Witamy 30 sierpnia 2016 r. Imieniny dziś obchodzą: Róża, Szczęsny, Benon - wyślij kartkę
 
 
 
 
DANE OGÓLNE
 
Fotokronika
 
FILIE i DZIAŁY
GALERIA „LOŻA”
AMICUS LIBRORUM
 
BIBLIOGRAFIA REGIONALNA
 
Związki i stowarzyszenia
BIBLIOTEKI w POWIECIE
 
 
 
Biblioteka na Facebooku

Biblioteka na NK

Biblioteka na Twitterze
 
P A R T N E R Z Y
 
Cała Polska Czyta Dzieciom
 
Legnica w internecie
 
Dla dzieci w internecie
 
Informator dla dzieci i rodziców
 
Serwis Turystyczny Oczy Regionu
 
Kurier Legnicki
 
Konkrety
 
Kultura Na Widoku
 
 
INFORMACJE
Lodołamacze 2012
Lodołamacze 2012

Współpraca
Legnickiej Biblioteki Publicznej

z Instytutem Pamięci Narodowej
Zadania zrealizowane ze środków Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego

„Rozwój infrastruktury kultury
i szkolnictwa artystycznego
oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”


 

 
NOWOŚCI Z OSTATNICH 30 DNI - W KATALOGU ON-LINE

IMPREZY

A K T U A L N O Ś C IZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

I. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica
tel. 76 722 60 21, fax. 76 722 39 67, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu; http://biblioteka.legnica.eu;
NIP 691-20-65-073, Regon 390705385, zwana dalej Zamawiającym zamawia:

II. Przedmiot zamówienia:
- dostawa księgozbioru – tytuły i ilości egzemplarzy zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 3.

III. Zamawiający wymaga 100% wykonalności zamówienia.
- w szczególnych przypadkach dopuszcza się niezrealizowania zamówienia w całości, w związku z wyczerpaniem nakładu poszczególnych pozycji książkowych, będących przedmiotem zamówienia. Fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem Wydawcy i przedłożony Zamawiającemu.


szczegóły »»

Legnica, 22 sierpnia 2016


UWAGA CZYTELNICY!
Zmiana godzin udostępniania działów i placówek LBP
w miesiącach wakacyjnych (1 lipca-31 sierpnia 2016 r.)
.
szczegóły»»
W A K A C J E   Z   K S I Ą Ż K Ą   2 0 1 6
- w okresie wakacyjnym wszystkie filie LBP przygotowują bloki imprez
kulturalno-oświatowych


U W A G A !
INTROLIGATORNIA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA
U W A G A !
WSTĘP NA WSZYSTKIE IMPREZY ORAZ ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ LEGNICKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
JEST BEZPŁATNY /WOLNY/ JEŚLI NIE ZAZNACZONO INACZEJ
. . . . . . . . : : : : : : : : SPOTKANIA - SESJE - PROMOCJE - WARSZTATY : : : : : : : : . . . . . . . .


3 września 2016 r., godz. 11:00
Narodowe Czytanie – „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Bibliotekarze zapraszają legniczan do wspólnego czytania fragmentów dzieła i podzielenia się refleksjami, wspomnieniami związanymi z odbiorem lektury.
Miejsce: Rynek (przed Galerią Ring)

5 września 2016 r.,godz. 16.30
„Lawendowe szyszki”

- warsztaty plastyczne w ramach cyklu „Super babcia, super dziadek”
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2, ul. Pomorska 56

6 września 2016 r., godz. 16:30
„Klub Czytających Rodziców”
– spotkanie dla rodziców i ich dzieci.
Miejsce: Filia nr 1, ul. P. Gojawiczyńskiej 4

6 i 27 września 2016 r., godz. 18:00
WARSZTATY LITERACKIE
„Pisemne bazgroty - literackie pieszczoty”
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

7, 14, 21 i 28 września 2016 r., godz. 15:00
Warsztaty rękodzieła artystycznego sekcji kreatywnej „Złote Ręce".
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

8 i 22 września 2016 r., godz. 19:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Fantasy
Miejsce: PROVINCIA Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25

13 września 2016, godz. 17:00
Spotkanie Klubu Czytelnika Głuchego
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

16 września 2016 r., godz. 17.00
„Samotne łemkowskie cerkiewki – drewniane modele Michała Warchiła”
– otwarcie wystawy legniczanina, folklorysty łemkowskiego, modelarza, twórcy największego w Polsce zbioru modeli cerkwi łemkowskich
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

20 września 2016 r., godz. 18:00
KSIĄŻKA NA PROWINCJI
– spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Miejsce: Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25

21 września 2016 r., godz. 10.00
„Moje małe muzykowanie”

- spotkanie z pedagogiem muzyki Janem Plewczyńskim.
Miejsce: Filia nr 11 LBP, ul. Krzemieniecka 1

22 września 2016 r., godz. 17:00
„Historyzm po legnicku” - cykl spotkań „Gawędy światłem malowane”
Poprowadzą: Wojciech Morawiec i Roger Piaskowski.
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” w Legnicy, LBP.
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

23 września 2016 r., godz. 17.00
Spotkanie z Jakubem Ćwiekiem autorem dziewiętnastu książek, licznych opowiadań, artykułów publicystycznych i scenariuszy. Jest członkiem Śląskiego Klubu Fantastyki i działaczem fandomu. Autor m.in. cyklów „Kłamca”, „Dreszcz” i „Chłopcy” oraz „Liżąc ostrze”, „Ciemność płonie”, „Ofensywa szulerów” i „Grimm City. Wilk!”
Miejsce: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22

28 września 2016, godz. 10.00
„Moje małe muzykowanie”

- spotkanie z pedagogiem muzyki Janem Plewczyńskim.
Miejsce: Miejsce: Filia Dziecięco - Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska 56

30 września 2016 r., godz. 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży
Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 LBP, ul. W. Łukasińskiego 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : W Y S T A W Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 lipca-30 września 2016 r.
„W pracowni i w plenerze”

Wystawa prac uczniów V LO im. J. Heweliusza w Legnicy
Miejsce: Galeria LOŻA, ul. Piastowska 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : K O N K U R S Y : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : : P O Z O S T A Ł E : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Komunikat
dot. opłaty internetowej we wszystkich placówkach, które umożliwiają czytelnikom korzystanie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz innych opłat


A R C H I W U M


Legnicka Biblioteka Publiczna
-   istnieje od 1946 roku;
-   w jej skład wchodzą: Czytelnia Naukowa, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Ekobiblioteka,
    Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, 2 filie dziecięco-młodzieżowe i 11 filii ogólnych,
    Dział Informacyjno-Bibliograficzny i inne
;
-   rocznie obsługuje ponad 30 tysięcy czytelników;
-   wypożycza na zewnątrz ponad 700 tysięcy książek oraz 33 tysiące czasopism;
-   udostępnia na miejscu ponad 170 tysięcy książek i czasopism;
-   ponad 2 tysiące osób uczestniczy w imprezach popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Zapraszamy do naszych placówek i korzystania z:
-   Katalogu zbiorów on-line (Dolnośląski Zasób Biblioteczny);
-   Katalogu Centralnego;
-   informacji o bieżących imprezach;
-   wypożyczeń czasopism do domu;
-   „książki na telefon” dla osób starszych i niepełnosprawnych;
-   katalogów i kartotek;
-   stanowisk internetowych;
-   kiermaszu książek „za 1 zł”;
-   kół zainteresowań.


Legnica w internecie
 
 
 
 
 
 
 
 


 

NA SKRÓTY:
 


Legnicka Biblioteka Publiczna
© 1999-2016 |
54.92.131.115