Aktualności

Zmiana godzin pracy działów i filii w okresie wakacji

 

Z uwagi na okres wakacyjny i związaną z tym zmniejszoną liczbą odwiedzin wprowadzamy zmianę otwarcia działów i filii LBP w okresie od 02.07.2018 r. do 1.09.2018 r.

FILIE

udostępniają zbiory w godzinach:

poniedziałek i czwartek         od godz. 10.00 do godz. 17.00

wtorek i piątek                         od godz. 10.00 do godz. 16.00

środa – dzień wewnętrzny

sobota – nieczynne

FILIA ZBIORÓW MUZYCZNYCH I SPECJALNYCH udostępnia zbiory od godz. 12.00

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH udostępnia zbiory w godzinach:

poniedziałek – czwartek         od godz. 10.00 do godz. 18.00

piątek                                          od godz. 10.00 do godz. 17.00

środa – dzień wewnętrzny

sobota – nieczynne


 

OGŁOSZENIA o zamówieniach

Ogłoszenie nr 605120-N-2018 z dnia 2018-08-16 r.

Legnicka Biblioteka Publiczna: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia do siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica w ramach zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22”. Etap I – rewaloryzacja – 3 części: – część nr 1 – dostawa wraz z montażem wyposażenia (meble i oświetlenie) pomieszczenia „Strefa Młodzieży” – część nr 2 – dostawa wraz z montażem nagłośnienia i podestu scenicznego do „Sali Spotkań” – część nr 3 – dostawa wraz z montażem wyposażenia multimedialnego (interaktywny stół, interaktywna półka, interaktywna ściana, E-Galeria) oraz komputerowego do „Strefy Młodzieży”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

czytaj dalej

Wykaz załączników:

Ogłoszenie nr 605120

 rozdzial1_formularz_oferty_wyposazenie

rozdzial2_instrukcja_dla_wykonacow_wyposaz_

rozdzial3_projekt-umowy_

SIWZ

zal_1_oświadczenie zdolności techn

zal_2_oswiadczenia_dot_wykluczenia

zal_3_doswiadczenie wykonawcy

zal_4_podwykonawcy

zal_5_oświadczenie grupa kapitałowa

zal_6_oświadczenie dot wyposażenia

zal_7_warunki zmian_umowy

zal_8_gwarancja jakości

zal_9_opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1

zal_10_wykaz_cen_dla części 1

zal_11_opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2

zal_12_wykaz_cen_dla części 2

zal_13_opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3

zal_14_wykaz_cen_dla części 3

zal_15 projekt dla cz 1 i 3


SPROSTOWANIE

 


 

Przedmiot zamówienia: dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

 

czytaj dalej

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

 


UWAGA  CZYTELNICY!

Uprzejmie informujemy, że Introligatornia działająca przy Legnickiej Bibliotece Publicznej będzie NIECZYNNA do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA  CZYTELNICY!

Uprzejmie informujemy, że od 6 do 31 sierpnia 2018 r. Filia nr 6 przy ul. Bieszczadzkiej 1 będzie NIECZYNNA z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA  CZYTELNICY!
Filia nr 5  Legnickiej  Biblioteki Publicznej,  tymczasowo,  zmienia  lokalizację  z  ul.  Wielogórskiej  1  na  ul. Wielogórską 41 (w sąsiedztwie przedszkola „Zielony Zakątek”).

UWAGA CZYTELNICY!!!
Z powodu trwających prac remontowych, od dnia 7 grudnia 2017 DO ODWOŁANIA, Czytelnia Naukowa i Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny przy ul. Piastowskiej 22, będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

  1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  3. statystycznych,
  4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
  5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
  2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.