Aktualności

UWAGA CZYTELNICY!

W dniach 19 listopada–15 grudnia 2018 r. Filia nr 2, przy ul. Złotoryjskiej 100, nie będzie czynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru.

Za utrudnienia przepraszamy.

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

UWAGA  CZYTELNICY!

Uprzejmie informujemy, że od 19.11.2018 do 14.12.2018 Filia nr 2 przy ul. Złotoryjskiej 100 będzie nieczynna z powodu skontrum (inwentaryzacja księgozbioru).

Za utrudnienia przepraszamy


„Mała książka-wielki człowiek” 

 

 

 

Szczegóły na stronie http://wielki-czlowiek.pl/


UWAGA  CZYTELNICY!

Uprzejmie informujemy, że od 3 września 2018 r. wznowiła działalność Introligatornia działająca przy Legnickiej Bibliotece Publicznej 

Zapraszamy


UWAGA  CZYTELNICY!
Filia nr 5  Legnickiej  Biblioteki Publicznej,  tymczasowo,  zmienia  lokalizację  z  ul.  Wielogórskiej  1  na  ul. Wielogórską 41 (w sąsiedztwie przedszkola „Zielony Zakątek”).

 

 

KONKURSY

„Trasa wycieczki po Legnicy” – konkurs na prezentację multimedialną lub film

 

Oświadczenie uczestnika konkursu i rodzica

Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów – przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nowoczesne słuchawki bluetooth i pojemne karty pamięci) za I, II i III miejsce.


„Kolory jesieni – polska złota jesień oczami dziecka” – konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych

(szczegółowe informacje pod numerem telefonu 76 722 60 12)

Miejsce: Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska 56

 

 


„Świąteczny Anioł” – konkurs plastyczny dla dzieci do lat 11.
Prace należy składać do 17 XII 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej 20 XII 2018 o godz. 13.00.

(szczegółowe informacje pod numerem telefonu 76 722 60 07)

Miejsce: Filia nr 7 LBP, ul. Neptuna 14

wstęp bezpłatny; org. LBP

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

  1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  3. statystycznych,
  4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
  5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
  2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.