Związki i stowarzyszenia

Związki i stowarzyszenia
działające przy Legnickiej Bibliotece Publicznej

 • Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
  Osoba do kontaktu: Anna Sitarska
  tel. 691 204 911
 • Międzyzakładowy Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Kultury
  z Siedzibą w Legnicy
  Osoba do kontaktu: Mariola Kawecka
  59-220 Legnica, ul. Rynek 15
  tel. 76 722 60 16
 • Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
  tel. 76 722 60 22
  oddzial.legnicki@sbp.pl