Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Legnica Biblioteka Publiczna - Centrum Dokumentacji Romskiej

Centrum Dokumentacji Romskiej

Centrum Dokumentacji Romskiej

59-220 Legnica, ul. Piastowska 22
tel. 76 722 60 22
e-mail: dibir@biblioteka.legnica.eu

czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00-19:00
sobota: 9:00-15:00

Uwaga: W okresie wakacyjnym (1.07-31.08.2022) obowiązują zmienione godziny udostępniania – zamieszczone w komunikatach.


Celem powstałego w kwietniu 2007 roku Centrum Dokumentacji Romskiej jest gromadzenie wszelkich materiałów i dokumentów – książek, broszur, czasopism poruszających problematykę historii, tradycji, życia współczesnego Romów oraz, pamiątek, zdjęć i dokumentów związanych głównie z życiem Romów legnickich, a także organizacja działań o charakterze kulturalno-oświatowym, popularyzujących kulturę i tradycje romskie (spotkania, konkursy, wystawy).

Dysponujemy:

 • bogatą biblioteczką romologiczną, złożoną z książek, broszur, czasopism oraz dokumentów elektronicznych;
 • stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu;
 • kartoteką artykułów i zbiorem wycinków artykułów poświęconych legnickim Cyganom;
 • bazą teleadresową stron WWW o tematyce romskiej;
 • bibliografią książek i artykułów poświęconych sprawom romskim, sporządzoną na podstawie baz Biblioteki Narodowej i własnych zbiorów.

MATERIAŁY DOSTĘPNE W CENTRUM DOKUMENTACJI ROMSKIEJ

Materiały zwarte i ich fragmenty:

 1. Aktywizacja zawodowa Romów / red.  Marcin Zawidzki, zespół aut. Piotr Kopyciński i in. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2007. – 81 s.
 2. Acković Dragoljub: Les Souffrancess des Roms durant la Première Guerre mondiale = The suffering of Roma in First World War = Mudaripe e Romengo ano Angluno lumiako mareba. – Belgrad: Rrominterpress, 2018. –  69 s.
 3. Acković Dragoljub: Roma Suffering in Jasenovac Camp. – Belgrade: The Museum of the Victims of Genocide: Roma Culture Center, 1995. – 117 s.
 4. Adamska Barbara: Jan Czingan ze Słupska koło  Gliwic – kilka sów w sprawie Cyganów na późnośredniowiecznym Śląsku. W: Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary Poland and Slovakia. Vol. 2/ pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2001. – S.  29 – 36
 5. Amare Roma: nasi Romowie: podręcznik / red. Jacek Kunikowski. – Kowary: Miejski Ośrodek Kultury, 2010. – 99 s.: il.
 6. Ambrosch Gerd: Kaj pe sina, kaj pe nana: Amare pamaristscha. – Graz-Wiedeń: Romani-Project & Romano Centro, 2000. – 71 s.
 7. Axelsson Majgull: Ja nie jestem Miriam / przeł. Halina Thylwe. – Warszawa: W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 476 s.
 8. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita: Dziecko romskie w przyjaznej szkole. – Świecie: [s.n.], 2010. – 64 s.: il.
 9. Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: studia / pod red. Jarosława Syrnyka. – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2009. – 340 s.: il. – (Monografie; t. 52)
 10. Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944-1956 / red. Jarosław Syrnika – Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019. – s. 279
 11. Appadurai Arjun: Strach przed mniejszościami: esej o geografii gniewu. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – (Pogranicza)
 12. Babicki Mateusz Alan: Polityka władz PRL wobec społeczności romskiej; Ewidencjonowanie ludności romskiej w PRL w 1955 roku. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 44 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 13. Babicki Mateusz: Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. – Gdańsk: Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii, 2015. – 284 s.
 14. Bajda Piotr, Zenderowski Radosław: Polityka etniczna Słowacji. – Warszawa: Wydawnictwo Rambler, 2016. – 223 s.
 15. Balkowski Janusz: Działania Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. W: Situation in the Roma Minority in the Czech Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – S. 401 – 411
 16. Balkowski Janusz: Sytuacja społeczności romskiej na Węgrzech w świetle prasy polskiej w roku 2009. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 117 – 123
 17. Baranowski Bohdan: Ludzie gościńca  w XVII-XVIII w. – Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986 . – 254 s.
 18. Baranowski Julian: Zigeunerlager in Litzmannstadt 1941-1942: obóz cygański w Łodzi 1941-1942. – Łódź: Bilbo, 2003. – 96 s.
 19. Bartosz Adam: Amen Roma / Jame Roma / My Romowie. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2008. – 44 s.: il.
 20. Bartosz Adam: Cyganie – Roma – Gypsies: przewodnik po wystawie = guidebook = ekspoziciaqero sikavno / Muzeum Etnograficzne. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 1998. – 61 s.: il.
 21. Bartosz Adam: Cyganie historia i kultura – przewodnik po wystawie. – Tarnów: Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, 1993. –  19 s.
 22. Bartosz Adam: Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie = Catalogue of the Roman Collections at the District Museum in Tarnow. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 103 s.: il.
 23. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2010. – 45 s.: il.
 24. Bartosz Adam: Nie bój się Cygana = Na dora Romestar. – Sejny: Pogranicze, 2004. – 293 s. – (Sąsiedzi)
 25. Bartosz Adam: Poznajemy historię Romów. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008 . – 22 s. – (Romowie wczoraj i dzisiaj)
 26. Bartosz Adam: Propozycja zapisu języka romani – „Pisownia sulejowska”. – Tarnów, 2012. – 25 s.
 27. Bartosz Adam: Romowie w Polsce: kalendarium 1401-2012. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – 58 s.: il.
 28. Bartosz Adam: Tabor pamięci Romów = Roma caravan memorial. –  Tarnów: Gmina Miasta Tarnowa; Muzeum Okręgowe, 2003. – 72 s.
 29. Bartosz Adam: Małopolski szlak martyrologii Romów. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014. – 32 s.: il.
 30. Baśnie cygańskie = Romane Paramisia / napisał i przygotował Jan Mirga; Polska Akcja Humanitarna. – Kraków: Wydawnictwo TEXT, 2007. – 65 s.: il.
 31. Bauerdick Rolf: Cyganie. Spotkanie z nielubianym narodem. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 322 s.
 32. Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwie postkomunistycznym / pod red. Ivana Szelenyiego. – Warszawa: IfiS PAN, 2003. – 140 s.
 33. Błogosławiony Zefiryn Gimenez Malla: Cygan męczennik 1861 – 1936. – folder
 34. Bojar Hanna: Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej. – Wrocław: FUNNA Sp. z o. o. – Wydawnictwo, 2000. – 263 s.
 35. Bokszański Zbigniew: Tożsamości zbiorowe. – Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 2005. – 296 s.
 36. Brzezinowa Maria: Sytuacja językowa mniejszości narodowych we współczesnej Polsce: Romowie – Cyganie // Kwartalnik Opolski. – 1999, nr 2-3, s. 36-41
 37. Buckland Ray, Ingram Peter: Wróżby cygańskie: Cyganka prawdę ci powie. – Warszawa: Świat Książki, 2005. – 200 s.: il.
 38. JudytaBudzyńska Małgorzata: Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. – Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 316 s.
 39. BudytaBudzyńska Małgorzata: Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?: instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989 – 2002. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2003. – 345 s.
 40. Bůh mluvi ke svym detem: biblicke vypraveni = O del vekerel ke peskere  chave: vakeribena pal e Biblia. – Praha: Ceska Biblicka Spolecnost pro Matici Romskou, 1992. – 183 s.
 41. Bukowski Krzysztof: Sterylizacja ludności romskiej 1943-1945. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012.- 34 s
 42. Bukowski Krzysztof: Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta      hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.- Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012. – 74 s.
 43. Burgoński Piotr: Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów – w kierunku integralnego podejścia? W: Polityka etniczna: teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek – Lublin, 2015. – S. 301-319
 44. Bylica Jacek: Cygańska rapsodia: transkulturowe studium rzeczywistości społecznej andrychowskich Romów – konteksty pedagogiczne. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 238 s.
 45. Bylica Jacek: Psychospołeczna sytuacja Romów w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. W: Edukacja międzykulturowa  w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – S. 121-128
 46. Bułaj Monika: Boży ludzie : podróż po kres Europy. – Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2001. – 307; il
 47. Cech Petra: Tusa ande akhoren khelos…: lovarenge paramiči. –  Graz-Wiedeń: Romani-Project & Romano Centro, 2000. – 94 s.
 48. Centrum Kultury Rromów w Polsce: [materiały z lat 1997-1999 dotyczące dyskryminacji Romów  w Małopolsce]. – Tarnów: Centrum Kultury Romów w Polsce, [1999]. – 103 k. + mapa [zszywka kserokopii]
 49. Chałupczak Henryk, Browarek Tomasz: Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – 323 s.
 50. Co znaczy mieszkać / red. Grażyna Woroniecka.- Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007.- 271 s.
 51. Courthiade Marcel: „Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach” –  o pisowni języka Rromani. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2012. – 66 s.
 52. Cwietkow Giergij Nikołajewicz: Piesn dlinoju w żizń. – Moskwa: Nauczno – Indatielskij Cientr „Apostrof”, 2001. – 143 s.
 53. Cyganie/Romowie w Polsce: dawne i współczesne konteksty 1964 roku: księga dedykowana Panu Edwardowi Dębickiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin oraz sześćdziesiątą rocznicę pracy twórczej i artystycznej / pod red. nauk. Beaty A. Orłowskiej i Piotra J. Krzyżanowskiego. – Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2015. – 307 s.
 54. Cyganie – Romowie: zapomniane obrazy / fot. Janusz Helfer. – Warszawa: Wydaw. DiG; Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2005. – 174 s.
 55. Cyganie: sbornik statiej / red. N. W. Biessonow. – Moskwa: Rosijskaja Akademija Nauk, 1999. – 155 s.
 56. Cyganie legniccy: przegląd prasy 2003 i 2004 rok: stan na dzień 6 października 2004 r. / Urząd Miasta Legnicy. – Legnica: Urząd Miasta, 2004. – 72 k.  [zszywka kserokopii] (zawiera też: Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. – T. 25)
 57. Cyganie (Roma) w Głogowie // Encyklopedia Ziemi Głogowskiej. – 1995, z. 29. s. 3-4
 58. Cyganie w kinematografii. – Gorzów Wielkopolski, 1993. – 8 s.
 59. Cyganie w Polsce: (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Mirosława Wąsowicz. – Opole: WBP, 1994. – 10 s. – (Mniejszości narodowe w Polsce)
 60. Cyrano Stanisław [Andrzej]: Me som gadzio. Moje spotkania z Cyganami. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Wrocław: Atut, 2009. – 215 s.: il. [wspomnienia]
 61. Czacki Tadeusz: Rozprawki Tadeusza Czackiego / ze wstępem Tedeusza Mirgi. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1992. – 61 s.
 62. Czerwiński Tomasz: Polska wielu kultur i religii. – Warszawa, 2013. – S. 230-275: Obywatele świata bez  granic
 63. Czureja Miklosz Deki: Cygański śpiewnik z nutami akordami na głos, fortepian i gitarę. – Poznań: Fundacja  „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, 2007. – 46 s.
 64. Czureja Miklosz Deki: Rozmówki polsko – romskie w dialekcie Cyganów Górskich – Bergitka Roma. – Poznań: Fundacja  „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, 2008. – 72 s.
 65. Czureja Miklosz Deki: Potępienie Miklosza czyli Tajemnice Króla Czardasza: autobiografia skrzypka romskiego: tekst wspomnień według osobistej i bezpośredniej relacji autora opracował Zdzisław Grabowski. – Poznań: Fundacja „Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie”, cop. 2009. – 280 s.: il.
 66. Czwordon Paulina: Empatia i obserwacja: o poezji Jerzego Ficowskiego. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 220 s.
 67. Czy my się znamy?: sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w szkole: zeszyt ćwiczeń. – Nowy Sącz: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, 2005. – 12 s.
 68. Czykwin Elżbieta, Misiejuk Dorota: Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej. – Białystok, 2002. – 192 s.
 69. Daniłowicz Ignacy: O Cyganach  wiadomość historyczna. – Oświęcim: Galicyjska Księgarnia Antykwaryczna, 1993. – 66 s.
 70. De kalder os sigojnere (katalog wystawy), Kobenhavn. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1991. – 16 s.
 71. Delimata Bogumiła: Bugumiła Delimata [oprac. merytoryczne Andrzej Grzymała-Kazłowski. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, cop. 2009. – 43 s.: il.
 72. Dębicki Edward: Dom to klatka / rozm. Magdalena Semczyszyn // Biuletyn IPN pamięć.pl. – 2014, nr 3 (24), s. 41 – 42
 73. Dębicki Edward: Ptak umarłych. – Warszawa: Bellona, 2004. – 227 s.: il. [wspomnienia]
 74. Dębicki Edward: Teł nango boliben = Pod gołym niebem: [wiersze cygańskie] / przeł. Jerzy Ficowski. –  Szczecin: Albatros, 1993. – 47 s.
 75. Dębicki Edward: Wczorajszy ogień: ptak umarłych 2. – Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy, 2012. – 199 s.
 76. Dębicki Edward: Zagubiona droga: cygańskie bajki. – Gorzów Wielkopolski: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 2016. – 202 s.
 77. Dębski Jerzy, Palewicz-Kwiatkowska Joanna: Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień / Stowarzyszenie Romów w Polsce; Romski Instytut Historyczny. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. – 270 s.
 78. Diagnoza wykluczenia społecznego na Dolnym Śląsku: osoby należące do romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku / pod red. A. Morysińskiej. – Wrocław, 2012, 2012.- 451 s.
 79. Diemieter R. S.: Cygansko- russkij i russko- cygnskij słowar: (kelderarskij dialekt): 5300 słów. – Moskwa: Russkij Jazyk, 1990. –  336 s.
 80. Długosz Paulina: Wolontariusz w konflikcie. Doświadczenie pracy wolontariackiej w skonfliktowanym środowisku kosowskich Romów i Albańczyków. W: (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. Jadwiga Króliokowska. – Warszawa, 2012. – S. 382-415 / Cz 316
 81. Dobrowolska Barbara: Sytuacja dziecka romskiego w szkole w latach 80. XX wieku i współcześnie. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 244 s.
 82. Dróżdż-Balkowska Monika: Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce przez Fundację Integracji Społecznej „Prom”. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. J. Balvina,  Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. –  S. 517 – 527
 83. Drużyńska Jolanta: Ostatni tabor: jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania. – Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2015. – 235 s.
 84. Dutheil Florence, Fellner Henri: Rasizm i nietolerancja NIE! – Warszawa: Muchomor, 2005. – 35 s.
 85. Dylewski Adam: Polska wielu kultur / fot. Anna Olej – Kobus, Krzysztof Kobus. – Warszawa: Świat Książki, 2008. – 358 s.: il.
 86. Dzieci romskie w szkole // pod red. Joanny Więckowskiej, Karola Kwiatkowskiego. – Warszawa:  Emic Lab, s.c.  –  105 s.
 87. Dyskryminacja Romów. W: Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE): ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – S. 51 – 55
 88. Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. –  202 s.
 89. Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. Alicji Szerląg. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 475 s.
 90. Eriksen Thomas Hylland: Etniczność i nacjonalizm: ujęcie antropologiczne. – Kraków, 2013. – 314 s.
 91. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. – Strasbourg, 1992. – 31 s.
 92. Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. A. Chudobskiego i L. Ozarskiej. – Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. – 407 s.
 93. Ficowski Jerzy: Bibliografia za lata 1947- 2009 / oprac. Jerzy Kandziora. – Sejny: Fundacja Pogranicze, 2010.- 120 s.
 94. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1985. – 426 s.
 95. Ficowski Jerzy: Cyganie na polskich drogach. – Warszawa: Wydawnictwo Nisza, 2013. – 549 s.: il.
 96. Ficowski Jerzy: Cyganie w Polsce: dzieje i obyczaje. – Warszawa: Wydawnictwo
  Interpress, 1989. – 298 s.
 97. Ficowski Jerzy: Czekanie na sen psa. – Warszawa: Czytelnik, 1970. – 184 s.
 98. Ficowski Jerzy: Demony cudzego strachu. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. – 262 s.
 99. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. – Wyd. 3. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982. – 208 s. [baśnie]
 100. Ficowski Jerzy: Gałązka z Drzewa Słońca. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. – 189 s.
 101. Ficowski Jerzy: Gałązka drzewa słońca: baśnie cygańskie. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal, 2013. – 211 s.: il.
 102. Ficowski Jerzy: Pod berłem króla pikowego: sekrety cygańskich wróżb. – Warszawa: Iskry, 1990. -148, [16] s. tabl.: il.
 103. Fraser Angus: Dzieje Cyganów. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. – 280 s.
 104. Gajewska Agnieszka: Krótki przyczynek do dyskusji o sytuacji zdrowotnej społeczności romskiej w Polsce. W: Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – S. 50-61
 105. Gajownik Sylwia, Kopeć Katarzyna: Koncepcja działań bibliotek publicznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych // Notes Biblioteczny. – 2008, nr 1, s. 27-30
 106. Galloway Steven: Podniebny spacer. – Warszawa: Świat Książki, 2006. – 286 s. [Powieść]
 107. Gancarz Natalia: Czasem nazywane Amaro Muzeum Romskie Muzeum w Tarnowie. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina,  Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 251 – 256
 108. Gancarz Natalia: Mietek na wojnie. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. – 59 s.: il.
 109. Gancarz Natalia: O upamiętnieniu zagłady Romów w Polsce – podsumowanie dotychczasowych poszukiwań. W: Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – S. 61-70
 110. Gancarz Natalia: Romano abecadło. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2011.- 31 s.
 111. Gauss Karl-Markus: Psożercy ze Svini. – Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2005. – 123 s. [reportaż]
 112. Geremek Bronisław: O średniowieczu. – Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012. – 814 s. [8] s.: tabl.: il.
 113. Gerlich Grzegorz Marian: Raport: Romowie o edukacji swoich dzieci (na przykładzie Cyganów karpackich). – Oświęcim: Stowarzyszeni Romów W Polsce, 1997. – 50 s.
 114. Gerlich Marian Grzegorz, Kwiatkowski Roman: Romowie: rozprawa o poczuciu wykluczenia. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2009. – 22 s.: il.
 115. Gerlich Miłosz A.: Nowy wymiar asymilacji? Romowie na Węgrzech w kontekście procesów globalizacyjnych. W: Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. 2 / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – S. 207 – 219
 116. Gierała: Cygańskie srebro: baśnie polskich Cyganów nizinnych. – Warszawa: Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2013. – 191 s.: il. kolor; 1 dysk  (CD-ROM)
 117. Gierliński Karol Parno: Zawody, profesje romskie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 36 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 118. Gierliński Karol Parno: Meteory = Siłałe Cerhenia. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. – 99 s. [wiersze]
 119. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro: podręcznik pomocniczy dla dzieci z grupy Romów Górskich – Bergitka Roma. – Kostrzyn nad Odrą: Urząd Miasta, 2008. – 99 s.
 120. Gierliński Karol Parno: Miri szkoła: Romano elementaro. – Gorzów Wlkp.: Szkoła Podstawowa nr 1, 2007. – 79 s.
 121. Gierliński Karol Parno: Xaratuno Thum = Odległy dym. – Bydgoszcz: Wydawnictwo NICE, 2001. – 35 s.: il. [wiersze]
 122. Gila-Kochanowski Vania de: Mówmy po romsku: historia, kultura i język narodowy. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2005. – 252 s.
 123. Gila řomane: zbiorek pieśni romskich: [na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi / [red. Stanisław Stankiewicz]. – Białystok: “Řom po Drom”, [1994]. – [2], 58 s.
 124. GłowackaGrajper Małgorzata: Dobry gość: stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich. – Warszawa: ProLog, 2006. – 202 s.
 125. GłowackaGrajper Małgorzata: Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce: przekaz kulturowy a więź etniczna. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. – 312 s.
 126. Godlewska Ewa: Ochrona praw grup narodowościowych we Republice Austrii. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 228 s.
 127. GodlewskaGoska Marta, Kopańska Justyna: Życie w dwóch światach: tożsamość współczesnych Romów. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011. – 456 s.
 128. Granice solidarności: Romowie w Polsce po roku 1989. – Warszawa: Country Report Series, No. 11, 2002. – 228 s.
 129. Grzegorek Jerzy Norbert: Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznych; Mniejszość Romska na Pomorzu Zachodnim: problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2007. – 40 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 130. Grzybowski Przemysław P.: Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – 475 s.
 131. GrzymałaKazłowski Andrzej: Cyganie Romowie: znikający świat. – [Radom]: Radomskie Stowarzyszenie Romów “Romano Waśt”, [2015]. – [91 s.]
 132. Hackl Erich: Pożegnianie z Sydonią / przeł. Maria Łobzowska; posł. i przypisy Wacław Długoborski. – Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2000. –  127 s.: il.
 133. Hil Erick: Avdìves o Rukun śìrdel i skòla! / [Eric Hill; trans. by O. Galiuś et al]. – Romani Baxt-C.E.E., cop. 1994. – 21 s.
 134. Historia Polskari: perunoskro rukh; [Polska Roma]. – Wrocław: Wydawnictwo ThESAURUS, 2006. – [24] s. [komiks]
 135. Horniak Jerzy: Moja pasja to książki. W: Mom jo skarb…: pamięć rzeczy w tradycjach dolnośląskich, Wrocław, 2014. – S. 166-170 [DIBIR]
 136. Horodecka Małgorzata: Pośrednicy. Współczesny reportaż literacki wobec Innego – Kraków: Universitas 2020, - s. 301
 137. Horoskop cygański / red. [Stanisław Stankiewicz]. – Białystok: PROM PO DROM, 1992. – 27 s.; il.
 138. Informator dla Rodziców i Opiekunów Dzieci (Nie)pełnosprawnych. – Wrocław: Fundacja Potrafię Pomóc, 2012, s. 64
 139. Inni – ale tacy sami / pod red. Krystyny Wiercińskiej. – Legnica: Towarzystwo Przyjaciół w Legnicy, 2011. – 312 s.
 140. Inni to także my: mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi: program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / pod red. Barbary Weigl, Beaty Maliszkiewicz. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. – 263 s., [8] k. tabl.
 141. Jagiełło Michał: Partnerstwo dla przyszłości: szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych. – Warszawa: PWN, 1995. – 488 s.
 142. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. – 50 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 143. Jakimik Elżbieta Alina: Romowie: koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór, konieczność czy przymus? – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008 . – 25 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 144. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol-Parno: Kobiety w środowisku romskim. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 25 s. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 145. Jakimik Elżbieta, Gierliński Karol Parno: Sinti w Polsce. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2011. – 34 s.
 146. Janusz Grzegorz: Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 764 s.: il.
 147. Jastrzębski Przemysław: Jeszcze słyszę turkot kół…!: Romowie w województwie zachodniopomorskim. Bilans dziesięciolecia (1999-2009). – Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2010. – 134 s.
 148. Jaśko Beata, Mirga Elżbieta: Efekty realizacji edukacyjnej części Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Komunikat z badań. W: Edukacja międzykulturowa  w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – S. 137-147
 149. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł: Rozmówki romskie: romane wakeribene.- Kraków: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2008. – 71 s.
 150. Jazowiecki Kamil: System wartości wśród dzieci i młodzieży z rodzin romskich (na przykładzie legnickiej mniejszości romskiej): praca dyplomowa licencjacka oprac. pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Bobowskiego. – Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska, 2006. – 71 s.
 151. „Jesteście w sercu kościoła”. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych skierowanych do osób pochodzenia romskiego – zebrał i opracował: dr Andrzej Sochaj. – Szczecinek: Związek Romów Polskich 2020, – s. 211
 152. Kamiński Tadeusz: Zagubiony w lesie. – Bytom: [S.n.], 2001. – 99 s. [Powieść]
 153. Kapralski Sławomir: Naród z popiołów: pamięć zagłady a tożsamość Romów. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2012. – 467 s.
 154. Kapralski Sławomir, Martyniak Maria, Telewicz-Kwiatkowska Joanna: Romowie w KL Auschwitz. – Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2011. – 164 s.: il. – (Głosy Pamięci: publikacja Międzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście; 7)
 155. Karol May: Cyganie i przemytnicy: La Pendola. T. 2. – Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 .- 270 s.
 156. Katalog przedsiębiorstw romskich. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2010. – 80 s.
 157. Kącki Marcin: Oświęcim. Czarna zima. – Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2020, – s. 393
 158. Klima Justyna, Paszko Artur: Polscy Romowie i ich strategie gospodarcze. Perspektywa historyczna. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 41 – 60
 159. Knopik Zygmunt: ekspertyza efektywności wsparcia świadczonego na rzecz społeczności romskiej w ramach realizowanego w gminie Zawiercie projektu „Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Zawierciu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 – projekty na rzecz społeczności romskiej / oprac. Zygmunt Knopik. – Zawiercie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. – 57 s.: il.
 160. Kołaczek Małgorzata: Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska: Polska, Słowacja, Węgry. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 283 s.
 161. Kołaczek Małgorzata: Wpływ integracji europejskiej na etniczną mobilizację Romów – przykład Węgier. W: Roma in Visegrad Countries: Histiry, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – S. 87 – 112
 162. Kołodziejczyk Anna: Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś. – Zawiercie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 2009. – 53 s.: il.
 163. Kondusza Grażyna: Inni – ale tacy sami! pod red. K. Wiercińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica, 2011, s. 312 // Szkice Legnickie. – 2014. T. 35, s. 337-341
 164. Kondusza Wojciech: Cyganie legniccy // Szkice Legnickie. – 2004. T. 25, s. 273 – 306
 165. Kondusza Wojciech: Cyganie – wśród niewykorzystanych szans. W: Cyganie/Romowie w Polsce dawne i współczesne konteksty 1964 roku / pod red. Beaty A. Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego. – Gorzów Wielkopolski, 2015. – S. 227-249
 166. Kondusza Wojciech: Cyganie żyją wśród nas. W: Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury, 2013. – 290 s.: fot.
 167. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie: [katalog]. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna; Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. – 7 s.
 168. Kondusza Wojciech: Legniccy Romowie Cyganie. – Legnica: Edytor, 2006. – 96 s.: il.
 169. Konferencja: status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych. – Warszawa: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 2000.- 36 s.
 170. Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym: wybrane aspekty / pod red. Elżbiety Szyszak i Tomasza Szyszaka. – Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2016. – 352 s.
 171. Kopycińska Anna: Akademia przedszkolaka, czyli łamigłówki romskiej główki. – Szczecinek, 2013. – 50 s.: il.
 172. Kopycińska Anna: Ilustrowana encyklopedia małego Roma = Encyklopedia chavorenge. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. – 116 s.: il.
 173. Korusiewicz Wanda: Ekspertyza efektywności wsparcia programów pomocowych Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zawierciańskiej społeczności romskiej. – Zawiercie: Ośrodek Pomocy Społecznej, 2012. – 109 s.: il.
 174. Kostrzewa Andrzej: Motyw cygański w pierwszej polskiej powieści sentymentalnej Marii Wirtemberskiej Malwina czyli domyślność serca. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 221 – 228
 175. Kostrzewa Andrzej: Motyw cygański w powieści ludowej Józefa Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią. W: Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – S. 73 – 85
 176. Kowalczyk Małgorzata Ewa: Cyganie na tle ludności Galicji na początku XIX wieku w świetle słownika geograficznego Franciszka Sierczyńskiego. W: Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. 2. Minority in the Czech Republic, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – S. 49 – 60
 177. Kowalczyk Małgorzata Ewa: Pierwsza polska opera oparta na motywach cygańskich. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 237 – 249
 178. Kowarska Agnieszka J.: Stereotyp czy tradycja: o etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2010. – 58 s.
 179. Kowarska Agnieszka J.: Polska Roma: tradycja i nowoczesność. – Warszawa: DiG, 2005. – 244 s.
 180. Kowarska Agnieszka J.: Szkice o tańcach Romów. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. – 50 s. – (Dialog – Pheniben; nr 3/4)
 181. KozakRybska Dorota: Wrocław miastem spotkań Romów i Gadziów. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 71 – 78
 182. Kozioł Andrzej: Gościniec. – Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. – 137 s.: il. (opowiadania)
 183. Kozłowska Madgalena: Zupa z jeża. – Gdynia: NOVAE RES, 2012. – 179 s.
 184. Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej: mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów/ pod Stanisława Mazura. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 189 s.
 185. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek: Cyganie: mity i fakty. – Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy, 2002. – 189 s.
 186. Krzyżanowski Jacek Piotr: Zatrzymane Tabory // Biuletyn IPN pamięć.pl. – 2014, nr 3 (24), s. 37- 40
 187. Krzyżowski Łukasz: Liderki romskie w obliczu tradycji grupowej. – Kraków: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. – 64 s. – (Bibliotheca: Prace Naukowe; nr 4)
 188. Kto siedzi na miedzi(-y)? / pod red. Jerzego Starzyńskiego. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury, 2013. – 290 s.: fot
 189. Kulturowa odmienność w działaniu: kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej. -Kraków: Zakład Wydawniczy “Nomos”, 2009. – 154 s.: il. – (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego) [Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Zielona Góra, 13-15 września 2007 r.]
 190. Kulturowe i psychologiczne aspekty postaw wobec Romów. – Lublin: POLIHYMNIA, 2009. – 112 s.
 191. Kurtiade Marcel: Śirpustik amare ćhibăqiri. – Besiers: Agencia Occitana de Comunicacion, 1992. – 58 s.
 192. Kurzępa Elżbieta: Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. – Toruń: Dom Organizatora, 2009. – 199 s.
 193. Kustosz cygańskiej pamięci: księga dedykowana Edwardowi Dębickiemu/red. nauk. Piotr J. Krzyżanowski, Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski. – Gorzów Wielkopolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 2019, – s. 516
 194. Kuźmińscy Małgorzata i Michał: Kamień. – Poznań; Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie – Oddział Publicat, cop. 2017. – 447 s.
 195. Kuźniak Angelika: Papusza. – Wołowiec, 2013. – 199 s.
 196. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów: studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. – 312 s.
 197. Kwadrans Łukasz: Education of the Roma: in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej “PROM”, 2011. – 331 s.
 198. Kwadrans Łukasz: Edukacja Romów – propozycje pozytywnych zmian. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 343 – 352
 199. Kwadrans Łukasz: Komunikat o stanie oświaty romskiej w Polsce. W: Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / praca zbiorowa pod red. Artura Paszko. – Kraków, 2004. – S. 129-135
 200. Kwadrans Łukasz: Sytuacja społeczna i ekonomiczno-demograficzna Romów w Czechach, Polsce i na Słowacji. W: Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. 2. / pod red. J. Balvina, M. E. Kowalczyk, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2011. – S. 159 – 173
 201. Kwadrans Łukasz: Tożsamość romska – refleksja socjologiczna. W: Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – S. 39 – 58
 202. Kwaśniewki Tomasz, Bedyńska Anna: Jedno oko na Maroko. – Warszawa: Czarna Owieczka, 2013. – 63 s.: il.
 203. Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. – 251 s.
 204. Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych / pod red. Elżbiety i Tomasza Szyszlaków. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. – 209 s.
 205. Kwestia romska w polityce państw europy środkowej i wschodniej / pod red. Tomasza Szyszlaka. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2011.- 282 s.
 206. Kwestie praw mniejszości romskiej. W: Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE): ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – S. 64 – 67
 207. Kwiatkowska Anna: Wielokulturowość w ujęciu interdyscyplinarnym. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, copyright 2019. – 283 s.
 208. Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika: Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów – Kraków: Fundacja Dobra Wola 2017, – s. 164
 209. Kwiek Izolda: Powrót do przeszłości. – Tarnów: Kulturalne Stowarzyszenie Romów; Muzeum Okręgowe, 1997. – [34] s.: il. [Wiersze]
 210. Kwiek Izolda: Gorzka miłość. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2011.- 70 s.
 211. Lackova Elena: Romske rozpravky = romane paramisa. – Kosice: Vychodoslovenske Vydavatelstvo, 1992 . – 95 s.
 212. Lainšček Feri: Nietykalni: Mit o Cyganach. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, copyright 2019. – 138 s.
 213. Legniccy Romowie: wycinki prasowe 2000 – 2006. – [40] k. [zszywka dokumentów]
 214. Legniccy Romowie / red. Wojciech Kondusza. – Legnica: LBP, Stowarzyszenie Romów w Legnicy, 2006. – 7 s., il.
 215. Liégeois Jean-Pierre: Roma In Europe. – Strasburg: Council of Europe Publishing, copyright 2007. – 307 s.
 216. Liegeois Jean-Pierre: Romovia, Cigani kocovnici. – Bratislavia: Akademia Istropolitana, cop. 1995. – 272 s.
 217. Los Cyganów w KL Auschwitz – Birkenau / red. Jan Parcer; Stowarzyszenie Romów w Polsce. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. – 228 s. [22] s. tabl. – (Biblioteczka Cyganologii Polskiej)
 218. Lubecka Anna: Tożsamość kulturowa Bergitka Roma. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2005. – 314 s.
 219. Łodziński Sławomir: Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce: polityka państwa, regulacje prawne i nastawienie społeczne: raport nr 219. – Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. – 50 s.
 220. Łój Maria: Integracyjny zespół wokalno – taneczny Terne Romani Bacht (Młode Romskie Szczęście). W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. –  S. 485 – 496
 221. Łój Maria: Patyw/ pacziw – romskie rytuały związane z pożywieniem. W: Mom jo skarb…: smaki tradycji dolnośląskich/ pod red. Elżbiety Berendt. – Wrocław: Muzeum Narodowe, 2012. – S. 98-102 (DIBIR)
 222. Łój Maria: Realizacja rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w zakresie edukacji na przykładzie wybranych szkół wrocławskich: praca dyplomowa oprac. Pod kierunkiem dr Hanny Jarzębskiej. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2007. – 42 s.
 223. Łój Maria: Związki małżeńskie u Romów. W: Mom jo skarb… dolnośląskie świętowanie – miejsca, rzeczy, rytuały / red.  Elżbieta Berendt. – Wrocław, 2013. – S. 136-138
 224. Łuczak Andrzej: Romowie na Warmii i Mazurach. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2015. – 120 s.
 225. Łuczak Andrzej: Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX wieku. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2013. – 54 s.
 226. Łuczak Mirona: Kolorowe motyle: Bogdan Trojanek & Terne Roma. – Szczecinek: Terne Roma, 2002. – 102 s.: il.
 227. Machowska Magdalena: Bronisława Wajs – Papusza: między biografią a legendą. –  Kraków: Zakład Wydawniczy “NOMOS”, 2011. – 364 s.: il.
 228. Machowska Magdalena: Ja, cygańska dziewczyna. – Gorzów Wielkopolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 2020, – s. 144
 229. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 1., 2009.- 125 s.: il.
 230. Majchrzak Irena: Opowieści Babci. Cz. 2., 2009.- 125 s.: il.
 231. Malowanki dla dzieci. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2001
 232. Małam ilustrowana encyklopedia historii i kultury Romów / red. Grzegorz Kondrasiuk. – Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. – 36 s.; il
 233. MappesNiediek Norbert: Biedni Romowie, źli Cyganie: stereotypy i rzeczywistość. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 228 s.
 234. Matusewicz Andrzej: Romowie przyszłość bez uprzedzeń: zeszyty metodyczne. – Suwałki: Stowarzyszenie „Integracja”, 2010. – 48 s.
 235. May Karl: Cyganie i przemytnicy: La Pendola. T. 2. – Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 270 s.
 236. McCann Colum: Zoli. – Warszawa: Muza, 2008. – 316 s. [Powieść]
 237. Memorial Book: The Gypsies at Auschwitz-Birkenau = Księga Pamięci: Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz- Birkenau. T. 1 –2 / red. Jan Parcer; Państwowe Muzeum Oświęcim – Brzezinka. – Munchen: K. G. Saur Verlag, 1993. – VII, 1674 s.; VII, 1674 s.
 238. Metodologia doradztwa zawodowego dla Romów / aut. Izabela Bara i in.; konsultacje Arkadiusz Wiecha, Jerzy Płachta. – Tarnów: Wielkopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – 124 s.
 239. Miejsce kultur etnicznych i regionalnych w jednoczącej się Europie /  pod red. Zenona Jasińskiego, Tadeusza Lewowickiego. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. – 354 s.: il.
 240. Miel Rudi: Pomocna dłoń: komiks. – Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 60 s.: il.
 241. Miel Rudi, Millecamps Maud: Pomocna dłoń. – Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. – 60 s.
 242. Między błękitem nieba, a zielenią lasów / oprac. Bożena Adamczyk-Pogorzelec. – Lubań: Muzeum Regionalne, – 56 s.: il.
 243. Migawki: obrazki z życia wolontariuszy EVS. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2012. – 19 s.
 244. Milewski Jacek: Chyba za nami nie traficie. – Warszawa: Archipelagi, 2013. – 270 s.
 245. Milewski Jacek: Dym się rozwiewa. – Poznań: Zysk i S-ka,  2008. – 258 s. [Opowiadania]
 246. Milewski Jacek: Parafialna Podstawowa Szkoła Romska. – Suwałki: Helios, 2005.20 s.
 247. Milewski Jacek: Romowie przyszłość bez uprzedzeń: informator. – Suwałki: Stowarzyszenie „Integracja”, 2009.- 35 s.
 248. Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae: Romowie XXI wieku: studium polityczne. – Kraków, 1998. – 79 s.
 249. Mirga Andrzej, Mróż Lech: Cyganie: odmienność i nietolerancja. – Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, 1994. – 328 s.: il.
 250. Mirga Jan: Kto nas ocali / wybór wierszy i redakcja Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 49 s.: il. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 251. Mirga Jan: Słownik romsko-polski. – Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, 2009. – 196 s.
 252. Mirga Teresa: Wiersze i pieśni / wybór wierszy i red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 83 s.: il. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 253. Mitkiewicz Wirginia: Rodzina i szkoła w opinii dzieci i młodzieży cygańskiej: praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. Dr hab. Władysława Misiaka. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1990. – 95 s.
 254. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce: informator 2003 / pod red. Lecha M. Nijakowskiego i Sławomira Łodzińskiego; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2003. – 279 s.
 255. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie: aspekty polityczne i społeczne / red. naukowa Andrzej Sakson. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – 281 s.
 256. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej: wybrane elementy polityki państwa / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke. – Kraków: NOMOS, 2010. – 413 s.
 257. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku / red. nauk. Sławomir Łodziński, Katarzyna Warmińska, Grzegorz Gudaszewski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. – 310 s.
 258. Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji / pod red. Elżbiety Michalik, Henryka Chałupczaka. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2006. – 375 s.
 259. Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej: stan prawny i faktyczny. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – 202 s.
 260. Mniejszości narodowe w Polsce / pod red. Zbigniewa Kurcza. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 210 s.
 261. Mniejszości narodowe w Polsce: informator 1994. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1995. – 276 s.
 262. Mniejszości narodowe w Polsce: państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944 – 1989) / pod red. Piotra Madajczyka. – Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1998. – 295 s.
 263. Moda na tolerancję: raport podsumowujący realizacje projektu. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2015. – 30 s.
 264. Morga-Tas Małgorzata – Warszawa: Galeria Szydłowski 2020, – s. 103, il.
 265. Mrozowska Dagmara: Zagłada: tragedia Romów w XX wieku. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, [2010]. – 28 s.: il. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 266. Mróz Lech: Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV – XVIII w. / Stowarzyszenie Romów w Polsce. – Warszawa: DiG, 2001. – 537 s.
 267. Mróz Lech: Od Cyganów do Romów: z Indii do Unii Europejskiej / Stowarzyszenie Romów w Polsce, Romski Instytut Historyczny. – Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007. – 237 s.:
 268. Nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6 [numer specjalny], 279 s.
 269. Nečas Ctibor: Romove v České republice včera a dnes. – Wyd. 5. – Olomouc: Univerzita Palackeho, 2002. – 129 s.
 270. Nikitorowicz Jerzy: Edukacja regionalna i międzykulturowa. – Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – 529 s. – (Pedagogika wobec współczesności)
 271. Nikitorowicz Jerzy: Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. – Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 439
 272. NowakMałolepsza: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej. – Zielona Góra, 2011. – 169 s.
 273. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej: Dlaczego swój? Dlaczego obcy?: mniejszość romska we współczesnej Polsce. –  Kraków: Nomos, 2019. – 212 s.
 274. O Romach w Polsce i w Europie: tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. – Kraków: Collegium Columbinum, 2009. – 499 s.
 275. O Złote Pióro Papuszy: Ogólnopolski Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy / red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2007. – 59 s. – (Biblioteka Romska) [wiersze]
 276. O złote pióro Papuszy: Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy. 2. – Tarnów, 2010. – 119 s.
 277. Obcy wśród swoich: doświadczenia XX wieku. – Warszawa: Ośrodek Karta, 2001. – 28 s.
 278. Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce: mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy / red. Aleksandra Jasińska-Kania, Sławomir Łodziński. –Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. – 221 s.
 279. Obywatel i prawo. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, [2000]. – 20 s. Opole, 2010. – 291 s.
 280. Osoby należące romskiej mniejszości etnicznej. W: Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku: raport końcowy/ autor raportu Agnieszka Maryńska. – Wrocław, 2012. – S. 115-118
 281. Ostałowska Lidia: Cygan to Cygan. – Wołowiec: Wydawnictwo czarne, 2012. – 174 s.
 282. Ostałowska Lidia: Farby wodne. – Wołowiec, 2011. – 261 s.
 283. Papusza: Lesie, ojcze mój / z j. cygań. przetł. Wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Ficowski. – Warszawa: Nisza, 2013. – 92 s.: fot.: il.
 284. Papusza: Lesie, ojcze mój. – Gorzów Wielkopolski: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, 2019, – s. 100
 285. Papusza czyli Wielka tajemnica / wybór tekstów i posłowie Krystyna Kamińska. – Gorzów Wielkopolski: Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich, 1992. – 136 s.
 286. Paramisi romane = Baśnie romskie / [red. Zenon Gierała; tł. Bibi Niunia; il. Bolesław Kwiatkowski]. – Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt – Pomocna Dłoń, 2011. – 47 s.: il.
 287. Paszko Artur, Sułkowski Rafał, Zawicki Marcin: Romowie na rynku pracy / red. Marcin Zawicki. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. – 134 s.
 288. Pe drom baro: na wielkiej drodze: od Cyganów do Romów = on the great road: from Gypsies to Roma / [redakcja Urszula Bednarz; tłumaczenie Elżbieta Macauley]. – Wrocław: Muzeum Narodowe, copyright 2017. – 111, [1] strona: ilustracje, faksymilia, fotografie
 289. Perzyński Marek: Tajemniczy Dolny Śląsk – region odkrywców: przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław, 2015. – S. 46-51: Romski czarodziej skrzypiec
 290. Pietrzak Henryk: Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego. – Rzeszów, 2000. – 227 s.
 291. Pięćdziesięciolecie zagłady Romów W Konzentrationslager Auschwitz- Birkenau. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 1994. – 151 s.
 292. Piotrowska Anna G.: Romantyczna wizja postaci Cygana w twórczości muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. – Kraków: Misica Iagellonica, 2012. – 283 s.: il.
 293. Piotrowska Anna G.: Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej: od końca XVIII do XX wieku. – Kraków: Musica Iagellonica, 2011. – 428 s.
 294. Piskorski Jan M.: Wygnańcy: przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. – 338 s.: il.
 295. Plewko Jadwiga: Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce. – Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009. – 230 s.
 296. Pochodzenie, historia, holokaust i światopogląd Romów. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2005. – 18 s.
 297. Pod wspólnym niebem: narody dawnej Rzeczypospolitej / pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego. – Warszawa: Muzeum Historii Polski: Bellona, 2010. – 255 s.: il.
 298. Podgorec Widoje:  Dzieci Boga Pengi . – Warszawa: KAW, 1988. – 118 s.: il.
 299. Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni: szkice kulturoznawcze / pod red. Mirosława Haponiuka, Marty Wójcickiej, Barbary Wybacz. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 398 s.
 300. Poezja oczami dzieci – wiersze poetów romskich: Kraków: Integralne Stowarzyszenie SAWORE 2019
 301. Polakowski Andrzej: Pożegnanie taboru 1967: fotografie. – Lublin: Petit Skład – Druk – Oprawa: na zlec. Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”, 2007. – 93, [3] s.: il. + Historie z fotogramów: aneks do albumu (8 s.: il.). – (Biblioteka “Scriptores”)
 302. Polityka etniczna: teorie koncepcje wyzwania / red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 674 s.
 303. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych / pod red. Lecha M. Nijakowskiego; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. – 351 s.
 304. Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy / pod red. Marcina Zawickiego i Artura Paszko. – Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. – 168 s.
 305. Polska egzotyka w polskich muzeach: materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie: Tarnów 1 – 2 października 1998 r. / red. Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Okręgowe, 2000. – 266 s.: il.
 306. Polsko Historia: perunoskro firba: [Bergitka Roma]. – Wrocław: Wydaw. ThESAURUS, 2006. – [24] s. [komiks]
 307. Pomerania ethnica: mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim / pod red. Marzeny Giedrojć i Janusza Mieczkowskiego. – Szczecin: AMP Paweł Majewski, 1998. – 253 s.
 308. Popilowska Grażyna: Dziecko romskie w środowisku szkolnym i lokalnym. // Szkice – 2013, T. XXXIII, s. 123-156
 309. Portret rodzin legnickich – rodziny romskie. – Legnica: Pretendent, 2014. – 59 s.
 310. Potocki Andrzej: Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu: Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie. – Rzeszów: Carpathia, 2013. – 344 s.: fot.
 311. Praca na rzecz integracji Romów: objaśnienia Programu ramowego UE. – Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 20 s.
 312. Preecee Jennifer Jackson: Prawa mniejszości; przeł. Małgorzata Stolarska. – Warszawa: Sic!, 2007. – 252 s.
 313. Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów, [CD-audio], Pabianice: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, [2012]
 314. Problemy wielokulturowości w medycynie / red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska; [aut. Bassam Aouil et al.]. – Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. – 395 s.
 315. Profesje Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012
 316. Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE): ochrona mniejszości: raporty krajowe. – Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2002. – 144 s.
 317. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. – Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2003. – 22 s.
 318. Program nauczania początkowego dla Romów. – Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1992. – 52 s.
 319. Przyjazna szkoła – edukacja dla Romów: raport z konferencji Suwałki, 11 – 12 października 2004 r. / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. – 40 s.
 320. Publikacje na temat aktywizacji zawodowej Romów. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. – 1 CD-Rom
 321. Rabczuk Wiktor: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. – Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. – 187 s.
 322. Radziszewski Paweł: Pomiędzy – Kraków: Wydawnictwo Sin Qua Non 2021, - s. 303
 323. Raport dla Sekretarz Generalnego Rady Europy z Realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa, 2002. – 147 s.
 324. Raport ewaluacyjny: diagnoza postaw beneficjentów indywidualnych i instytucjonalnych projektu „Staże zawodowe dla Romów”. – Szczecinek: Związek Romów Polskich. – 2013, 46 s.
 325. Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Q jakości – poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”. – Warszawa: Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju, 2011. – 162 s.
 326. Raport merytoryczny projekt Romano drom pe fedyr dzipen: projekt na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej społeczności romskich w Wałbrzychu, Kłodzku i Wrocławiu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. – Świdnica: PTD O/49, 2010. – 43 s.
 327. Rom-Leiebiediew Iwan, Iwanowicz: Tabornaja Cyganka. – Moskwa: Olimp, 1992. – 174 s.
 328. Rom Fabian: Księżniczka Perełka = Khynigica Perełka [red. Marianna Kwiatkowska; Mirosława Caban]. – Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów “Romano Waśt”, 2013. – 23 s.: il. kolor
 329. Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2013. – 500 s.
 330. Romano kher: o romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu. – Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2013. – 169 s.: il.
 331. ROMARISING: bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta / oprac wywiadów Janusz Balkowski; red. nauk. Karol Gierliński, Łukasz Kwadrans. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. – 218 s.: fot.
 332. Romane Dyvesa: XIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich w Gorzowie Wlkp. 7-8 lipca 2007. – Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 2007 [folder]
 333. Romani art.: Małgorzata Mirga-Tas, Bogumiła Delimata, Krzysztof Gil / [wstęp Adam Bartosz]. – Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS: Muzeum Okręgowe, [2010]. – [48 s.]
 334. Romowie – Roma – Romanies: historia w obrazach / teksty Małgorzata Różycka, Janusz Bolkowski; rys. Marek Rudowski. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. – 20 k.
 335. Romowie: co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. – 67 s.
 336. Romowie: historia i kultura: wystawa sfinansowana przez Open Society Institute w Buda

Banery/Logo