Aktualności

KOMUNIKAT

Od dnia 30 listopada 2020 r. placówki biblioteczne czynne będą:

Filia nr 3 (ul. Głogowska 75),
Filia nr 5 (ul. Wielogórska 41),
Filia nr 8 (ul. S. Staszica 1),
Filia nr 9 (ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1),
Filia nr 11 (ul. Drohobycka 1):
w poniedziałki i czwartki w godzinach 13.00-17.00
we wtorki i piątki w godzinach 10.00-14.00

Wypożyczalnia dla Dorosłych (Rynek 15),
Czytelnia Naukowa (ul. Piastowska 22),
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych (ul. A. Mickiewicza 26),
Filia nr 1 (ul. P. Gojawiczyńskiej 4),
Filia nr 2 (ul. Złotoryjska 100),
Filia nr 4 (ul. J. Heweliusza 7N),
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 (ul. W. Łukasińskiego 30),
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 (ul. Pomorska 56),
Ekobiblioteka (ul. W. Łukasińskiego 30),
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych (ul. A. Mickiewicza 26)
w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00-18.00
we wtorki i piątki w godzinach 11.00-17.00

Zamknięte będą czytelnie oraz stanowiska komputerowe we wszystkich placówkach LBP.
Czytelnia Naukowa (ul. Piastowska 22) wypożycza swoje zbiory na zewnątrz.

[23.11.2020]

UWAGA CZYTELNICY!

W związku ze zmianą wyszukiwarki w Legnickiej Bibliotece Publicznej, prosimy o logowanie się do katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego przez stronę www.katalog.dzb.pl

KOMUNIKAT
dotyczący działalności Punktu Informacji Prawnej i Zawodowej
działającego przy Wypożyczalni dla Dorosłych (Rynek 15)

W związku z obecną sytuacją porady prawne udzielane będą
w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 10-17

telefonicznie: 667-121-752 jak również via e-mail.

Pytania prosimy kierować na adres:
mprzybylska@biblioteka.legnica.eu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

  1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  3. statystycznych,
  4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
  5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
  2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.