Równość Człowieka Głuchego

Informujemy, o uruchomieniu kompleksowego Systemu Komunikacji Równość Człowieka Głuchego, polegającego na zapewnieniu komunikacji z wykorzystaniem tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących.

W niżej wymienionych placówkach znajdują się stanowiska przystosowane do obsługi osób głuchych: