Witamy 29 września 2016 r. Imieniny dziś obchodzą: Michalina, Michał, Rafał - wyślij kartkę
 
 
 
 
DANE OGÓLNE
 
Fotokronika
 
FILIE i DZIAŁY
GALERIA „LOŻA”
AMICUS LIBRORUM
 
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA
 
Związki i stowarzyszenia
BIBLIOTEKI w POWIECIE
 
 
 
Biblioteka na Facebooku

Biblioteka na NK

Biblioteka na Twitterze
 
P A R T N E R Z Y
 
Cała Polska Czyta Dzieciom
 
Legnica w internecie
 
Dla dzieci w internecie
 
Informator dla dzieci i rodziców
 
Serwis Turystyczny Oczy Regionu
 
Kurier Legnicki
 
Konkrety
 
Kultura Na Widoku
 
 
INFORMACJE
Lodołamacze 2012
Lodołamacze 2012

Współpraca
Legnickiej Biblioteki Publicznej

z Instytutem Pamięci Narodowej
Zadania zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego

„Rozwój infrastruktury kultury
i szkolnictwa artystycznego
oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”


 

 
NOWOŚCI Z OSTATNICH 30 DNI - W KATALOGU ON-LINE

IMPREZY

A K T U A L N O Ś C IZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

I. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica
tel. 76 722 60 21, fax. 76 722 39 67, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu; http://biblioteka.legnica.eu;
NIP 691-20-65-073, Regon 390705385, zwana dalej Zamawiającym zamawia:

II. Przedmiot zamówienia:
- dostawa księgozbioru – tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 3.

III. Zamawiający wymaga 100% wykonalności zamówienia zgodnie z wykazem!!!


szczegóły »»

Legnica, 15 września 2016


U W A G A !
INTROLIGATORNIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA


U W A G A !
WSTĘP NA WSZYSTKIE IMPREZY ORAZ ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ LEGNICKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
JEST BEZPŁATNY /WOLNY/ JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ
. . . . . . . . : : : : : : : : SPOTKANIA - SESJE - PROMOCJE - WARSZTATY : : : : : : : : . . . . . . . .


28 września 2016 r., godz. 15:00
Warsztaty rękodzieła artystycznego sekcji kreatywnej „Złote Ręce".
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

30 września 2016 r., godz. 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

3 i 10 października 2016 r., godz. 9:00 i 11:00
„Dlaczego warto i jak mówić NIE DZIĘKUJĘ!”
– spotkanie z psychologiem w ramach warsztatów edukacyjno-profilaktycznych pn. „STOP uzależnieniom! Nie daj się wciągnąć” /grupa zorganizowana/
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

3 października 2016 r.,godz. 16.30
„Skrapbooking krok po kroku”

- warsztaty plastyczne prowadzone przez Joannę Górską w ramach cyklu „Super babcia, super dziadek”
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2, ul. Pomorska 56

4 października 2016, godz. 16:00
„Galeria dobrych piosenkarzy – Krzysztof Krawczyk”

– spotkanie dla seniorów /impreza zamknięta/
Miejsce: Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, ul. A. Mickiewicza 26

4 października 2016 r., godz. 16:30
„Klub Czytających Rodziców”
– spotkanie dla rodziców i ich dzieci.
Miejsce: Filia nr 1, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

5, 12, 19 i 26 października 2016 r., godz. 15:00
Warsztaty rękodzieła artystycznego sekcji kreatywnej „Złote Ręce".
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

6 października 2016, godz. 10.30
„Moje małe muzykowanie”

- spotkanie z pedagogiem muzyki Janem Plewczyńskim.
Miejsce: Miejsce: Filia nr 2 LBP, ul. Złotoryjska 100

6 i 20 października 2016 r., godz. 19:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Fantasy
Miejsce: PROVINCIA Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25

7, 14,21 i 28 października 2016 r., godz. 13:00
„Twórcze piątki”

– zajęcia plastyczne dla dzieci
Miejsce: Filia nr 11, ul. Krzemieniecka 1

11 października 2016, godz. 17:00
Spotkanie Klubu Czytelnika Głuchego
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

13 października 2016 r., godz. 9:00
„Pozytywny i negatywny wpływ komputera, gier komputerowych, Internetu. Objawy uzależnienia”
– spotkanie z psychologiem w ramach warsztatów edukacyjno-profilaktycznych pn. „STOP uzależnieniom! Nie daj się wciągnąć” /grupa zorganizowana/
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

18 października 2016 r., godz. 17:00
Spotkanie z Filipem Springerem i jego najnowszą książką „Miasto. Archipelag”. Książka ta jest zapisem podróży po stolicach dawnych województw. Autor poznawał ich historię, rozmawiał z mieszkańcami, pytał o to, co lubią w swoich miastach, z czego są dumni, a co chcieliby zmienić. Odwiedził również Legnicę, poświęcając jej wiele miejsca w książce.
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22
Szczegóły »»

19 października 2015 r., godz. 11:00
„Woda. Nie wystarczy, żeby żyć, ale bez niej żyć się nie da”
- sesja popularnonaukowa
Miejsce: siedziba LBP, ul. Piastowska 22

20 października 2016 r.,godz. 10.00
„Biblioteka z Jeżem”

– spotkania promujące Bibliotekę i jej zbiory przeznaczone dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych /zgłoszenia telefoniczne pod numerem 76 722-60-12/
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2, ul. Pomorska 56

20 października 2016 r., godz. 17:00
„Historyzm po legnicku” - cykl spotkań „Gawędy światłem malowane”
Poprowadzą: Wojciech Morawiec i Roger Piaskowski.
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” w Legnicy, LBP.
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

21 października 2016 r., godz. 9:00
„Pozytywny i negatywny wpływ komputera, gier komputerowych, Internetu. Objawy uzależnienia”
– spotkanie z psychologiem w ramach warsztatów edukacyjno-profilaktycznych pn. „STOP uzależnieniom! Nie daj się wciągnąć” / grupa zorganizowana/
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

22 października 2016 r., godz. 16:00
„Muzyka dobra na wszystko”
– warsztaty tworzenia muzyki przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Filię Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP.
Miejsce: SDK „Atrium”, ul. Pomorska 19

25 października 2016 r., godz. 18:00
KSIĄŻKA NA PROWINCJI
– spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Miejsce: Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25

26 października 2016, godz. 10.00
„Moje małe muzykowanie”

- spotkanie z pedagogiem muzyki Janem Plewczyńskim.
Miejsce: Miejsce: Filia nr 9 LBP, ul. Wojska Polskiego 1

26 października 2016 r., godz. 17:00
„Czarnobyl. 30 lat po katastrofie”

Spotkanie z Jerzym Wierzbickim, fotografem dokumentalistą i podróżnikiem, autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz laureatem kilku nagród na konkursach fotografii artystycznej i prasowej. Na spotkaniu przedstawi cykl slajdów o Czarnobylu.
Miejsce: siedziba LBP

27 października 2016 r., godz. 10:00
„Polska i Polacy w 1956 roku. Nadzieje i złudzenia”
- konferencja naukowa
Miejsce: siedziba LBP

27 października 2016 r., godz. 17.00
Café latém
- finisaż wystawy malarstwa Bożeny Dzięgielewskiej
Miejsce: Galeria LOŻA, ul. Piastowska 22

26 października 2016 godz. 10:00
„Legnica - miasto zieleni”

- eliminacje do X Turnieju Wiedzy Ekologicznej
Miejsce: Ekobiblioteka, ul. W. Łukasińskiego 30
Regulamin »» literatura »» karta uczestnictwa »»

28 października 2016 r., godz. 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : W Y S T A W Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1-31 października 2016 r.
Café latém
- malarstwo Bożeny Dzięgielewskiej (finisaż: 27 października, godz. 17.00)
Miejsce: Galeria LOŻA, ul. Piastowska 22

od 16 września-31 października 2016 r.
godz. 10-15.00

SAMOTNE ŁEMKOWSKIE CERKIEWKI
- drewniane modele Michała Warchiła
Miejsce: Sala Spotkań, ul. Piastowska 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : K O N K U R S Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : O G Ł O S Z E N I A : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Komunikat
dot. opłaty internetowej we wszystkich placówkach, które umożliwiają czytelnikom korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz innych opłat


A R C H I W U M


Legnicka Biblioteka Publiczna
-   istnieje od 1946 roku;
-   w jej skład wchodzą: Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Ekobiblioteka,
    Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, 2 filie dziecięco-młodzieżowe i 11 filii ogólnych,
    Dział Informacyjno-Bibliograficzny i inne
;
-   rocznie obsługuje ponad 30 tysięcy czytelników;
-   wypożycza na zewnątrz ponad 700 tysięcy książek oraz 33 tysiące czasopism;
-   udostępnia na miejscu ponad 170 tysięcy książek i czasopism;
-   ponad 2 tysiące osób uczestniczy w imprezach popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Zapraszamy do naszych placówek i korzystania z:
-   Katalogu zbiorów on-line (Dolnośląski Zasób Biblioteczny);
-   Katalogu Centralnego;
-   informacji o bieżących imprezach;
-   wypożyczeń czasopism do domu;
-   „książki na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-   katalogów i kartotek;
-   stanowisk internetowych;
-   kiermaszu książek „za 1 zł”;
-   kół zainteresowań.


Legnica w internecie
 
 
 
 
 
 
 
 


 

NA SKRÓTY:
 


Legnicka Biblioteka Publiczna
© 1999-2016 |
54.196.223.42