Legnica Biblioteka Publiczna

Równość Człowieka Głuchego

Informujemy, o uruchomieniu kompleksowego Systemu Komunikacji Równość Człowieka Głuchego, polegającego na zapewnieniu komunikacji z wykorzystaniem tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących.

W placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej znajdują się stanowiska przystosowane do obsługi osób głuchych.


Tłumacz języka migowego - ECOG


 

Europejskie Centrum Obsługi Głuchych