Aktualności

Protokół z postępowania dla zamówienia publicznego z 4.07.2017

1. Zamawiający:
Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22
tel. 76 722-60-21, fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona
internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.

3. Forma zapytania: e-mail, strona internetowa Zamawiającego, BIP, tablica ogłoszeń w LBP
Forma odpowiedzi: oferty na piśmie.

4. Wymagany termin realizacji: do dnia 09.08.2017 r.

5. Szacowana wartość zamówienia: 8.118,03 zł netto – 1.709,49 euro.
Dokonana przez p. Marzenę Skrzynecką – Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
na podstawie wstępnego badania rynku, cen internetowych, katalogowych oraz wg załącznika
– Wniosek o rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego dla zamówień o wartości kwoty
szacunkowej netto wyrażonej w złotych do 30.000 euro”

6. Kryteria wyboru oferty: Cena oferty – 100%

 

SZCZEGÓŁY:

Uwaga Czytelnicy

Uprzejmie informujemy, że od 02.08.2017 do 23.08.2017 r. Filia nr 8 przy ul. Staszica 1 będzie nieczynna z powodu skontrum (inwentaryzacja księgozbioru).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy