Legnica Biblioteka Publiczna

Subskrypcja

WYRAŻAM ZGODĘ

 

na przesyłanie mi przez Legnicką Bibliotekę Publiczną materiałów reklamowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
w celu przekazywania mi aktualnej oferty bezpłatnych imprez kulturalnych organizowanych przez LEGNICKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

Z A P I S

 

REZYGNUJĘ

 

z przesyłania mi przez Legnicką Bibliotekę Publiczną materiałów reklamowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

w celu przekazywania mi aktualnej oferty bezpłatnych imprez kulturalnych organizowanych przez LEGNICKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

R E Z Y G N A C J A