Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy - Bibliografia na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Bibliografia na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 1. Ajnenkiel Andrzej : Od rządów ludowych do przewrotu majowego: zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926. -Wyd. 3. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. 470 s. : il.
 2. Albert Andrzej : Najnowsza historia Polski 1918-1980.- Londyn : Polonia, 1989.
  1096 s.
 3. Albert Andrzej : Najnowsza historia Polski 1918-1980. T. 1. – Londyn : Plus Publication, 1991. 1104 s.
 4. Artymowski Stefan, Bezak Paweł : Ku jedności: listopad 1918 roku.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 252 s. : il.
 5. Chwalba Andrzej : Legiony Polskie 1914-1918.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 372 s. : il.
 6. Chwalba Andrzej : Wielka wojna Polaków 1914-1918.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 451 s. : il.
 7. Długoszowski Bolesław Wieniawa : Wymarsz i inne wspomnienia.- Warszawa : Biblioteka “Więzi”, 1992. 311 s. : il.
 8. Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939. T. 1: 1918-1932 / pod red. Tadeusza Jędruszczaka, Marii Nowak-Kiełbikowej.- Warszawa : Pax, 1989. 540 s.
 9. Drogi do niepodległości / pod red. Aleksandra Łuczaka i Andrzeja Skrzypka. Warszawa : Iskry, 1986. 54 s.
 10. Dylewski Adam : Legioniści Piłsudskiego.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2014. 304 s. : il.
 11. Dzieje Polski: 1918-1939: wybór materiałów źródłowych / red. i oprac. Władysław A. Serczyk.- Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 454 s.
 12. Eckert Marian : Historia polityczna Polski lat 1918-1939.- Wyd. 2 popr. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. 174 s.
 13. Eckert Marian : Historia polityczna Polski lat 1918-1939. -Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. 175 s.
 14. Englert Juliusz L. : Józef Piłsudski: Komendant – Naczelnik Państwa – Pierwszy Marszałek Polski.- Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1991. 258 s. : il.
 15. Eustachiewicz Lesław : Dwudziestolecie 1919 -1939. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. 429 s. : il.
 16. Eustachiewicz Lesław : Dwudziestolecie 1919 -1939. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. 384 s. : il.
 17. Faryś Janusz : Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. 415 s.
 18. Garlicki Andrzej : Józef Piłsudski 1867-1935.- Wyd. 2.- Kraków : Znak Horyzont, 2017. 1086 s. : il.
 19. Garlicki Andrzej : Pod rządami Marszałka.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994. 81 s. :  il.
 20. Garlicki Andrzej : Drugiej Rzeczpospolitej początki.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. 232 s. : il.
 21. Garlicki Andrzej : Z Sulejówka do Belwederu. -Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 80 s. : il.
 22. Grot Leszek, Pawłowski Ignacy, Pirko Michał : Wielkopolska w walce o niepodległość 1918-1919: wojskowe i polityczne aspekty powstania wielkopolskiego. -Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1968. 319 s. : il.
 23. Historia polityczna Polski odrodzonej 1918-1980: wybór materiałów i dokumentów. Cz. 1 : 1918-1939 / wybór Marian Eckert.- Warszawa : Universitas, 1981. 219 s.
 24. Historia Polski. T.4 : 1918-1939: Cz.1 rozdz. 1-14: (1918-1921) / pod red. Tadeusza Jędruszczaka. Wyd. 2.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 572 s. : il.
 25. Historia Polski. T. 4 : 1918-1939: Cz.2 rozdz. 15-26: (1921-1926) / pod red. Tadeusza Jędruszczaka. -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 531 s., il.
 26. Historia Polski. T. 3: 1850 /1864 – 1918. Cz. 3: 1914-1918 / oprac. zbiorowe ; red. Tadeusz Manteuffel [t. 3 cz. 3].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. 365 s. : il.
 27. Holzer Jerzy : Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej.- Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. 664 s.
 28. Holzer Jerzy, Molenda Jan : Polska w pierwszej wojnie światowej.- Wyd. 3.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. 563 s. : il.
 29. Idea i czyn Józefa Piłsudskiego.- Warszawa : Polonia, 1991. 270 s. : il.
 30. Jaczewski Bohdan : Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939.-  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. 247 s. : il.
 31. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz : Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 1: 1867-1918. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. 413 s. : il.
 32. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz : Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 2: 1918-1926.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. 443 s.  : il.
 33. Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz : Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. T. 3: 1926-1935.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994. 422 s. : il.
 34. Józef Piłsudski i jego legenda / pod red. Antoniego Czubińskiego.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 141 s.
 35. Józef Piłsudski : twórca wolnej Polski / [red. Joanna Dowgiałło-Tyszka].- Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2006. 47 s. : il.
 36. Józef Piłsudski : 1867-1935.- Kraków : Małopolska Oficyna Wydawnicza, [1990]. 158 s. : il.
 37. Józef Piłsudski w opiniach polityków i wojskowych / wybór Eugeniusz Kozłowski. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, [1985]. 464 s. : il.
 38. Kaczmarek Ryszard : Historia Polski 1914-1989.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 992 s. : il.
 39. Kaden-Bandrowski Juliusz : Piłsudczycy.- Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 139 s.
 40. Kawczak Stanisław : Milknące echa: wspomnienia z wojny 1914-1920. -Wyd. 1 powojenne.- Warszawa : Libra, 1991. 367 s.
 41. Kieniewicz Stefan : Historia Polski: 1795-1918.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. 611 s. : il.
 42. Kieniewicz Stefan : Historia Polski: 1795-1918.- Wyd. 6.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 604 s. : il.
 43. Kieniewicz Stefan : Historia Polski : 1795-1918.- Wyd. 7. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 616 s. : il.
 44. Kieniewicz Stefan : Historia Polski: 1795-1918.- Wyd. 8 popr.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996. 597 s. : il.
 45. Kisielewski Tadeusz A. : Wielka wojna i niepodległość Polski.- Poznań : Rebis, 2014. 287 s. : il.
 46. Konopczyński Władysław : Historia polityczna Polski: 1914-1939. -Warszawa : Ad Astra, 1995. 233 s. : il.
 47. Koper Sławomir : Józef Piłsudski – człowiek i polityk: fakty i tajemnice z życia Marszałka.- Warszawa : Bellona, cop. 2010. 331 s. : il.
 48. Koper Sławomir : Józef Piłsudski – człowiek i polityk: fakty i tajemnice z życia Marszałka.- Warszawa : Bellona, cop. 2013. 331 s. : il.
 49. Korwin-Sokołowski Adam Ludwik : U boku Marszałka: wspomnienia szefa Gabinetu.- [Warszawa] : Editions Spotkania, [2015]. 387 s. : il.
 50. Kowal Stefan : Historia Polski. T. 4 : Od 1864 do 1918 roku.- Poznań : Fenix, 1998. 279 s. : il.
 51. Kowalski Włodzimierz Tadeusz : Rok 1918.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. 266 s. : il.
 52. Kowalczykowa Alina : Piłsudski i tradycja.- Chotomów : Verba, 1991. 179 s.
 53. Kowalczykowa Alina : Programy i spory literackie w dwudziestoleciu: 1918-1939. -Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978. 298 s.
 54. Kowalczykowa Alina : Programy i spory literackie w dwudziestoleciu: 1918-1939. – Wyd. 2 rozszerz.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. 396 s. : il.
 55. Krasuski Jerzy : Między wojnami: polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej. -Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. 215 s.
 56. Król Marcin : Konserwatyści a niepodległość: studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku. -Warszawa : Pax, 1985. 282 s.
 57. Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy : Polska w Europie i świecie 1918-1939.- Wyd. 2.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984. 314 s.
 58. Lepecki Mieczysław Bohdan : Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. 364 s. : il.
 59. Literatura wobec niepodległości: z problemów kultury polskiej początków II Rzeczypospolitej / oprac. tomu Andrzej Borycki.- Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. 153 s.
 60. Łukomski Grzegorz : Walka o Kresy Zachodnie 1918-1921.- Kościan : Książnica Polska, 1991. 24 s.
 61. Mackiewicz (Cat) Stanisław : Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. – Londyn : Puls, 1992. 343 s.
 62. Maternicki Jerzy : Historiografia polska XX wieku.- Cz. 1: Lata 1900-1918.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. 244 s.
 63. Michalski Zenon Janusz : Siwy strzelca strój: rzecz o Józefie Piłsudskim.- Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. 118 s. : il.
 64. Michta Norbert : Polityczne uwarunkowania narodzin Drugiej Rzeczypospolitej: (listopad 1918 – styczeń 1919).- Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. 235 s.
 65. Molenda Jan : Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918. -Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. 523 s.
 66. Nałęcz Daria, Nałęcz Tomasz : Józef Piłsudski – legendy i fakty.- Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. 319 s. : il.
 67. Nałęcz Tomasz : Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918. -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 258 s. : il.
 68. Nowakowski Jerzy Marek : Walery Sławek: (1879-1939): zarys biografii politycznej.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. 247 s. : il.
 69.  O niepodległość i granice: 1914-1921. – Warszawa : Editions Spotkania, 1990. 263 s. : il.
 70. Od niepodległości do niepodległości: historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok i in. . -Wyd. 2 popr. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. 509 s. : il.
 71. Osica Janusz : O kształt Odrodzonej: walka o granice.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. 238 s. : il.
 72. Pajewski Janusz : Odbudowa państwa polskiego: 1914-1918.- Wyd. 2.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. 384 s. : il.
 73. Pajewski Janusz : Odbudowa państwa polskiego: 1914-1918.- [Wyd. 3].- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 384 s. : il.
 74. Pajewski Janusz : Pierwsza wojna światowa 1914-1918.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. 840 s. : il.
 75. Pajewski Janusz : Pierwsza wojna światowa 1914-1918.- Wyd. 2 popr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 831 s. : il.
 76. Pajewski Janusz : Pierwsza wojna światowa 1914-1918. -Wyd. 3, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 831 s. : il.
 77. Piasecki Andrzej : Wiek burzy i spokoju: kalendarium dziejów Polski 1918-2018.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 231 s. : il.
 78. Piłsudski: burzliwe życie w niespokojnych czasach.- Warszawa : Carta Blanca, 2011. 351 s. : il.
 79. Piłsudski do czytania / pod red. Zdzisława Najdera, Romana Kuźniara.- Kraków : Znak Horyzont, 2016. 356 s.
 80. Piłsudski Józef : Józef Piłsudski do Polaków: myśli, mowy i rozkazy.- Kraków : Biały Kruk, 2017. 199 s. : il.
 81. Piłsudski Józef : Moje pierwsze boje.- Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. 191 s.
 82. Piłsudski Józef : O państwie i armii. T. 1: Wybór pism.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.- 343 s.
 83. Piłsudski Józef : O państwie i armii. T. 2: W świetle wspomnień i innych dokumentów.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.- 285 s.
 84. Piłsudski Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.1.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 291 s. : il.
 85. Piłsudski Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.2.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 300 s. : il.
 86. Piłsudski Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.3.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 299 s. : il.
 87. Piłsudski Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.4.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 304 s. : il.
 88. Piłsudski Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.5.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 297 s. : il.
 89. Piłsudski Józef : Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T.6.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 217 s. : il.
 90. Pobóg – Malinowski Władysław : Józef Piłsudski: życie, idee i czyny 1867-1935.-Warszawa : Wiedza Powszechna, [1990]. 158 s. : il.
 91. Pobóg – Malinowski Władysław : Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2 cz. 1: 1914-1939.- Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1990. 436 s. : il.
 92. Pobóg-Malinowski Władysław : Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2 cz. 2 : 1914-1939.- Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Graf, 1990. 437-896 s. : il.
 93. Polska niepodległa 1918-1939.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 163 s.
 94. Polska odrodzona 1918-1939: państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Jana Tomickiego.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. 679 s. : il.
 95. Polska w latach 1918-1939: wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. 419 s.
 96. Polski wir I wojny: 1914-1918 / oprac. Agnieszka Dębska.- Warszawa : Ośrodek Karta, 2014. 359 s. : il.
 97. Próchnik Adam : Studia i szkice: (1864-1918).- Warszawa : Książka i Wiedza, 1962. 512 s.
 98. Rok 1918: tradycje i oczekiwania / [red. Andrzej Garlicki].- Warszawa : Czytelnik, 1978. 237 s.
 99. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-1990. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. 440 s.
 100. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-1991. -Wyd. 2 popr. i  rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. 442 s.
 101. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-1993. – [Wyd. 3 rozsz.]. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. 454 s.
 102. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-1994. – Wyd. 4 rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. 464 s.
 103. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-1996. -Wyd. 5 rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 469 s.
 104. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-1997. -Wyd. 6 rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 475 s.
 105. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-2000. -Wyd. 8 rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. 488 s.
 106. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-2004. -Wyd. 10 rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 499 s.
 107. Roszkowski Wojciech : Historia Polski 1914-2005. -Wyd. 11 rozsz. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 499 s.
 108. Roszkowski Wojciech : Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego.- Kraków : Biały Kruk, 2018. 207 s. : il.
 109. Roszkowski Wojciech : Najnowsza historia Polski 1914-1993.-  T. 1.- Wyd. 5 rozsz. i popr.- Londyn : Puls, 1994. 638 s.
 110. Roszkowski Wojciech : Najnowsza historia Polski 1914-1993.-  T. 2.- Wyd. 5 rozsz. i popr.- Londyn : Puls, 1994. 1043 s.
 111. Roszkowski Wojciech : Najnowsza historia Polski 1918-1980.- Wyd. 4. Londyn : Puls, 1991. 1104 s.
 112. Rozkwitały pąki białych róż … : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach / wybrał, oprac., i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski.- T. 1-2. -Warszawa : Czytelnik, 1990. 226 s. : il.
 113. Schramm Tomasz : Wygrać Polskę: 1914-1918.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. 80 s. : il.
 114. Stańczyk Tomasz : Wywalczyć Polskę: Józef Piłsudski i Legiony.- Warszawa : Bellona, cop. 2017. 111 s.  : il.
 115. Suchodolski Bogdan : Edukacja narodu 1918-1968.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970. 290 s.
 116. Suleja Włodzimierz : Józef Piłsudski.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. 383 s.
 117. Suleja Włodzimierz : Józef Piłsudski.- Wyd. 2 przejrz.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997. 383 s. : il.
 118. Suleja Włodzimierz : Józef Piłsudski.- Wyd. 2.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. 436 s.
 119. Suleja Włodzimierz : W II Rzeczypospolitej.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 1996. 48 s. : il.
 120. Urbanek Mariusz : Wieniawa: szwoleżer na pegazie.- Warszawa : Iskry, cop. 2015. 354 s. : il.
 121. Urbankowski Bohdan : Filozofia czynu: światopogląd Józefa Piłsudskiego.- Warszawa : Pelikan, 1988. 281 s.
 122. Uziembło Adam : Niepodległość socjalisty.- Warszawa: Ośrodek Karta, 2008. 324 s. : il.
 123. Wereszycki Henryk : Historia polityczna Polski 1864-1918. -Wyd. 2 kraj. popr. i rozsz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. 309 s.
 124. Wojtasik Janusz : Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907: koncepcje i próby ich realizacji.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, [1987]. 288 s. : il.
 125. Wójcik Zbigniew : Józef Piłsudski: 1867-1935.- Warszawa : Rytm, [2002]. 102 s.
 126. Wrzosek Mieczysław : Wojny o granice Polski Odrodzonej 1918-1921.- Warszawa : Wiedza Powszechna, 1992. 376 s. : il.
 127. Wysocki Wiesław : 10 Pułk Piechoty 1918-1939.-  Warszawa: Volumen, 1997. 195 s. : il.
 128. Z dziejów drugiej Rzeczypospolitej: praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. 312 s.
 129. Z dziejów walk o niepodległość. T. 1.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. 445 s. : il.
 130. Z dziejów walk o niepodległość. T. 2.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. 572 s. : il.
 131. Zaremba Paweł : Historia dwudziestolecia (1918-1939). -Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. 519 s.
 132. Ziemkiewicz Rafał A. : Złowrogi cień marszałka.- Lublin : Fabryka Snów, 2017. 442 s. : il.
 133. Żarnowski Janusz : Listopad 1918.- Warszawa : Interpress, 1982. 216 s. : il.
 134. Żarnowski Janusz : „Ojczyzną był język i mowa…”: kultura polska, a odbudowa niepodległości w 1918 r. -Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. 268 s. : il.
 135. Życie polityczne w Polsce: 1918-1939 /  [red. tomu Janusz Żarnowski].- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. 342 s.

Banery/Logo