Zaproszenie do składania ofert – dostawa księgozbioru do LBP

(zamówienie poniżej 214 000  euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(art. 4 d ust. 1 pkt 2  Ustawy z póź. zm.)
  1. Zamawiający:
    Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu, e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-073;    Regon 390705385.
  2. Przedmiot zamówienia:
    Zakup i dostawa nowego księgozbioru, tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie  z wykazem – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

szczegóły »»