OGŁOSZENIA o zamówieniach

Ogłoszenie nr 605120-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.

Legnicka Biblioteka Publiczna: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia do siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja – 3 części: – część nr 1 – dostawa wraz z montażem wyposażenia (meble i oświetlenie) pomieszczenia „Strefa Młodzieży” – część nr 2 – dostawa wraz z montażem nagłośnienia i podestu scenicznego do „Sali Spotkań” – część nr 3 – dostawa wraz z montażem wyposażenia multimedialnego (interaktywny stół, interaktywna półka, interaktywna ściana, E-Galeria) oraz komputerowego do „Strefy Młodzieży”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

czytaj dalej

Wykaz załączników:

Ogłoszenie nr 605120

 rozdzial1_formularz_oferty_wyposazenie

rozdzial2_instrukcja_dla_wykonacow_wyposaz_

rozdzial3_projekt-umowy_

SIWZ

zal_1_oświadczenie zdolności techn

zal_2_oswiadczenia_dot_wykluczenia

zal_3_doswiadczenie wykonawcy

zal_4_podwykonawcy

zal_5_oświadczenie grupa kapitałowa

zal_6_oświadczenie dot wyposażenia

zal_7_warunki zmian_umowy

zal_8_gwarancja jakości

zal_9_opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

zal_10_wykaz_cen_dla części 1

zal_11_opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

zal_12_wykaz_cen_dla części 2

zal_13_opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

zal_14_wykaz_cen_dla części 3

zal_15 projekt dla cz 1 i 3


SPROSTOWANIE

 


 

Przedmiot zamówienia: dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

 

czytaj dalej