Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Legnicka Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Gumińskiego w Legnicy - Dofinansowanie z UE

Dofinansowanie z UE

Tytuł projektu

„Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 4 „Środowisko i zasoby”
Działanie nr 4.3 „Dziedzictwo kulturowe”
Poddziałanie  nr 4.3.1 „Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”

Wartość projektu:   5 838 735,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich:   4 821 348,94 zł

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy – zabytkowej Loży Masońskiej. Realizacja projektu poprawi jakość świadczonych usług, zwiększy liczbę osób korzystających ze zbiorów Biblioteki oraz ułatwi dostęp do kultury osobom niepełnosprawnym. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu, jednej ze znamienitszych budowli Legnicy, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Miasta.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację zabytkowego obiektu Legnickiej Biblioteki Publicznej

Celami szczegółowymi są:

  • poprawa dostępności do kultury w wymiarze fizycznym, poprzez stworzenie nowych przestrzeni bibliotecznych
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze
  • wzmocnienie funkcji edukacyjnych poprzez rozwój oferty edukacyjnej LBP
  • podniesienie regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację jednej z najznamienitszych budowli Legnicy
  • zwiększenie udziału obywateli w kulturze, poprzez rozwój oferty LBP, dostosowanej do preferencji odbiorców

Efekty projektu

Realizacja projektu poprawi dostęp mieszkańców Legnicy oraz innych zwiedzających do oferty kulturalnej miasta oraz ją wzbogaci. Umożliwi rozwój oferty w obszarze działalności kulturalnej dostosowanej do przemian społecznych oraz rozwoju technicznego. Powstanie infrastruktura społeczna, która umożliwi integrację społeczną, kulturalną i edukacyjną. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego programu, jakim jest wzrost  konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Poprawa stanu technicznego dolnośląskich zabytków wpłynie na poprawę atrakcyjności regionu.

Realizacja Projektu: 03.02.2016 – 15.11.2018

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Banery/Logo