Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy

Filia nr 10

59-220 Legnica, ul. J. Iwaszkiewicza 5
/Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy/
tel. 76 721 12 74

 


Filię utworzono w ramach porozumienia pomiędzy Dyrektorem Legnickiej Biblioteki Publicznej a Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. A. Falkiewicza w Legnicy. Biblioteka dysponuje 9 tys. książek i prenumeruje 6 tytułów czasopism. Udostępnia swoje zbiory pacjentom i personelowi szpitala. Jej zbiory są ważnym uzupełnieniem nauczania przyłóżkowego dla dzieci i młodzieży.