Aktualności

WAKACJE z KSIĄŻKĄ 2018

PROGRAM


 

18 lipca (środa) godz. 11.00
Gra Tajemnic”- amerykański dramat biograficzny z elementami dreszczowca w reżyserii Mortena Tylduma.
Premiera- 2015 rok
czas 1 godz.54 min
Projekcja filmu z audiodeskrypcją.
Film przedstawia historię życia Alana Turinga, brytyjskiego matematyka i szyfrologa, jednego z ojców informatyki.  Akcja tej produkcji koncentruje się głównie na okresie II wojny światowej, kiedy to Turing pracował wraz z grupą innych wybitnych kryptologów nad rozpracowaniem niemieckiej maszyny szyfrującej, sławetnej Enigmy.
Pokaz organizowany w ramach projektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych”, realizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto”.
wstęp bezpłatny  organizator PZN/ LBP

22 sierpnia (środa) godz. 11.00
„Młyn i krzyż”- dramat historyczny z 2011 roku , produkcja Polska/ Szwecja
reż. Lech Majewski
czas: 1 godz. 25 min.
Pieter Bruegel maluje obraz zatytułowany „Droga Krzyżowa”, opowiadając przy tym losy dwunastu osób uwiecznionych na płótnie.
Projekcja filmu z audiodeskrypcją.
Pokaz organizowany w ramach projektu „Krajowy zasób cyfrowych filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych”, realizowanego przez Stowarzyszenie „De Facto”.
wstęp bezpłatny
organizator PZN/ LBP

 

Zaproszenie do składania ofert – dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

 ZP-26-6-646/18

 1.  Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, 59-22- Legnica, tel. 76 722-60-21, fax 76 722-39-67,  www.biblioteka.legnica.eu, e-mail:  administracja@biblioteka.legnica.eu;  NIP 691-20-65-03;    Regon 390705385.
 2. Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 – Wzór Umowy.
 3. Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 17.08.2018
 4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się zawrzeć umowę na wzorze Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Dodano sprostowanie [18.06.2018]


czytaj dalej

Rozstrzygnięcie: Zapytanie ofertowe – na dostawę księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)
 1. Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22, tel. 76 722-60-21,  fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385
 2. Przedmiot zamówienia: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

czytaj dalej

OGŁOSZENIA

 


UWAGA  CZYTELNICY!

Uprzejmie informujemy, że do 1 sierpnia 2018 r. Introligatornia działająca przy Legnickiej Bibliotece Publicznej będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA  CZYTELNICY!
Filia nr 5  Legnickiej  Biblioteki Publicznej,  tymczasowo,  zmienia  lokalizację  z  ul.  Wielogórskiej  1  na  ul. Wielogórską 41 (w sąsiedztwie przedszkola „Zielony Zakątek”).

UWAGA CZYTELNICY!!!
Z powodu trwających prac remontowych, od dnia 7 grudnia 2017 DO ODWOŁANIA, Czytelnia Naukowa i Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny przy ul. Piastowskiej 22, będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
 3. statystycznych,
 4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
 5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
 2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.