Biblioteka Przyjazna Maluchom

 zajęcia dla dzieci 3-5 letnich z opiekunami
Po wakacyjnej przerwie wznawiamy zajęcia z najmłodszymi,
z powodu pandemii, która odmieniła nasze zwyczaje,
musimy odbyć je w nieco innych niż kiedyś warunkach.
W wyniku obostrzeń musimy odejść od reguły zajęć ruchowych i zabaw zespołowych
na rzecz bardziej stabilnych i indywidualnych aktywności.
Przy każdej placówce organizującej spotkanie zamieszczamy numer telefonu,
pod którym prosimy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo.
Na tej podstawie tworzona będzie lista uczestników,
których ostateczną liczbę ustala Kierownik placówki.
Opiekunowie dzieci będą musieli podpisać oświadczenie
i wyrazić zgodę na pomiar temperatury swoich pociech.
Prosimy, mając na uwadze bezpieczeństwo innych uczestników,
aby w spotkaniach nie uczestniczyły osoby przeziębione i zakatarzone.

 

Zajęcia realizowane dzięki wsparciu Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii