Aktualności


KOMUNIKAT

Z uwagi na okres wakacyjny i związaną z tym zmniejszoną liczbą odwiedzin Legnicka Biblioteka Publiczna zmianę otwarcia placówek w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.
FILIE, CZYTELNIA NAUKOWA, DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY I REGIONALNY
udostępniają zbiory w godzinach:
poniedziałek i czwartek od godz. 10.00 do godz. 17.00
wtorek i piątek od godz. 10.00 do godz. 16.00
środa – dzień wewnętrzny
sobota – nieczynne
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
udostępnia zbiory w godzinach:
poniedziałek – czwartek od godz. 10.00 do godz. 18.00
piątek od godz. 10.00 do godz. 17.00
środa – dzień wewnętrzny
sobota – nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy
KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 lipca 2019 do 2 sierpnia 2019 Wypożyczalnia dla Dorosłych, Rynek 15 będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji księgozbioru (skontrum)

Za utrudnienia przepraszamy

PLEBISCYT

Szanowni Państwo, Drodzy Nasi Czytelnicy i Sympatycy,

ruszył internetowy plebiscyt w ramach konkursu Modernizacja Roku 2018, do którego zgłoszone zostały 3 zadania, zrealizowane na terenie miasta Legnicy:
– Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej. Etap. I – rewaloryzacja
– termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Kamiennej i Kościelnej w Legnicy
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej wnętrz ograniczonych ul. Wrocławską/Kościelną/Kamienną w Legnicy
Poniżej odsyłacz do listy zgłoszonych zadań:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/1104/plebiscite/stage-1/regions/19

Zadania szukamy po nazwie lub kategorii obiektu, nie po numerze na liście (pozycja na liście jest ruchoma w zależności od ilości otrzymanych przez dany obiekt głosów).
Zapraszam do głosowania! Budynek Biblioteki wart jest dostrzeżenia w całej Polsce!

Pozdrawiam serdecznie,
Anna Gątowska, dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

  1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
  2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
  3. statystycznych,
  4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
  5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
  2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.