Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy - Legnicka Książka Roku 2011

Legnicka Książka Roku 2011

Legnicka Książka Roku - logo

LEGNICKA KSIĄŻKA ROKU 2011
 

Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna informują, że dnia 10 stycznia 2012 r. Kapituła konkursu Legnicka Książka Roku w składzie:Kapituła:

 • Dorota Purgal – wiceprezydent miasta Legnicy, Przewodnicząca Kapituły
 • Bogumiła Słomczyńska-wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
  Rady Miejskiej Legnicy,
 • Antonina Trawnik, prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy,
 • Czesław Pańczuk, redaktor naczelny Tygodnika Konkrety.pl,
 • Grzegorz Chmielowski, redaktor Gazety Wrocławskiej,
 • Mieczysław Pytel, legnicki księgarz,

dokonała przeglądu i oceny blisko 50 wydawnictw, które ukazały się w 2012 roku, przedłożonych do wglądu przez organizatorów – Legnicką Bibliotekę Publiczną i Muzeum Miedzi w Legnicy. Ocenie poddano książki związane treściowo z Legnicą lub napisane przez legnickiego autora.

Kryteria doboru:

 • staranność edytorska: estetyka – szata graficzna, staranność redakcyjna
 • atrakcyjność tematu
 • wartość poznawcza i wartość artystyczna
 • oryginalność
 • efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu
 • oddziaływanie na społeczność miasta

W obecnej edycji konkursu, organizatorzy postanowili podjąć próbę przedstawienia możliwie pełnej gamy wydawnictw za rok 2011, czyli także książek i periodyków (kwartalników, roczników), katalogów, skryptów – blisko 50 tytułów. Do tytułu Legnicka Książka Roku Kapituła nominowała wydawnictwa zwarte (książki), osobą autora, bądź treściowo związane z Legnicą lub regionem.


WYDAWNICTWA LEGNICKIE 2011

 1. Acta probant se ispa: Księga pamiątkowa ku czci prof. zw. dra hab. Henryka Bednarskiego z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa przez Krasnojarskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet Kultury i Isskustwa. Jelenia Góra – Legnica: Wydawnictwo Naukowe Omega-Plast dla: Wyższej Szkoły menedżerskiej w Jeleniej Górze, Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy
 2. Adamczyk Mieczysław, Chmiel Teresa: Lokalne potrzeby edukacyjne w perspektywie kształcenia w szkołach wyższych. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska
 3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu 1811-2011. Przeszłość i współczesność /oprac. zbiorowe pod red. Józefa Drozda i Janusza Gołaszewskiego. Wrocław: Archiwum Państwowe.
 4. Bardo: skarby sztuki / red. nauk. Andrzej Kozieł. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 5. Cebrowska Teresa [i in.]: Zbiór zadań z rachunkowości: zadania, przykłady. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 6. Cimek-Gutowska Małgorzata: Onnagata i inne opowiadania. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 7. Człowiek w sytuacji (bez)nadziei: konteksty teoretyczne i praktyczne / pod red. Renaty Bibik i Arkadiusza Urbanka. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 8. Granice sztuki globalnej: materiały z sesji w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2000-2010. Legnica: Galeria Sztuki [na str. tyt. książki rok wyd. 2010, fizycznie ukazała się w 2011]
 9. Henryk Pobożny i Księżna Anna – władcy Śląska: świadectwo które trwa i przemawia. [Legnica], [Legnicka Kuria Biskupia], [2011]
 10. Hołownia Marian: Białe Gniazdo [Wyd. 2]. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 11. Jakubowska Luba: Tożsamość kulturowa Polaków z Kazachstanu w kontekście tendencji globalizacyjnych. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 12. Janowska Monika B [pseud.]: Gra o pałac. Poznań: Zysk i S-ka [nazwa aut.: Monika Bojanowska]
 13. Jantura Paweł: Miedź Legnica: 40 lat klubu piłkarskiego. Legnica: Wydawnictwo Edytor
 14. Janusz Kapusta. Ilustracja prasowa (Press illustration). Legnica: Muzeum Miedzi /katalog/
 15. Julia Curyło. Rzeczywistość magiczna (magical reality). Legnica: Galeria Sztuki /katalog/
 16. Klimkowski Jan, ks.: Miasta Kościołów Apokalipsy. Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej
 17. Knychalska Krystyna: Szekspir by Legnica. Legnica: Teatr im. Modrzejewskiej
 18. Kondusza Wojciech: Mała Moskwa. Wyd. 2 uzup. Legnica: Wydawnictwo Edytor
 19. Langkammer Hugolin, OFM: Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T.3. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Wrocław: Wydawnictwo Atla2 (współwydane)
 20. Legnica: z nią zawsze po drodze. Bydgoszcz: Wydawnictwo „Unitex”
 21. Legnickie Orędzie Sprawiedliwości: wokół homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas Mszy św. 2 czerwca 1997 roku w Legnicy / red. ks. Bogusław Wolański. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 22. Legnickie Spotkania Archeologiczne. Z. 1. / red. Witold Łaszewski. Legnica: Towarzystwo Przyjaciół Nauk [na str.tyt.książki rok wyd. 2010, fizycznie ukazała się w 2011]
 23. Legnickie Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Legnickiej Kurii Biskupiej. Nr 1,2,3/2011 / red. Bogusław Drożdż. Legnica: Legnicka Kuria Biskupia /wydawnictwo ciągłe/
 24. Liegnitzer Heimatblatt: Zeitung der Niederschlesier mit Luebener Heimatblatt. Nr 1,2,3,4/2011. Wuppertal: Bundesgruppe Liegnitz – Stadt und Land /wydawnictwo ciągłe/
 25. Majewski Mariusz, ks: Wkład duchowieństwa katolickiego w 100-lecie ruchu harcerskiego w Polsce. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 26. Makowski Mirosław, ks.: Dialog zbawienia w przepowiadaniu homilijnym Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski w latach 1979-2002: studium homiletyczne. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 27. Malarstwo polskie z kolekcji rodziny Mroczkowskich. Legnica: Muzeum Miedzi /katalog/
 28. Maroń Jerzy: Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII w. Wodzisław Śląski: Wydaw. Templum (prawie nic nt. Legnicy)
 29. Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej „Prestiż zawodowy pielęgniarki w Polsce i w Europie”. Zeszyt naukowy Nr 1 (10)/2011. Legnica: Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ [aut.m.in. K.Barcik, B. Łabowicz: Inwestycja w kadry pielęgniarek i położnych w Woj. Szpit.Specj.w Legnicy, R. Pękała: Rola i udział WSMed. LZDZ w Leg. w kształc.pielęgn., itp.]
 30. Methods and Techniques of Cyberspace Research Theory and Practice / red. Luba Jakubowska. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 31. Michler Maria, Michler Alfred: Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 32. Nobilissimo et Bono Magistro: Księga Pamiątkowa ku czci księdza infułata profesora Bolesława Kumora / red. ks. Władysław Bochnak. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 33. Perspectiva: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. Nr 1/2011 / red. nacz. Bogusław Drożdż.. Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 34. Promocje 2011: 21. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych. Legnica: Galeria Sztuki /katalog/
 35. Pudło Jacek: Trolejbusy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo „Księży Młyn”, 2011
  [1 str. O Legnicy”]
 36. Satyrykon Legnica 2011: międzynarodowa wystawa. Legnica: Legnickie Centrum Kultury /katalog/
 37. Sexy: 20.Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej. Legnica: Galeria Sztuki /katalog/
 38. Siła tradycji, smak nowości: XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy / red. prow. Stanisław Czopowicz. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny
 39. Siudak Przemysław, Wątorek Bogumiła: Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995-2009. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 40. Skłonności do ostrości w Pracowni Ilustracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Legnica: Legnickie Centrum Kultury ; Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych (współwydane)
 41. Strój dolnośląski. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 42. Supranowicz Renata, Łozowski Leszek: Praktyczne wykorzystanie MS Windows 7 oraz Office 2010 [+CD]. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona
 43. Szkice Legnickie T. 32. Legnica: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy /wydawnictwo ciągłe/
 44. Wąs Gabriela: Rozmowy chrześcijańskie w nurcie reformacji: legniccy i pruscy ewangelicy wobec wczesnoreformacyjnych problemów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 45. Wiszewski Przemysław: Henryk II Pobożny: biografia polityczna. Legnica: Muzeum Miedzi
 46. Włodarczak Agnieszka: Johannes Hoenig der Organisateur der literarischen Lebens in Liegnitz in der ersten Haelfte des 20. Jahrhunderts. Dresden: Neisse-Verlag
 47. Wybrane zagadnienia z pediatrii i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym / red.nauk. dr.n.med. Edyta Kędra. Legnica: Wyższa Szkoła Medyczna [aut. M.in. K. Wiercińska, J. Czeszejko-Sochacki]
 48. Złote miasto Złotoryja: nowe wydanie 2011. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”

Książki nominowane decyzją Kapituły do tytułu
Legnickiej Książki Roku 2011

 1. Granice sztuki globalnej: materiały z sesji w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2000-2010. Legnica: Galeria Sztuki
 2. Hołownia Marian: Białe Gniazdo [Wyd. 2]. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 3. Janowska Monika B. [pseud.]: Gra o pałac. Poznań: Zysk i S-ka [nazwa aut.: Monika Bojanowska]
 4. Jantura Paweł: Miedź Legnica: 40 lat klubu piłkarskiego. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
 5. Kondusza Wojciech: Mała Moskwa. Wyd. 2 uzup. Legnica: Wydawnictwo Edytor
 6. Siła tradycji, smak nowości: XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy / red. prow. Stanisław Czopowicz. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny
 7. Legnica: z nią zawsze po drodze. Bydgoszcz: Wydawnictwo „Unitex”
 8. Wiszewski Przemysław: Henryk II Pobożny: biografia polityczna. Legnica: Muzeum Miedzi
 9. Włodarczak Agnieszka: Johannes Hoenig der Organisateur der literarischen Lebens in Liegnitz in der ersten Haelfte des 20. Jahrhunderts. Dresden: Neisse-Verlag

Honorowy Tytuł „Legnickiej Książki Roku 2011”
i nagrodę – statuetkę wykonaną w znakomitej pracowni szkła artystycznego Studio Borowski zdobyła książka:

Kondusza Wojciech: Mała Moskwa.
Wyd. 2 uzup.
Legnica: Wydawnictwo Edytor

 


Legnicka Książka Roku – strona główna

Banery/Logo