Wypożyczenia międzybiblioteczne


Wypożyczenia międzybiblioteczne realizuje Czytelnia Naukowa.

 • Informacje dla osób chcących skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych:
  • Ze zbiorów innych bibliotek (wypożyczeń międzybibliotecznych), może korzystać każdy, kto jest czytelnikiem Czytelni Naukowej Legnickiej Biblioteki Publicznej.
  • Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Czytelni Naukowej.
  • Warunkiem przyjęcia zamówienia jest potwierdzenie braku poszukiwanego dzieła w zbiorach bibliotek w Legnicy.
  • Usługa wypożyczenia międzybibliotecznego pozwala sprowadzić książkę lub kserokopie (skany) fragmentów książek i artykułów z czasopism.
  • Materiały sprowadzone z innych bibliotek są dostępne wyłącznie w Czytelni Naukowej przez okres 4 tygodni chyba, że biblioteka wypożyczająca określi inny termin zwrotu. Prolongatę (przedłużenie) tego okresu należy zgłosić na 7 dni przed upływem zwrotu.
  • Czytelnik ponosi koszty związane ze sprowadzeniem materiałów z innej biblioteki. Czytelnik, który został powiadomiony o nadejściu zamówionych dzieł, a z nich nie skorzystał, obowiązany jest opłacić koszty sprowadzenia materiałów.
  • Czytelnik zostaje powiadomiony w ustalony wcześniej sposób o nadejściu zamówionego dzieła i terminie jego zwrotu.
  • Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi od jednego tygodnia do jednego miesiąca i jest uzależniony od biblioteki udostępniającej materiały biblioteczne. Wypożyczenia realizuje się przesyłkami poleconymi.
  • W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania rekompensaty na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.
  • Niestosowanie się do regulaminu wypożyczeń międzybibliotecznych Legnickiej Biblioteki Publicznej może spowodować uniemożliwienie korzystania ze zbiorów Biblioteki.
  • W wypadku nieuregulowania zobowiązań finansowych, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej.
  • Zamówienia należy składać w Czytelni Naukowej, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, tel. 76 722 52 84, czytelnia@biblioteka.legnica.eu, czynnej: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00; sobota: 9:00-15:00