Aktualności

W środę 28 lipca mieliśmy przyjemność gościć w bibliotece panią Kamilę Mitek wraz z jej najnowszą książką “Moje greckie lato”.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Rozstrzygnięcie: Zapytania ofertowego – na dostawę księgozbioru do LBP

ZP-AG-5/2021

Protokół z postępowania  dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej  130 000 złotych netto  udzielono zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności,  nie podlega przepisom Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Zamawiający: Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy , ul. Piastowska 22, tel. 76 722-60-21,  fax. 76 722-39-67, e-mail: administracja@biblioteka.legnica.eu; strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu; NIP 691-20-65-073, Regon 390705385

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa nowego księgozbioru do Legnickiej Biblioteki Publicznej.


szczegóły >>

UWAGA CZYTELNICY!
ZMIANA GODZIN UDOSTĘPNIANIA DZIAŁÓW i PLACÓWEK LBP
W OKRESIE WAKACJI
01.07.2021-31.08.2021
  • Wypożyczalnia dla Dorosłych, Rynek 15
   udostępnia zbiory:
   – w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 10:00-18:00
   – w piątki w godz. 10:00-17:00
  • Czytelnia Naukowa oraz Dział Informacyjno-Bibliograficzny i Regionalny, ul. Piastowska 22
   udostępniają zbiory:
   – w poniedziałki i czwartki w godz. 10:00-17:00
   – we wtorki i piątki w godz. 10:00-16:00
  • Filie:
   Ekobibliotekaul. W. Łukasińskiego 30
   Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1ul. W. Łukasińskiego 30
   Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2ul. Pomorska 56
   Filia nr 1ul. P. Gojawiczyńskiej 4
   Filia nr 2ul. Złotoryjska 100
   Filia nr 3ul. Głogowska 75
   Filia nr 4ul. J. Heweliusza 7N
   Filia nr 5ul. Wielogórska 41
   Filia nr 8ul. S. Staszica 1
   Filia nr 9ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 1
   Filia nr 11ul. Drohobycka 1
   udostępniają zbiory:
   – w poniedziałki i czwartki w godz. 10:00-17:00
   – we wtorki i piątki w godz. 10:00-16:00
  • Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnychul. A. Mickiewicza 26
   – w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-17:00
   – we wtorki i piątki w godz. 12:00-16:00
   W dniach od 5 do 23 sierpnia 2021 Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych pozostanie zamknięta.

   Przepraszamy za utrudnienia.

KOMUNIKAT
dotyczący działalności Punktu Informacji Prawnej i Zawodowej
działającego przy Wypożyczalni dla Dorosłych (Rynek 15)
W związku z obecną sytuacją porady prawne udzielane będą
w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godz. 10-17
telefonicznie: 667-121-752 jak również via e-mail.
Pytania prosimy kierować na adres:
mprzybylska@biblioteka.legnica.eu

W Legnicy przybywa osób rosyjskojęzycznych. Coraz częściej poszukują literatury w swoim języku ojczystym. Dlatego Legnicka Biblioteka Publiczna, wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom, postanowiła stworzyć dział literatury rosyjskojęzycznej.
Jeśli więc posiadasz książki napisane w tym języku przynieś je do swojej biblioteki. Książki powinny być w dobrym stanie.
Przyłącz się do naszej akcji i razem stwórzmy dział literatury rosyjskiej.

UWAGA CZYTELNICY!

W związku ze zmianą wyszukiwarki w Legnickiej Bibliotece Publicznej, prosimy o logowanie się do katalogu Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego przez stronę www.katalog.dzb.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Czytelników i osób biorących udział w przedsięwzięciach kulturalnych i edukacyjnych jest Legnicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Legnicy, ul. Piastowska 22, 59-220 Legnica, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem OKS.402.2 z dnia 1.07.1999 r. (dalej: „Biblioteka”). Dane kontaktowe Biblioteki: tel. 76 722 60 21, e-mail: sekretariat@biblioteka.legnica.eu
2. W Bibliotece powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: abi@biblioteka.legnica.eu
3. Biblioteka przetwarza dane osobowe na podst. Art. 6 ust.1 lit. a, c RODO oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (z późn. zm.), w celach:

 1. zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki,
 2. organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
 3. statystycznych,
 4. rozpatrzenia skarg i wniosków, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki,
 5. wysyłki informacji o działalności drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy komputerowe Biblioteki w celu obsługi,
 2. podmiot świadczący usługę wysyłki SMS.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dyrektor
Legnickiej Biblioteki Publicznej
Anna Gątowska
Legnica, 25.05.2018 r.