Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Legnica Biblioteka Publiczna - Materiały zwarte i ich fragmenty: R–Ż (327–444)

Materiały zwarte i ich fragmenty: R–Ż (327–444)

 1. Rabczuk Wiktor: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. - 187 s.
 2. Radziszewski Paweł: Pomiędzy – Kraków: Wydawnictwo Sin Qua Non 2021, - s. 303
 3. Raport dla Sekretarz Generalnego Rady Europy z Realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Etnicznych. – Warszawa, 2002. - 147 s.
 4. Raport ewaluacyjny: diagnoza postaw beneficjentów indywidualnych i instytucjonalnych projektu „Staże zawodowe dla Romów”. – Szczecinek: Związek Romów Polskich. – 2013, 46 s.
 5. Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowanego w ramach projektu „Q jakości - poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego”. – Warszawa: Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju, 2011. – 162 s.
 6. Raport merytoryczny projekt Romano drom pe fedyr dzipen: projekt na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej społeczności romskich w Wałbrzychu, Kłodzku i Wrocławiu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. – Świdnica: PTD O/49, 2010. – 43 s.
 7. Rom-Leiebiediew Iwan, Iwanowicz: Tabornaja Cyganka. – Moskwa: Olimp, 1992. – 174 s.
 8. Rom Fabian: Księżniczka Perełka = Khynigica Perełka [red. Marianna Kwiatkowska; Mirosława Caban]. - Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt", 2013. - 23 s.: il. kolor
 9. Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2013. – 500 s.
 10. Romano kher: o romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu. – Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2013. – 169 s.: il.
 11. ROMARISING: bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywie Chada Evansa Wyatta / oprac wywiadów Janusz Balkowski; red. nauk. Karol Gierliński, Łukasz Kwadrans. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2013. – 218 s.: fot.
 12. Romane Dyvesa: XIX Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich w Gorzowie Wlkp. 7-8 lipca 2007. – Gorzów Wlkp.: Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, 2007 [folder]
 13. Romani art.: Małgorzata Mirga-Tas, Bogumiła Delimata, Krzysztof Gil / [wstęp Adam Bartosz]. – Tarnów: Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS: Muzeum Okręgowe, [2010]. – [48 s.]
 14. Romowie – Roma – Romanies: historia w obrazach / teksty Małgorzata Różycka, Janusz Bolkowski; rys. Marek Rudowski. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2008. - 20 k.
 15. Romowie: co każdy nauczyciel wiedzieć powinien / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2004. - 67 s.
 16. Romowie: historia i kultura: wystawa sfinansowana przez Open Society Institute w Budapeszcie: [film] / scenariusz i komentarz Adam Bartosz. – Tarnów: Muzeum Etnograficzne, 2006. – 1 DVD
 17. Romowie: materiały edukacyjne / oprac. M. Machowska. – Kraków: Małopolski Instytut Kultury, [2008], 44 s.
 18. Romowie: program na rzecz społeczności romskiej w Polsce: kurs dla nauczycieli wspomagających edukację uczniów romskich: wrzesień 2004: materiały edukacyjne / [opracowanie i dobór tekstów Alicja Sułkowska-Kądziołka, Maria Woźna, Dagmara Żabska]. -[S.l.: s.n.], [2004], 50 s.
 19. Romowie: materiały z sesji popularno - naukowej poświęconej problematyce romskiej / oprac. Red. Janusz Dziaczko. – Lubań: Muzeum Regionalne, 2007. – 45 s.: il.
 20. Romowie: przewodnik: historia i kultura / [red. Agnieszka Caban, Grzegorz Kondrasiuk]. - Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt - Pomocna Dłoń, 2009. - 106 s.: il.
 21. Romowie: stan duszy czy kultura równoległa / [tekst Marek Isztok; red. Bogdan Wasztyl; tł. Dariusz Kuźniar]. - Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce,  2008. -  47 s.: il. + 1 płyta CD. - Katalog wystawy: "Romowie - Stan duszy czy kultura równoległa"
 22. Romowie 2007: od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach / red. nauk. Barbara Weigl, Magda Formanowicz. – Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academicus”, 2008. – 134 s.
 23. Romowie 2009 / red. nauk. Barbara Weigl. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009. -  240 s.
 24. Romowie 2011: życie na pograniczu / red Barbara Weigel, Małgorzata Różycka. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2011. - 270 s.
 25. Romowie 2013: od działań systemowych do rozwiązań lokalnych / red. nauk. Barbara Weigel, Małgorzata Różycka. – Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2013. – 216 s.
 26. Romowie a współczesna humanistyka/red. Monika Janowiak-Janik i Dorota Wolska. – Prace Kulturoznawcze XXIV, nr 2. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020, - s. 161
 27. Romowie bliskie spotkania: praca zbiorowa / pod red. Jacka Milewskiego. – Suwałki: Stowarzyszenie Integracja, 2003. – 85 s. – (Przewodnik Metodyczny dla Nauczycieli Szkół Średnich)
 28. Romowie Dzieci świata: niecodzienny poradnik dla nauczycieli. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej PROM, 2012. – 133 s.: il.
 29. Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania / zespół aut. pod red. Marcina Zawickiego. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2007. – 121 s.
 30. Romowie o sobie i dla siebie: nowe problemy i nowe działania w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: praca zbiorowa / pod red. Ewy Nowickiej. – Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 188 s.
 31. Romowie - Roma - Romanies: historia w obrazkach. - Wrocław: PROM
 32. Romowie - Romanies: historia w obrazkach. - Wrocław: PROM.
 33. Romowie w Europie; tożsamość i współczesne wyzwania / red. nauk. J. Faryś., Krzyżanowski Piotr., B. Orłowska. – Gorzów Wielkopolski, 2013. – 355 s.
 34. Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania / red. nauk. Faryś Janusz, Krzyżanowski Piotr, Orłowska Beata - Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2014 – 361 s.: il.
 35. Romowie w Polsce i Europie: historia, prawa, kultura / pod red. Piotra Barka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – 200 s.: il.
 36. Romowie w pracy: przewodnik po rynku pracy. – Radom, 2014. – 79 s.
 37. Romowie w sztuce / red. Rafał Kopeć; oprac. merytoryczne: Adam Bartosz et al.]. - Kraków: VILLA DECIUS, 2012. – [48] k: il. kolor.
 38. Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji/red. nauk. Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz – Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne 2015, - s. 263
 39. Romowie, Słowacy, Węgrzy: Małopolska Wielu Kultur. - Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2008.- 60 s.
 40. Romski czarodziej skrzypiec. W: Perzyński Marek: Tajemniczy Dolny Śląsk – region odkrywców: przewodnik dla dociekliwych. – Wrocław: Wrocławski Dom Wydawniczy, 2015. – S. 46-51
 41. Romski modlitewnik i śpiewnik / opracował Andrzej Sochaj. - Szczecinek: Związek Romów Polskich: Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2017. – 176 s.
 42. Rosenberg Otto: Palące szkło. - Kraków: Universitas, 2010. - 122 s.
 43. Rożnowska Krystyna: Uwierzcie Cyganom/ Krystyna Rożnowska. Co woźny pamięta/ Marek Rymuszko. Amor infelix/ Michał Bołtryk. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – 142 s.
 44. Różycka Małgorzata: Edukacja dzieci romskich jako priorytet rządowego Programu na rzecz  społeczności romskiej w Polsce. W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia/ pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 363 – 371
 45. Savić Dušan: Porajmos – Brzeg: K.I.T. Stolarzenie Żywych Poetów 2016, - s. 153
 46. Schmidt Heinz G.; Reinhardt Markus: Jadą Cyganie!: śladami Romów w Europie. -Warszawa: Cyklady, 2011. -  184 s.: il.
 47. Situatio of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / ed. by Jroslav Balvin, Łukasz Kwadrans. – Wrocław: Fundation of Social Integraction Prom, 2010. – 541 s.
 48. Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia /  edited by Jaroslav Balvin and Łukasz Kwadrans. - Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2009. - 182 s.: il.
 49. Situation of the Roma Minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2 / ed. by Jaroslav Balwin, Małgorzata Ewa Kowalczyk, Łukasz Kwadrans. – Wrocław: Fundation of Social Integration Prom, 2011. – 419 s.
 50. Sławni Romowie: leksykon / red. Jecek Milewski. – Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2013. – 88 s.; il.
 51. Smaus Martin: Dziewczynko roznieć ogieniek. – Wrocław: Czeskie Klimaty, 2013. – 332 s.
 52. Smith Anthony D.: Etniczne źródła narodów. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – 384 s.
 53. Snopkowski Andrzej: Cyganka prawdę ci powie. - [Wyd. 1]. - Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. - 286 s.
 54. Sobecka Anna: Kalejdoskop: spotkania z mniejszościami narodowymi. – Gdańsk: Wydawnictwo Oskar, 2014. – 304 s.
 55. Sobieska Anna: Dzieci Hagar: literackie wizerunki Romów / Cyganów: studia imagologiczne. – Warszawa: Oficyna 21, 2015. – 324
 56. Sochaj Andrzej: Upamiętnienie Romów i Sinti pomordowanych w czasie II wojny światowej (1939-1945). – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2018. – 60 s.
 57. Sochaj Andrzej: „Wielka wędrówka” – „Wielki postój”: (pięćdziesięciolecie przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce w latach 1964-2014). – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2015. – 74 s.
 58. Sochaj Andrzej: Zagłada Romów i Sinti w byłym pierwszym niemieckim nazistowskim obozie zagłady KULMHOF w Chełmnie na Nerem w czasie II wojny światowej (1941-1945). – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2017. – 103 s.
 59. Sołtysik Łukasz: Działalność Komitetu Cygańskiego w Wałbrzychu (1951-1952) i Wojewódzkiego Zarządu Stowarzyszenia Cyganów Osiadłych w Wałbrzychu (1952-1955). W: Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia / pod red. Balvina, Ł. Kwadransa. – Wrocław, 2010. – S. 295 - 330
 60. Sołtysik Łukasz: Romowie na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1949 // Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”. – 2007, nr 2, s. 199-214
 61. Sołtysik Łukasz: Romowie we Wrocławiu. W: Rocznik Wrocławski. [T.] 10 / [red. Aldolf Juzwenko et. al.]. – Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2006. – S. 199-218
 62. Sołtysik Łukasz: Sytuacja Romów w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w świetle dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1984 roku. Uwaga o skutkach trzydziestopięcioletniej polityki państwa polskiego wobec ludności romskiej. W: Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. J. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – S. 417 – 436
 63. Sosnowski Adam: Różnorodność życia społecznego: między przeszłością a współczesnością – ku przyszłości. – Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2000. – 343 s.
 64. Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga/ red. Jolanta Horyń.- Wrocław: Wyd. Uniwersyt. Wrocław., 2011.- 264 s.
 65. Stanęły wozy kolorowe. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 1994. – 39 s.
 66. Stankiewicz Stahiro Stanisław: Romano drom: romska droga. - Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie. - 69 s.
 67. Stankiewicz Stanisław: Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie. -Szczecinek: Związek Romów Polskich; Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, 2010. Opis fizyczny 26 s.: il. – (Romowie Wczoraj i Dziś)
 68. Stankiewicz Stanisław: Wybitne postacie romskie; O Romach w dawnej Polsce. – Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2008. – 36 s. - (Romowie Wczoraj i Dziś)
 69. Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych: materiały z Konferencji Warszawa 23-24 X 2000. – Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2001. – 254 s
 70. Sułuja Beata: „Razem” – cykl zajęć kształtujących pozytywne postawy wobec mniejszości narodowych dla uczniów szkoły podstawowej: praca zaliczeniowa kursu metodycznego. - Legnica: ODMiDN, 2008
 71. Sytuacja społeczno - prawna Romów w środkowo-wschodniej Europie: dokumentacja referatów i komunikatów wygłoszonych na konferencji 16-17 sierpnia 1996 r. w Gorzowie Wlkp. – Gorzów Wielkopolski, 1996. – 67 s.
 72. Szabłowski Witold: Tańczące niedźwiedzie: reportaże z transformacji. – Warszawa: Agora, cop. 2014. – 222 s.
 73. Szczepański Andrzej: Bezpieczeństwo społeczne mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społeczności romskiej (cygańskiej). W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 31(2) / 2019. – Legnica, 2019. – S. 211-232
 74. Szczepański Andrzej: Działalność Centrum Dokumentacji Romskiej jako forma zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mniejszości romskiej (cygańskiej) w Legnicy. W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy nr 33(4) / 2019. – Legnica, 2019. – S. 13-31
 75. Szewczyk Marcin: Unia Europejska i Romowie: system wobec kultury etnicznej. – Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2013. – 336 s.
 76. Szewczyk Monika: O Romach w Nowej Hucie słów kilka. – Kraków: Integralne Stowarzyszenie SAWORE 2019, - s. 84
 77. Szczurek-Boruta Alina: Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowych: szkice pedagogiczne. – Katowice – Cieszyn - Kraków: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – 181 s. – (Edukacja Międzykulturowa)
 78. Szkice T. 35 / pod red. Wojciecha Konduszy. – Legnica: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014. – 384 s.
 79. Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej/ pod red. Zenona Jasińskiego. - Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych, 2012. - 292 s.                                        
 80. Szostak Wojciech: Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku: sytuacja społeczno- polityczna Romów w Polsce po 1989 roku. - Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2012. - 36 s.
 81. Szymańska Agnieszka: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów: metodologia międzynarodowych badań porównawczych. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – 137 s.
 82. Szymańska Anna: Piszę, czytam i rysuję = Ćśnav dav apre i malinav / Anna Szymańska. Szczecinek: Związek Romów Polskich, 2009. 80 s.: il.
 83. (tr, kw): Romowie i mniejszości narodowe // Szkice – 2009, T. 30, S.: 277-279
 84. Tabaczyk Krystyna: Romowie na Ziemi Pyrzyckiej – Lowarzy. – Pyrzyce: Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach „Patra”, 2008. – 52 s.: il.
 85. Palewicz-Kwiatkowska Joanna: Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – 256 s.
 86. pl: materiały dla nauczycieli. – Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002. – 104 s.
 87. Tomaszewski Jerzy: Mniejszości narodowe w Polsce XX wieku. – Warszawa: Editions Spotkania, 1991. – 57 s.
 88. Tomova Ilona: The Gypsies i the transition period: Sofia: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1995. – 143 s.
 89. Tożsamość kulturowa Romów w procesie globalizacji / pod red. Tadeusza Palecznego i Joanny Talewicz - Kwiatkowskiej. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 189 s.
 90. Ostrzega i przypomina! / red. Edward Kopówka – Treblinka: Muzeum Treblinka, 2022 – 702 s.: il.
 91. Trudne sąsiedztwa: z socjologii konfliktów narodowościowych / pod red. Aleksandry Jasińskiej-Kani. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2001. – 247 s.
 92. Trybusiewicz Janusz: Twarze ludzkiej kultury. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. – S.: 102 – 132: „Cygan szczęśliwy, choć niebogaty...”
 93. Tuckermann Anja: Mano: chłopiec, który nie wiedział gdzie jest. - Warszawa: Nisza; [Oświęcim]: Fundacja Dialog-Pheniben, 2014. – 310 s.
 94. U nas dole i niedole: sytuacja Romów w Polsce / pod red. Ewy Nowickiej. – Kraków: Zakład Wydaw. NOMOS, 1999. - 158 s.
 95. U progu wielokulturowości: nowe oblicza społeczeństwa polskiego / red. nauk. M. Kempny, A. Kapciak i S. Łodziński. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 2007. – 310 s.
 96. W kręgu tradycyjnej kultury muzycznej: materiały z antropologii muzyki / red. Lewandowska Bożena, Piotrowska Anna G.. - Kraków: Instytut Muzykologii UJ Musica Iagellonica, 2010. - 125 s.
 97. Waloch Jacek: Jest król, nie ma króla/Jacek Waloch. Koszty się nie liczą / Karol Jackowski. Zapinka króla Jana/ Jan Lewandowski. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. – 141 s.
 98. Walsh Mikey: Cygański chłopiec: byłem obcy wśród swoich. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,  2011. - 275 s.
 99. Wędrowcy i migranci: pomiędzy marginalizacją a integracją / red. Ewa Nowicka, Barbara Cieślińska. – Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2005. – 310 s.
 100. Wielgoradesz Cecylia Maria: Cygańska karta prawdę Ci powie. – Białystok: Studio Astropsychologii, 2005. – 174 s + talia kart
 101. Wielokulturowość na co dzień: materiały dla nauczycieli. – Kraków: Villa Decjusza, 2006. – 47 s. (Festiwal kultury cygańskiej: scenariusz zajęć dla II-III klasy gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej / oprac. Jolanta Trzebniak. – S. 32 - 36; Polacy i Romowie, czyli stereotypy w naszym życiu: scenariusz zajęć dla klas ponadgimnazjalnych / oprac. Dorota Demel. – S. 45 - 46; Przedrzeć się przez stereotypy; scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / oprac. Joanna Waśkiewicz. – S. 37 - 41
 102. Wiercińska Krystyna: Cyganie – wśród czy obok nas? // Szkice Legnickie. – 2000, T. 21, S.: 181 -198
 103. Wiercińska Krystyna: Historia legnickiej Letniej Szkoły Romskiej. W: Szkice Legnickie. T. 35 pod red. Wojciecha Konduszy. – Legnica, 2014. – S. 295-310
 104. Wiercińska Krystyna: Inni wśród swoich Romowie XXI – szansa w edukacji // Twój Doradca. – 2006, nr 5, s. 28-29
 105. Wiercińska Krystyna: Uczeń dwukulturowy i dwujęzyczny – bogactwo czy problem. W: Romowie 2013 / red. nauk. B. Weigel, M. Różycka. – Warszawa, 2013. – S. 40-50
 106. Wiśniewski Mateusz: Drom-Droga: historia Romów w Europie / scen. Mateusz Wiśniewski; rys. i kolor Marek Rudowski; red. Janusz Balkowski, Piotr Bogusławski. - Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej "Prom", [2010]. - [54] s.: il.
 107. Wiśniewski Mateusz: Drom-Droga: historia Romów w Europie / scen. Mateusz Wiśniewski; rys. Marek Rudowski; red. Janusz Balkowski, Piotr Bogusławski. – Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej „PROM”, 2012. – [52] s.: il.
 108. Witkowski Przemysław: Laboratorium przemocy. Polityczna historia Romów – Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2020, - s.433
 109. Wojecki Mieczysław: Mniejszości narodowe na ziemi lubuskiej po 1945 r. - Zielona Góra: Zakład Polityki Społecznej, 1999. – 30 s.
 110. Wolska Justyna: Środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci cygańskich: praca magisterska oprac. pod kierunkiem doc. Dr hab. Władysława Misiaka. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1985. – 88 s.
 111. Wróblewski Piotr: Mobilizacja i konflikt etniczny: miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2007. – 426 s., [40] s.: il.
 112. Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej - edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne / red. nauk. E. Subocz, S. Garbat. – Warszawa: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2013. – 332 s.
 113. Wyatt Chad Evans: Romarising V4. - Bratysława; Wrocław: Fundacja Integracji Społecznej Prom, 2015. – 217 s.; il.
 114. Wyciąg z podstawowych aktów prawnych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczpospolitej Polskiej. – Wrocław: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 2003. – 30 s.
 115. Yoors Jan: Przeprawa; przeł. Henryk Czajkowski: Przeprawa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978. – 200 s.
 116. Z życia Romni: tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy / red. Agnieszka M. Caban. – Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, 2014. – 63 s.; il.
 117. Zabłocki Michał, To nie jest raj: szkice o współczesnych Czechach – Gliwice: Helion, 2019 – 154 s.
 118. Zagłada Sinti i Romów: katalog wystawy stałej w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau / hg. Rose Romani. – Oświęcim: Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. – 323 s.
 119. Zakrzewski Lech: Adaptacja społeczno-zawodowa Romów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym na terenie woj. Świętokrzyskiego: raport z badań problemu: „Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001”. – Kielce: EPRD Biuro polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, 2002. – 134 s.
 120. Zapomniani sąsiedzi: studia o Romach w Polsce i w Europie. - Kraków: Wyd. Nauk. UP, 2011. - 299 s.
 121. Zatrzymane tabory: wyzwania edukacyjne Europy/ pod red. Jolanty Horyń. – Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. – 171 s.
 122. Zbuntowany Anioł: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, [2011]. – 45 s.
 123. Zdulski Mirosław, Splątane ścieżki: zdrowie romskich zbiorowości - Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 2020 – 427 s.
 124. Zeszyty Naukowe PWSZ w Legnicy nr 33(4)/2019. - Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2019.
 125. Zniknęły z dróg ostatnie tabory / red. Anna Makowska-Cieleń. - Gorzów Wielkopolski: Komitet Organizacyjny VII Międzynarodowych Spotkań „Romane Dyvesa”, – 23 s.
 126. Zwierzyniecka Karolina: Romskie Odrodzenie. W: Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education / red. Balvin, Ł. Kwadrans, H. Kyuchukov. – Wrocław, 2013. – S. 451 – 462
 127. Żelazny Walter: Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004. – 260 s.
 128. Żuk Helena: Karty cygańskie: interpretacja, symbolika, wróżenie. – Białystok: Studio Astropsychologii, 2002. – 248 s.: il.

Banery/Logo