Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego o wartości kwoty szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro

 


szczegóły »»