Zaproszenie do składania ofert – dostawa prasy i czasopism do LBP

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy z póź. zm.)

I. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722-60-21, www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

II. Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA PRASY I CZASOPISM DO LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZGODNIE Z WYKAZEM (załącznik nr 3)
– Prasa i czasopisma muszą być dostarczane w wersji papierowej.


szczegóły »»