Centrum Dokumentacji Romskiej

59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 22
e-mail: pie@biblioteka.legnica.eu

czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-15:00


Centrum Dokumentacji Romskiej funkcjonuje w ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego Legnickiej Biblioteki Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Celem powstałego w kwietniu 2007 roku Centrum Dokumentacji Romskiej jest gromadzenie wszelkich materiałów i dokumentów – książek, broszur, czasopism poruszających problematykę historii, tradycji, życia współczesnego Romów oraz, pamiątek, zdjęć i dokumentów związanych głównie z życiem Romów legnickich, a także organizacja działań o charakterze kulturalno-oświatowym, popularyzujących kulturę i tradycje romskie (spotkania, konkursy, wystawy).

Dysponujemy

    • bogatą biblioteczką romologiczną, złożoną z książek, broszur, czasopism oraz dokumentów elektronicznych;
    • stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu;
    • kartoteką artykułów i zbiorem wycinków artykułów poświęconych legnickim Cyganom;
    • bazą teleadresową stron WWW o tematyce romskiej;
    • bibliografią książek i artykułów poświęconych sprawom romskim, sporządzoną na podstawie baz Biblioteki Narodowej i własnych zbiorów.

 

MATERIAŁY DOSTĘPNE W CENTRUM DOKUMENTACJI ROMSKIEJ