Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy

Legnicka Książka Roku 2015

Legnicka Książka Roku - logo

 
TYTUŁ LEGNICKA KSIĄŻKA ROKU 2015

Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna informują, że dnia 8 stycznia 2016 r. Kapituła konkursu Legnicka Książka Roku w składzie:

 • Dorota Purgal – wiceprezydent Miasta Legnicy, przewodnicząca Kapituły
 • Bogumiła Słomczyńska – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
 • Grażyna Pichla – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy
 • Antonina Trawnik – prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy „Pro Legnica”
 • Barbara Morawiec – przewodnicząca legnickiego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Czesław Pańczuk – redaktor naczelny Tygodnika Regionalnego Konkrety
 • Grzegorz Chmielowski – redaktor Gazety Wrocławskiej
 • Mieczysław Pytel – przedstawiciel Legnickiego Centrum Kultury

dokonała przeglądu i oceny 45 wydawnictw, które ukazały się w 2015 roku, przedłożonych do wglądu przez organizatorów – Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ocenie poddano książki bądź związane treściowo z Legnicą, bądź napisane przez legnickiego autora, lub wydane w Legnicy.

Kryteria doboru:

 • staranność edytorska: estetyka – szata graficzna,
 • staranność redakcyjna
 • atrakcyjność tematu
 • wartość poznawcza i wartość artystyczna
 • oryginalność
 • efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu
 • oddziaływanie na społeczność miasta, regionu, kraju

 
Kapituła nominowała do Tytułu Legnicka Książka Roku 2015
następujące wydawnictwa:
 1. Jędrzej Burszta, Zuzanna Grębecka: Mówiono „druga Moskwa”: wspomnienia legniczan o stacjonowaniu wojsk radzieckich
  w latach 1945-1993: źródła etnograficzne. – Kraków: LIBRON
 2. Czesław Kowalak: Legnickie sztandary szkolne. – Legnica: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
 3. Anna Kopcza, Aleksandra Kopcza: Artystyczne smaki: z miłości do kuchni. – Warszawa: Sophisti Book
 4. Marcin Makuch: Legnica w kolorze miedzi: 60 lat Huty Miedzi „Legnica”. – Legnica: Muzeum Miedzi
 5. Marcin Makuch: Sekrety Legnicy. – Łódź: Księży Młyn
 6. Przemysław Nadolski, Dariusz Walczak, Zbigniew Danyluk, Bohdan Turżański: Tramwaje dolnośląskie. – T. 2: Historia tramwajów i trolejbusów w Legnicy. – Rybnik: Eurosprinter

Honorowy Tytuł „Legnickiej Książki Roku 2015”
i nagrodę – statuetkę wykonaną w znakomitej pracowni szkła artystycznego Studio Borowski zdobyła:

Marcin Makuch: Sekrety Legnicy
Łódź: Księży Młyn
 

Legnicka Książka Roku – strona główna