. – 280 s.
 101. Gajewska Agnieszka : Krótki przyczynek do dyskusji o sytuacji zdrowotnej społeczności romskiej w Polsce. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – s. 50-61
 102. Gajownik Sylwia, Kopeć Katarzyna: Koncepcja działań bibliotek publicznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych // Notes Biblioteczny. – 2008, nr 1, s. 27-30
 103. Galloway Steven: Podniebny spacer. – Warszawa: Świat Książki, 2006. – 286 s. [Powieść]
 104. Gancarz Natalia: Czasem nazywane Amaro Muzeum Romskie Muzeum w Tarnowie. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 251 – 256
 105. Gancarz Natalia: Mietek na wojnie. – Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. – 59 s. : il.
 106. Gancarz Natalia : O upamiętnieniu zagłady Romów w Polsce – podsumowanie dotychczasowych poszukiwań. W : Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – S. 61-70
 107. Gancarz Natalia: Romano abecadło.- Tarnow: Muzeum Okręgowe, 2011.- 31 s.
 108. Gauss Karl – Markus: Psożercy ze Svini. – Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2005. – 123 s. [reportaż]
 109. Geremek Bronisław : O średniowieczu. – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012. – 814 s. [8] s. : tabl. : il.
 110. Gerlich Grzegorz Marian : Raport : Romowie o edukacji swoich dzieci ( na przykładzie Cyganów karpackich) . – Oświęcim : Stowarzyszeni Romów W Polsce, 1997. – 50 s.
 111. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. – 22 s. : il.
 112. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman : Romowie : rozprawa o poczuciu wykluczenia. – Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. – 22 s. : il.
 113. Gierała : Cygańskie srebro : baśnie polskich Cyganów nizinnych. – Warszawa : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013. – 191 s. : il. kolor ; 1 dysk (CD-ROM)
 114. Gierliński Karol – Parno: Zawody, profesje romskie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 36 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 115. Gierliński Karol Parno: Meteory = Siłałe Cerhenia. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. – 99 s. [wiersze]
 116. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro: podręcznik pomocniczy dla dzieci z grupy Romów Górskich – Bergitka Roma. – Kostrzyn nad Odrą: Urząd Miasta, 2008. – 99 s.
 117. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro. – Gorzów Wlkp.: Szkoła Podstawowa nr 1, 2007. – 79 s.
 118. Gierliński Karol Parno: Xaratuno Thum = Odległy dym. – Bydgoszcz: Wydawnictwo NICE, 2001. – 35 s.: il. [wiersze]
 119. Gila – Kochanowski Vania de: Mówmy po romsku: historia, kultura i język narodowy. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2005. – 252 s.
 120. Gila řomane: zbiorek pieśni romskich: [na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi / [red. Stanisław Stankiewicz]. – Białystok: „Řom po Drom” , [1994]. – [2], 58 s.
 121. Głowacka – Grajper Małgorzata: Dobry gość: stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich. – Warszawa: ProLog, 2006. – 202 s.
 122. Głowacka – Grajper Małgorzata: Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce : przekaz kulturowy a więź etniczna. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. – 312 s.
 123. Godlewska Ewa : Ochrona praw grup narodowościowych we Republice Austrii. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 228 s.
 124. Godlewska-Goska Marta, Kopańska Justyna : Życie w dwóch światach: tożsamość współczesnych Romów. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011. – 456 s.
 125. Granice solidarności : Romowie w Polsce po roku 1989. – Warszawa : Country Report Series, No. 11, 2002 . – 228 s.
 126. Grzegorek Jerzy Norbert: Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznych; Mniejszość Romska na Pomorzu Zachodnim: problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. – 40 s. – (Romowie wczoraj i dziś)
 127. Grzybowski Przemysław P. : Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009 . – 475 s.
 128. Grzymała-Kazłowski Andrzej : Cyganie Romowie : znikający świat. – [Radom] : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, [2015]. – [91 s.]
 129. Hackl Erich : Pożegnianie z Sydonią / przeł. Maria Łobzowska ; posł. i przypisy Wacław Długoborski. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000. – 127 s. : il.
 130. Hil Erick : Avdives o Rukun śirdel i skola ! / [Eric Hill ; trans. by O. Galiuś et al]. – Romani Baxt-C.E.E., cop. 1994. – 21 s.
 131. Historia Polskari: perunoskro rukh ; [Polska Roma]. – Wrocław: Wydawnictwo ThESAURUS, 2006. – [24] s.
 132. Horoskop cygański / red. [Stanisław Stankiewicz]. – Białystok : PROM PO DROM, 1992. – 27 s. ; il.
 133. Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXETANES – RAZEM. – Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 1 DVD
 134. Informator dla Rodziców i Opiekunów Dzieci (Nie)pełnosprawnych. – Wrocław : Fundacja Potrafię Pomóc, 2012, – 64 s.
 135. Inni – ale tacy sami / pod red. Krystyny Wiercińskiej. – Legnica : Towarzystwo Przyjaciół w Legnicy, 2011. – 312 s.
 136. Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi: program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl, Beaty Maliszkiewicz. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. – 263 s., [8] k. tabl.
 137. Jagiełło Michał : Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. – Warszawa : PWN, 1995. – 488 s.
 138. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. – 50 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 139. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie: koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór, konieczność czy przymus?. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 25 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 140. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol – Parno: Kobiety w środowisku romskim. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 25 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 141. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol – Parno: Sinti w Polsce .- Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2011.- 34 s.
 142. Janowik-Janik Monika : Wokół problemu definiowania muzyki cygańskiej // Studia Romologica. – 2013 , nr 6, s. 13-27
 143. Janusz Grzegorz: Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 764 s. : il.
 144. Jastrzębski Przemysław: Jeszcze słyszę turkot kół…! : Romowie w województwie zachodniopomorskim. Bilans dziesięciolecia (1999-2009). – Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2010. – 134 s.
 145. Jaśko Beata, Mirga Elżbieta : Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Komunikat z badań. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – s. 137-147
 146. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł: Rozmówki romskie : romane wakeribene. – Kraków : Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2008. – 71 s.
 147. Jazowiecki Kamil : System wartości wśród dzieci i młodzieży z rodzin romskich (na przykładzie legnickiej mniejszości romskiej) : praca dyplomowa oprac. pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Bobowskiego. – Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006. – 71 s.
 148. Jędrzejak Dawid : Sterylizacja kobiet romskich na Słowacji // Romano Atmo. – 2014, nr 4, s. 28-29
 149. Kamiński Tadeusz : Zagubiony w lesie . – Bytom : [S.n.], 2001. – 99 s. [Powieść]
 150. Kapralski Sławomir : Naród z popiołów : pamięć zagłady a tożsamość Romów. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012. – 467 s.
 151. Kapralski Sławomir, Martyniak Maria, Telewicz-Kwiatkowska Joanna : Romowie w KL Auschwitz. – Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2011. -164 s. : il. – ( Głosy Pamięci : publikacja Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście ; 7)
 152. Karol May : Cyganie i przemytnicy : La Pendola . T. 2 . – Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.- 270 s.
 153. Katalog przedsiębiorstw romskich . – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2010. – 80 s.
 154. Klima Justyna, Paszko Artur : Polscy Romowie i ich strategie gospodarcze. Perspektywa historyczna. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 41-60
 155. Knopik Zygmunt : ekspertyza efektywności wsparcia świadczonego na rzecz społeczności romskiej w ramach realizowanego w gminie Zawiercie projektu „Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 – projekty na rzecz społeczności romskiej / oprac. Zygmunt Knopik. – Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. – 57 s. : il.
 156. Kołaczek Małgorzata : Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska : Polska, Słowacja, Węgry. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 283 s.
 157. Kołaczek Małgorzata : Wpływ integracji europejskiej na etniczną mobilizację Romów – przykład Węgier. W : Roma in Visegrad Countries : Histiry, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013.
  – s. 87-112
 158. Kołodziejczyk Anna : Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś. – Zawiercie : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. – 53 s. : il.
 159. Kondusza Grażyna : Inni – ale tacy sami ! pod red. K. Wiercińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica, 2011, s. 312 // Szkice Legnickie. – 2014. T. 35, s. 337-341
 160. Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. – 2004, T. 25, s. 273-306
 161. Kondusza Wojciech : Cyganie – wśród niewykorzystanych szans. W : Cyganie/Romowie w Polsce dawne i współczesne konteksty 1964 roku / pod red. Beaty A. Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego. – Gorzów Wielkopolski, 2015. – s. 227-249
 162. Kondusza Wojciech : Cyganie żyją wśród nas. W : Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. – Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013. – 290 s. : fot.
 163. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie: [katalog]. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. – 7 s.
 164. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie Cyganie. – Legnica: Edytor, 2006. – 96 s.: il.
 165. Konferencja: status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych. – Warszawa : Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 2000. – 36 s.
 166. Kopycińska Anna: Akademia przedszkolaka, czyli łamigłówki romskiej główki. – Szczecinek, 2013. – 50 s. : il.
 167. Kopycińska Anna: Ilustrowana encyklopedia małego Roma = Encyklopedia chavorenge. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. -116 s.: il. kolor.
 168. Korusiewicz Wanda : Ekspertyza efektywności wsparcia programów pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zawierciańskiej społeczności romskiej . – Zawiercie : Ośrodek Pomocy Społecznej, 2012. – 109 s. : il.
 169. Kostrzewa Andrzej : Motyw cygański w pierwszej polskiej powieści sentymentalnej Marii Wirtemberskiej Malwina czyli domyślność serca. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław,
  – s. 221-228
 170. Kostrzewa Andrzej : Motyw cygański w powieści ludowej Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 73-85
 171. Kowalczyk Małgorzata Ewa : Cyganie na tle ludności Galicji na początku XIX wieku w świetle słownika geograficznego Franciszka Sierczyńskiego. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. Minority in the Czech Republic, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 49-60
 172. Kowalczyk Małgorzata Ewa : Pierwsza polska opera oparta na motywach cygańskich. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 237-249
 173. Kowarska Agnieszka J.: Stereotyp czy tradycja: o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów . – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2010. – 58 s.
 174. Kowarska Agnieszka J.: Polska Roma: tradycja i nowoczesność. – Warszawa: DiG, 2005. – 244 s.
 175. Kowarska Agnieszka J.: Szkice o tańcach Romów. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. – 50 s. – (Dialog – Pheniben ; nr 3/4)
 176. Kowarska Agnieszka : Z badań nad przywództwem u polskich Romów //. Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 135-155
 177. Kozak-Rybska Dorota : Wrocław miastem spotkań Romów i Gadziów. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 71 – 78
 178. Kozioł Andrzej: Gościniec. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. – 137 s. : il. (opowiadania)
 179. Kozłowska Madgalena: Zupa z jeża. – Gdynia: NOVAE RES, 2012.- 179 s.
 180. Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej: mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów/ pod Stanisława Mazura. – Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – s. 189
 181. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek: Cyganie: mity i fakty. – Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy, 2002. – 189 s.
 182. KrzyżanowskiJacek Piotr : Zatrzymane Tabory // Biuletyn IPN pamięć.pl. – 2014, nr 3 (24), s. 37-40
 183. Krzyżowski Łukasz: Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej. – Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. – 64 s. – (Bibliotheca: Prace Naukowe ; nr 4)
 184. Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. – Legnica : Legnickie Centrum Kultury, 2013. – 290 s. : fot
 185. Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009. – 154 s. : il. – (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) [Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13-15 września 2007 r.]
 186. Kulturowe i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów. – Lublin : POLIHYMNIA, 2009. – 112 s.
 187. Kurtiade Marcel : Śirpustik amare ćhibăqiri. – Besiers : Agencia Occitana de Comunicacion, 1992 . – 58 s.
 188. Kurzępa Elżbieta : Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. – Toruń : Dom Organizatora, 2009. – 199 s.
 189. Kuźniak Angelika : Papusza. – Wołowiec, 2013. – 199 s.
 190. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów: studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. – 312 s.
 191. Kwadrans Łukasz: Education of the Roma : in the Czech Republic, Poland and Slovakia- gap confrontation between expectations and reality – comparative research. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2011. – s. 331
 192. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów – propozycje pozytywnych zmian. W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – s. 343 – 352
 193. Kwadrans Łukasz : Komunikat o stanie oświaty romskiej w Polsce. W : Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – s. 129-135
 194. Kwadrans Łukasz : Prawo jako zewnętrzny i wewnętrzny czynnik warunkujący zachowanie społeczności romskiej – potrzeba podjęcia badań // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 127 – 135
 195. Kwadrans Łukasz: Sytuacja społeczna i ekonomiczno-demograficzna Romów w Czechach, Polsce i na Słowacji. W : Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – s. 159-173
 196. Kwadrans Łukasz: Tożsamość romska – refleksja socjologiczna. W : Roma in Visegrad Countries : History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – s. 39-58
 197. Kwaśniewki Tomasz, Bedyńska Anna : Jedno oko na Maroko. – Warszawa : Czarna Owieczka, 2013. – 63 s. : il.
 198. Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. – 251 s.
 199. Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych / pod red. Elzbiety i Tomasza Szyszlaków. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. – 209 s.
 200. Kwestia romska w polityce państw europy środkowej i wschodniej / pod red. Tomasza Szyszlaka. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2011. – s. 282
 201. Kwestia praw mniejszości romskiej. W: Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) : ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – s. 64-67
 202. Kwiek Izolda: Powrót do przeszłości. – Tarnów: Kulturalne Stowarzyszenie Romów; Muzeum Okręgowe, 1997. – [34] s.: il. [Wiersze]
 203. Kwiek Izolda: Gorzka miłość.- Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2011. – 70 s.
 204. Lackova Elena : Romske rozpravky = romane paramisa . – Kosice : Vychodoslovenske Vydavatelstvo, 1992 . – 95 s.
 205. Legniccy Romowie: wycinki prasowe 2000 – 2006. – [40] k. [zszywka dokumentów]
 206. Legniccy Romowie/ red. Wojciech Kondusza.- Legnica: LBP, Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. – 7 s., il.
 207. Liegeois Jean- Pierre : Romovia, Cigani kocovnici. – Bratislavia : Akademia Istropolitana, cop. 1995. – 272 s.
 208. Los Cyganów w KL Auschwitz – Birkenau / red. Jan Parcer ; Stowarzyszenie Romów
  w Polsce. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. – 228 s., [22] s. tabl. – (Biblioteczka Cyganologii Polskiej)
 209. Lubecka Anna: Tożsamość kulturowa Bergitka Roma. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. – 314 s.
 210. Łodziński Sławomir : Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce : polityka państwa, regulacje prawne i nastawienie społeczne : raport nr 219. – Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2003. – 50 s.
 211. Łój Maria :Integracyjny zespół wokalno – taneczny Terne Romani Bacht (Młode Romskie Szczęście). W : Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 485-496
 212. Łój Maria : Patyw/ pacziw – romskie rytuały związane z pożywieniem. W : Mom jo skarb… : smaki tradycji dolnoślaskich/ pod red. Elżbiety Berendt. – Wrocław : Muzeum Narodowe, 2012. – S. 98-102 (DIBIR)
 213. Łój Maria : Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w zakresie edukacji na przykładzie wybranych szkół wrocławskich : praca dyplomowa oprac. Pod kierunkiem dr Hanny Jarzębskiej. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007. – 42 s.
 214. Łój Maria : Związki małżeńskie u Romów. W : Mom jo skarb… dolnośląskie świętowanie – miejsca, rzeczy, rytuały / red. Elżbieta Berendt. – Wrocław, 2013. – S. 136-138
 215. Łuczak Andrzej : Budowanie mostów między kulturami : program asystentów edukacji romskiej // Romano Atmo. – 2014, nr 1, s. 20-23
 216. Łuczak Andrzej : Prześladowania I ochrona społeczności romskiej : zarys historii // Romano Atmo. – 2014, nr 1, s. 34-36
 217. Łuczak Andrzej : Romowie na Warmii i Mazurach. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. – 120 s.
 218. Łuczak Andrzej : Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX wieku. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2013. – s. 54
 219. Łuczak Mirona : Kolorowe motyle : Bogdan Trojanek & Terne Roma. – Szczecinek : Terne Roma, 2002. – 102 s. : il.
 220. Machowska Magdalena : Bronisława Wajs – Papusza : między biografią a legendą. – Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2011. – 364 s. : il.
 221. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 1., 2009. – 125 s. : il.
 222. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 2., 2009. – 125 s. : il.
 223. Malowanki dla dzieci.- Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2001.
 224. Małam ilustrowana encyklopedia historii i kultury Romów / red. Grzegorz Kondrasiuk. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. – 36 s. ; il
 225. Mappes-Niediek Norbert: Biedni Romowie, źli Cyganie: stereotypy i rzeczywistość. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 228 s.
 226. Marushiakova Elena : Muzyka cygańska we wspólnocie i w społeczeństwie // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 27-45
 227. Matusewicz Andrzej: Romowie przyszłość bez uprzedzeń : zeszyty metodyczne. – Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2010. – s. 48
 228. May Karl : Cyganie i przemytnicy : La Pendola . T. 2. – Szczecin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 270 s.
 229. McCann Colum: Zoli. – Warszawa: Muza, 2008. – s. 316 [Powieść]
 230. Memorial Book: The Gypsies at Auschwitz – Birkenau = Księga Pamięci: Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau. T. 1-2 / red. Jan Parcer; Państwowe Muzeum Oświęcim – Brzezinka. – Munchen: K. G. Saur Verlag, 1993. – VII, 1674 s.; VII, 1674 s.
 231. Metodologia doradztwa zawodowego dla Romów / aut. Izabela Bara i in.; konsultacje Arkadiusz Wiecha, Jerzy Płachta. – Tarnów: Wielkopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 124 s.
 232. Michałowska Karolina : Romskie tradycje małżeńskie w hiszpańskim i europejskim porządku prawnym. Sprawa Munoz Diaz przeciwko Hiszpanii // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 187-203
 233. Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie / pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – 354 s.: il.
 234. Miel Rudi : Pomocna dłoń : komiks.- Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 60 s.: il.
 235. Miel Rudi : Millecamps Maud: Pomocna dłoń.- Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. – 60 s.
 236. Między błękitem nieba, a zielenią lasów / oprac. Bożena Adamczyk – Pogorzelec. – Lubań: Muzeum Regionalne, 2008. – 56 s.: il.
 237. Migawki : obrazki z życia wolontariuszy EVS. – Wrocław : Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2012. – 19 s.
 238. Milewski Jacek: Chyba za nami nie traficie. – Warszawa : Archipelagi, 2013. – 270 s.
 239. Milewski Jacek: Dym się rozwiewa. – Poznań: Zysk i S-ka, 2008. – 258 s. [ Opowiadania]
 240. Milewski Jacek : Parafialna Podstawowa Szkoła Romska. – Suwałki : Helios, 2005. – 20 s.
 241. Milewski Jacek: Romowie przyszłość bez uprzedzeń : informator. – Suwałki : Stowarzyszenie „Integracja”, 2009. – 35 s.
 242. Mirga Andrzej , Gheorghe Nicolae : Romowie XXI wieku : studium polityczne. – Kraków, 1998. – 79 s.
 243. Mirga Andrzej, Mróż Lech : Cyganie : odmienność i nietolerancja. – Warszawa : Wyd. Nauk. PWN, 1994. – 328 s. : il.
 244. Mirga Jan: Kto nas ocali / wybór wierszy i redakcja Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 49 s.: il. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 245. Mirga Jan: Słownik romsko – polski. – Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2009. – 196 s.
 246. Mirga Teresa: Wiersze i pieśni / wybór wierszy i red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 83 s.: il. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 247. Mirga-Wójtowicz Elżbieta : Młodzi Europejczycy upamiętniają Zagładę Romów w czasie II wojny światowej // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s.223 – 227
 248. Mitkiewicz Wirginia : Rodzina i szkoła w opinii dzieci i młodzieży cygańskiej : praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. dr. hab. Władysława Misiaka. – Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1990. – 95 s.
 249. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: informator 2003 / pod red. Lecha M. Nijakowskiego i Sławomira Łodzińskiego; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003. – 279 s.
 250. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie : aspekty polityczne i społeczne / red. naukowa Andrzej Sakson. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 281 s.
 251. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej : wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. – Kraków : NOMOS, 2010. – 413 s.
 252. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – 310 s.
 253. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji / pod red. Elżbiety Michalik, Henryka Chałupczaka. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2006. – 375 s.
 254. Mniejszościnarodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – s. 202
 255. Mniejszości narodowe w Polsce / pod red. Zbigniewa Kurcza. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 210 s.
 256. Mniejszościnarodowe w Polsce : informator 1994. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. – s. 276
 257. Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944 – 1989) / pod red. Piotra Madajczyka. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998. – 295 s.
 258. Moda na tolerancję : raport podsumowujący realizacje projektu. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2015. – 30 s.
 259. Mrozowska Dagmara : Zagłada : tragedia Romów w XX wieku. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, [2010]. – 28 s. : il. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 260. Mróz Lech: Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV – XVIII w. / Stowarzyszenie Romów w Polsce. – Warszawa: DiG, 2001. – s. 537
 261. Mróz Lech: Od Cyganów do Romów: z Indii do Unii Europejskiej / Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. – lWarszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. – 237 s.: il.
 262. Nauczanie historii Romów: [prezentacja PowerPoint] / oprac. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Etnograficzne, 2006. – 1 CD-ROM
 263. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6 [numer specjalny], – s. 279
 264. Nečas Ctibor: Romove v České republice včera a dnes. – Wyd. 5. – Olomouc: Univerzita Palackeho, 2002. – 129 s.; 18 cm
 265. Nikitorowicz Jerzy: Edukacja regionalna i międzykulturowa. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – s. 529 – (Pedagogika wobec współczesności)
 266. Nikitorowicz Jerzy: Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – s. 439
 267. Nowak-Małolepsza: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej. – Zielona Góra, 2011. – 169 s.
 268. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej : Nowe możliwości – stare problemy. Przemiany w polityce wobec Romów po 1989 roku i ich społeczne konsekwencje // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 97-127
 269. O Romach w Polsce i w Europie : tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. – Kraków : Collegium Columbinum, 2009. – 499 s.
 270. O złote pióro Papuszy: Ogólnopolski Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy / red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 59 s. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 271. O złote pióro Papuszy : Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy. 2. – Tarnów, 2010. – 119 s.
 272. Obcy wśród swoich : doświadczenia XX wieku. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. – 28 s.
 273. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce: mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 221 s.
 274. Obywatel i prawo. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, [2000]. – 20 s.
 275. Osoby należące romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku: raport końcowy/ autor raportu Agnieszka Maryńska.- Wrocław, 2012.- S. 115-118
 276. Ostałowska Lidia: Cygan to Cygan. – Wołowiec : Wydawnictwo czarne, 2012. – 174 s.
 277. Ostałowska Lidia: Farby wodne.- Wołowiec, 2011. – 261 s.
 278. Papusza: Lesie, ojcze mój / z j. cygań. przetł. wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski. – Warszawa: Nisza, 2013. – 92 s. : fot. : il.
 279. Papusza czyli Wielka tajemnica / wybór tekstów i posłowie Krystyna Kamińska. – Gorzów Wielkopolski: Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich, 1992. – 136 s.
 280. Paramisi romane = Baśnie romskie / [red. Zenon Gierała ; tł. Bibi Niunia ; il. Bolesław Kwiatkowski]. – Radom : Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt – Pomocna Dłoń, 2011. – 47 s. : il.
 281. Paszko Artur, Sułkowski Rafał, Zawicki Marcin: Romowie na rynku pracy / red. Marcin Zawicki. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. – 134 s.
 282. Perzyński Marek : Tajemniczy Dolny Śląsk – region odkrywców : przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław, 2015. – s. 46-51 : Romski czarodziej skrzypiec.
 283. Pietrzak Henryk : Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego. – Rzeszów, 2000. – 227 s.
 284. Pięćdziesięciolecie zagłady Romów W Konzentrationslager Auschwitz- Birkenau.- Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. – s. 151
 285. Piotrowska Anna G. : O „cygańskim flamenco” po polsku – charakterystyka literatury w języku rodzimym // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 65-77
 286. Piotrowska Anna G. : Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczośći muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. – Kraków : Misica Iagellonica, 2012. – 283 s. : il.
 287. Piotrowska Anna G.: Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej : od końca XVIII do XX wieku. – Kraków : Musica Iagellonica, 2011. – s. 428
 288. Piskorski Jan M.: Wygnańcy: przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 338 s. : il.
 289. Plewko Jadwiga: Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2009. – 230 s.
 290. Pochodzenie, historia, holokaust i światopogląd Romów. – Szczecinek : Związek Romów Polskich, 2005. – 18 s.
 291. Pod wspólnym niebem: narody dawnej Rzeczypospolitej / pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego. – Warszawa : Muzeum Historii Polski : Bellona, 2010. – 255 s. : il.
 292. Podgorec Widoje : Dzieci Boga Pengi. – Warszawa: KAW, 1988. – 118 s. : il.
 293. Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni: szkice kulturoznawcze / pod red. Mirosława Haponiuka, Marty Wójcickiej, Barbary Wybacz. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 398 s.
 294. Polakowski Andrzej: Pożegnanie taboru 1967: fotografie. – Lublin: Petit Skład – Druk – Oprawa: na zlec. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2007. – 93, [3] s.: il. + Historie z fotogramów: aneks do albumu (8 s.: il.). – (Biblioteka „Scriptores”)
 295. Polityka etniczna : teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 674 s.
 296. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. – 351 s.
 297. Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy / pod red. Marcina Zawickiego i Artura Paszko. – Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. – 168 s.
 298. Polska egzotyka w polskich muzeach: materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie: Tarnów 1 – 2 października 1998 r. / red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2000. – 266 s.: il.
 299. Polsko Historia: perunoskro firba: [Bergitka Roma]. – Wrocław: Wydaw. ThESAURUS, 2006. – [24] s. [komiks]
 300. Pomerania ethnica: mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim / pod red. Marzeny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. – Szczecin: AMP Paweł Majewski, 1998. – 253 s.
 301. Popilowska Grażyna : Dziecko romskie w środowisku szkolnym i lokalnym. // Szkice Legnickie. – 2013, T. XXXIII, s. 123-156
 302. Popov Veselin : Muzyka cygańska a organizacje pozarządowe // Studia Romologica. – 2013, nr 6, s. 77-97
 303. Potocki Andrzej : Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu : Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie. – Rzeszów : Carpathia, 2013. – 344 s. : fot.
 304. Praca na rzecz integracji Romów: objaśnienia Programu ramowego UE. – Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 20 s.
 305. Preecee Jennifer Jackson : Prawa mniejszości ; przeł. Małgorzata Stolarska. – Warszawa : Sic ! , 2007. – 252 s.
 306. Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów, [CD-audio], Pabianice: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, [2012]