Aktualności

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

 


„Mała książka-wielki człowiek” 

 

 

 

Szczegóły na stronie http://wielki-czlowiek.pl/


Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny  LBP

zaprasza na  cykl warsztatów informatycznych  „ TELEFON – ANDROID –  OBSŁUGA”  dla seniorów.

Warsztaty będą odbywać się w poniedziałki o godz. 11 (czas 1,5 godz.).

 

14.01.2019 – „Cześć to ja, twoja komórka”: omówienie podstawowych zadań telefonu; obsługa połączeń i funkcje z tym związane; wysyłanie sms, mms; obsługa poczty email – odbieranie, wysyłanie wiadomości.

 

21.01.2019 – „Poznaj swoją komórkę”: zapoznanie się z możliwościami domyślnie zainstalowanych aplikacji w telefonie.

 

28.01.2019 – „Czego oczekuję od swojego telefonu”: jak zwiększyć funkcjonalność smartfona poprzez instalację aplikacji.

 

11.02.2019 – „Dbam o swój telefon”: czyszczenie, konserwacja, dobór etui; dokładanie kart pamięci; zapoznanie się ze standardami kart sim

 

Warsztaty mają charakter indywidualny, maksymalna ilość uczestników to 5 osób. Zgłoszenia

przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub osobiście.  Liczba miejsc jest ograniczona -obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Legnicka Biblioteka Publiczna – Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny

Ul. Piastowska 22

Tel. 76 7226022; email: dibir@biblioteka.legnica.eu

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

  1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  3. statystycznych,
  4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
  5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
  2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.