Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy

Punkt Informacji Europejskiej

59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 22
e-mail: pie@biblioteka.legnica.eu
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-14:00

 Uwaga: w związku z wprowadzonymi oszczędnościami zmianie, do odwołania, ulegają godziny pracy w soboty.


Punkt Informacji Europejskiej funkcjonuje w ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego Legnickiej Biblioteki Publicznej.

Można tu znaleźć materiały wydawane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Gromadzi i udostępnia na miejscu foldery, informatory, akty prawne, multimedia, bazy teleadresowe i in. materiały dotyczące:

 • instytucji Unii Europejskiej
 • historii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • państw członkowskich Unii Europejskiej
 • procesu akcesyjnego Polski
 • programów pomocowych Unii Europejskiej
 • informuje o miejscu przechowywania książek i czasopism dotyczących Unii Europejskiej w zbiorach filii Legnickiej Biblioteki Publicznej
 • prowadzi lekcje biblioteczne
 • prowadzi komputerową kartotekę książek gromadzonych przez Legnicką Bibliotekę Publiczną, artykułów
  z czasopism gromadzonych w Czytelni Naukowej oraz materiałów wydawanych przez instytucje zajmujące się informacją europejską – Centrum Informacji Europejskiej MSZ, Euro Info Centre, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
 • do dyspozycji użytkowników jest komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu (m.in. stron internetowych instytucji Wspólnot Europejskich, centralnych urzędów państwa oraz do aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej).

Materiały dostępne w CDR: zestawienie bibliograficzne (książki, rozdziały w książkach, artykuły w czasopismach), fotografie, prezentacje, filmy, czasopisma, prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, zaliczeniowe