Biblioteka bez barier

Wykaz placówek bez przeszkód architektonicznych lub z ułatwieniem dostępu, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich:Deklaracja dostępności